logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON JUNGWIRTH

Repro Hoam!, 2018, č. 2, s. 18

Podle tohoto záznamu v křestní matrice farní obce Želnava (Salnau) narodil se v Perneku čp. 30 dne 8. června roku 1891 a toho dne ještě jej kaplan Johann Kurz v želnavském kostele sv. Jakuba staršího pokřtil jménem Anton Jungwirth - novorozencův otec Jakob, chalupník v Perneku čp. 30, byl synem Michaela Jungwirtha, výminkáře v Bělé (Parkfried) čp. 17 a Johanny, dcery sedláka ze dnes částečně zaniklých Hor (Spitzenberg) čp. 3, chlapcova matka Maria byla pak dcerou Josefa Spitzenbergera, výminkáře v Perneku čp. 19, a jeho ženy Marie, dcery Josefa Mauritze, výminkáře ze Záhvozdí (Hintring) čp. 1 - kmotrem dítěte se stal sedlák z Perneku čp. 19 Johann Spitzenberger a jeho žena Katharina, dva pozdější přípisy pak vypovídají i o vídeňské svatbě Antona Jungwirtha dne 10. června 1923 (fara Domnaustadt u sv. Františka Serafinského) s Isabellou Müllnerovou a také o tom, že se 1. června válečného roku 1942 "zřekl víry" (a fide deficit)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Parte

Parte

Repro Mein Böhmerwald, 1955, č. 9-12, s. 42

Nekrolog v krajanském měsíčníku

Nekrolog v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1955, č. 12, s. 19

Byl i výtvarně činný, jak dokazuje třeba jeho "portrét" zmije na "šumavském" kameni

Byl i výtvarně činný, jak dokazuje třeba jeho "portrét" zmije na "šumavském" kameni

Repro Mein Böhmerwald, 1956, č. 9-10, s. 29

Jeho pravnuk Guido Jungwirth dokonce napsal o svém pradědovi román "Der Daffinger des Böhmerwaldes", který představil v Šumavském muzeu ve Vídni se svou ženou a vydavatelem Hansem Schopfem

Jeho pravnuk Guido Jungwirth dokonce napsal o svém pradědovi román "Der Daffinger des Böhmerwaldes", který představil v Šumavském muzeu ve Vídni se svou ženou a vydavatelem Hansem Schopfem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 6, s. 37

Rodný Pernek na pohlednici Josefa Seidela

Rodný Pernek na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

V roce 1931 Pernek vyhořel, dočkal se však obnovy

Repro Obecní kronika Bližná 1922-1940, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Plánek obce Pernek, z části zvané Böhmhäusel pocházel Anton Jungwirth

Plánek obce Pernek, z části zvané Böhmhäusel pocházel Anton Jungwirth

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 690

Někdejší interiér kaple v Perneku i s veršováním na krajkovém lemu pod oltáříkem s obrazem sv. Jana Křtitele

Někdejší interiér kaple v Perneku i s veršováním na krajkovém lemu pod oltáříkem s obrazem sv. Jana Křtitele

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 22, s. 705

Kaple v Perneku po obnověKaple v Perneku po obnově

Kaple v Perneku po obnově

Foto Pavel Polák

Dnešní stav interiéru a pohled na nástropní malbu s motivem požáru obce v roce 1931Dnešní stav interiéru a pohled na nástropní malbu s motivem požáru obce v roce 1931

Dnešní stav interiéru a pohled na nástropní malbu s motivem požáru obce v roce 1931

Foto Pavel Polák

Pernek, zářící ještě fasádami selských stavení na pohlednici Josefa Seidela...

Pernek, zářící ještě fasádami selských stavení na pohlednici Josefa Seidela...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

... a v roce 2010

... a v roce 2010

Foto Ivo Kareš

Kovárna v rodném Perneku na kresbě Wilhelma Fischera a na staré fotografiiKovárna v rodném Perneku na kresbě Wilhelma Fischera a na staré fotografii

Kovárna v rodném Perneku na kresbě Wilhelma Fischera a na staré fotografii

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 1969, obálka a Hoam!, 1952, č. 11, s. 20

Pernek na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Pernek na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Pernek na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist