logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ JÜSTEL (JÜSTL)

Záznam o jeho narození v lovosické křestní matrice

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Rodné Lovosice s přístavem na vyobrazení z počátku 19. století a zdejší poslední "lodní mlýn"

Rodné Lovosice s přístavem na vyobrazení z počátku 19. století a zdejší poslední "lodní mlýn"

Rodné Lovosice s přístavem na vyobrazení z počátku 19. století a zdejší poslední "lodní mlýn"

Repro www stránky města Lovosice

Jeho českokrumlovská svatba, jak ji zaznamenala zdejší oddací matrika

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho skonu a pohřbu v českokrumlovské úmrtní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Domy čp. 35 a 39 v českokrumlovské Soukenické uliciDomy čp. 35 a 39 v českokrumlovské Soukenické ulici

Domy čp. 35 a 39 v českokrumlovské Soukenické ulici

Foto Pavel Polák

Jeho varhany z roku 1842 v kostele Jména Ježíš a Panny Marie v Křišťanově, na nichž pracoval spolu s Franzem Jentschkem (†1847), také z Českého Krumlova

Jeho varhany z roku 1842 v kostele Jména Ježíš a Panny Marie v Křišťanově, na nichž pracoval spolu s Franzem Jentschkem (†1847), také z Českého Krumlova

Repro B. Laněk, Varhany Volarska a hudební život v kostele sv. Kateřiny ve Volarech (2020), s. 48

Varhany v kostele sv. Vavřince v Přídolí

Varhany v kostele sv. Vavřince v Přídolí

Foto Ivo Kareš

Velké varhany ve zlatokorunském kostele Nanebevzetí Panny Marie postavil Abraham Starck z Lokte v letech 1698-1699, Jüstel je opravoval roku 1856Velké varhany ve zlatokorunském kostele Nanebevzetí Panny Marie postavil Abraham Starck z Lokte v letech 1698-1699, Jüstel je opravoval roku 1856

Velké varhany ve zlatokorunském kostele Nanebevzetí Panny Marie postavil Abraham Starck z Lokte v letech 1698-1699, Jüstel je opravoval roku 1856

Foto Pavel Polák

Jeho návrh na opravu varhan v kostele sv. Víta ve Zbytinách (Oberhaid) z března roku 1872

Jeho návrh na opravu varhan v kostele sv. Víta ve Zbytinách (Oberhaid) z března roku 1872

Repro B. Laněk, Varhany Volarska a hudební život v kostele sv. Kateřiny ve Volarech (2020), s. 60

Z tohoto textu o kostelu v Nových Hutích vyplývá, že varhany sem byly přeneseny roku 1903

Z tohoto textu o kostelu v Nových Hutích vyplývá, že varhany sem byly přeneseny roku 1903

Repro Sv. Jan Prachatický, 2009, č. 2, s. 4-5

Prospekt Nových Hutí, v jejichž kostele se už několikrát konaly varhanní koncerty na Jüstelův nástroj

Prospekt Nových Hutí, v jejichž kostele se už několikrát konaly varhanní koncerty na Jüstelův nástroj

Ilustrace pražské malířky Franzisky Jakschové (1896-1973, vl. jm. Franziska /Fanny/ Romana Adele Karoline Jaksch von Wartenhorst) z německého šumavského kalendáře, doprovázející povídku Rudolfa Kubitscheka "Die Bärnloher Orgel", tj. "Brložské varhany"

Ilustrace pražské malířky Franzisky Jakschové (1896-1973, vl. jm. Franziska /Fanny/ Romana Adele Karoline Jaksch von Wartenhorst) z německého šumavského kalendáře, doprovázející povídku Rudolfa Kubitscheka "Die Bärnloher Orgel", tj. "Brložské varhany"

Repro Waldkalender 1926, s. 75

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist