logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LEONHARD KAISER

Snímek redaktorů listu "Dorfbote" z roku 1899 ho zachycuje stojícího druhého zleva (viz i Anton Schacherl)

Snímek redaktorů listu "Dorfbote" z roku 1899 ho zachycuje stojícího druhého zleva (viz i Anton Schacherl)

Repro Album representantů všech oborů veřejného života československého (1927), s. 206 a 994

Pamětní tablo s jeho spolupracovníky

Pamětní tablo s jeho spolupracovníky

Repro Hoam", 1973, č. 11, s. 369

O jeho významu nejlépe svědčí zařazení do proslulého Alba representantů všech oborů veřejného života československého z roku 1927

O jeho významu nejlépe svědčí zařazení do proslulého Alba representantů všech oborů veřejného života československého z roku 1927

Repro Album representantů všech oborů veřejného života československého (1927), s. 206 a 994

Záznam křestní matriky farní obce Dobrá Voda u Českých Budějovic o jeho narození

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Svědectví oddací matriky farní obce Dobrá Voda u Českých Budějovic o svatbě rodičů téměř tři roky po jeho narození

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam dobrovodské křestní matriky o narození otcově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záhlaví a tiráž jednoho z čísel listu, který řídil

Záhlaví a tiráž jednoho z čísel listu, který řídil

Záhlaví článku k jeho šedesátinám v českobudějovickém německém listě

Záhlaví článku k jeho šedesátinám v českobudějovickém německém listě

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 80, s. 1

Parte v krajanském měsíčníku

Parte v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1957, č. 1, s. 31

Nepodepsaný nekrolog v krajanském měsíčníku

Nepodepsaný nekrolog v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1957, č. 1, s. 15-16

Ritthof (Rittův dvůr) na mapách Franze Landsperskyho z let 1911 a 1923 a jeho podoba na současném leteckém snímku

Ritthof (Rittův dvůr) na mapách Franze Landsperskyho z let 1911 a 1923 a jeho podoba na současném leteckém snímku

Repro Budweis, 1:8640, gez. v. Franz Landspersky (1911), České Budějovice, 1:8640, kres. Fr. Landsperský, městský stavební asistent, B. Pejša & spol., Č. Budějovice (1923) a www stránky Mapy.cz

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Suchém Vrbném byl postaven až v roce 1935Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Suchém Vrbném byl postaven až v roce 1935

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Suchém Vrbném byl postaven až v roce 1935

Foto Pavel Polák

Výuka rybolovu na českobudějovické rolnické škole (byť v tomto případě patrně té české)

Výuka rybolovu na českobudějovické rolnické škole (byť v tomto případě patrně té české)

Repro ze sbírky Jana Töröka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist