logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OLGA JULIANE KALAL-DRAGOJEVICOVÁ

Waldkindheit


Hellblond und zerzaust
barfüßig am Holzsteg sitzend
Beine baumelnd über glucksende Wellen
des schmalen Bächleins nach Fischlein
oder Fröschen Ausschau halten

Ein rattender Zigeunerwagen
auf der staubigen Landstraße
zieht winkend vorüber
vorsichtige Kontaktaufnahme
mehr ist nicht erlaubt

Abends in der dunklen Schlafstube
Mondlicht wandert über die Holzdielen
gespenstige Schatten lauern in allen Ecken
die am Kleiderständer hängenden Jacken
und Mäntel, werden zu Ungeheuern

Bei jeder Bewegung im Schlaf
raschelt der Strohsack
mit angehaltenen Atem
das dicke Federbett bis über den Ohren
schläft das Kind geborgen ein

Lesní dětství


Světlovlasá a rozcuchaná
sedící bosá na dřevěné lávce
s nohama klátícíma se nad zurčivými vlnami
malého potůčku s výhledem
na rybky a žáby

Drkotající cikánský vůz
na prašné venkovské silnici
kolébavě táhne kolem
obezřetné zkoumavé pohledy
víc není dovoleno

Večer v tmavé komůrce na spaní
měsíční světlo putuje po dřevěné podlaze
strašidelné stíny číhají z každého kouta
věšáky na šaty s kabáty
a plášti, které rostou do podoby netvorů

Při každém zavrtění ve spánku
zachrastí to ve slamníku
se zadrženým dechem
v tlustých peřinách až po uši
usíná dítě do bezpečí

Böhmerwäldler Heimatbrief, 2003, č. 6, s. 10

barfüßig


so werden wir geboren
ich blieb es bis zum Schulbeginn
über taufrischen Wiesen
hinein in aufgeheizten Regenpfützen
mit den Zehen den Schlamm aufwühlen
auf frisch gescheuerten Holzdielen
nasse Fußspuren hinterlassen
am Flussufer über Kieselsteine huschen
auf gefällten Baumstammen balancieren
abends nach dem Kernseifefußbad
die vielen kleinen Verletzungen bewundern
Holzschiefern und kleine Dornen entfernen
glückliche barfüßige Kindheit

naboso


narodíme se tak
já tak zůstala až do školních let
přes rosná luka
rovnou do dešťových kaluží
nohama zarytýma do bláta
zanechávat na čerstvě vydrhnuté podlaze
mokré otisky chodidel
běhat přes oblázky po říčním břehu
balancovat na kmenech poražených stromů
a večer při mytí nohou jádrovým mýdlem
obdivovat ta četná malá poranění
vytahovat z nich zadřené třísky a malé trny
bosé a šťastné dětství

Hoam!, 2005, č. 7, s. 22

Die Spinne


Regungslos, vom Wind übersehen,
im Schatten halb verborgen
hängt -- nein, schwebt
unter dichten Blätterdach,
mit acht angewinkelten Beinen
rund und fett, scheinbar tot,
doch voller Konzentration
an einen unsichtbaren
- mehr ahnend, als vorhanden -
ein Hauch von gläsernen Faden,
lauernd auf ahnungslose Beute.
Mit tödlicher Absicht verharrend.
Da, ein Flügelschlag -- dann Stille!
Der Faden zerrissen und leer.

Pavouk


Nehnutě, přehlédnut větrem,
skryt napolo ve stínu
visí -- ne, spíše se vznáší
pod hustým příkrovem listů,
na osmi ostře skosených tenkých nohách
trup kulatý a sytý, naoko mrtvý,
avšak plně soustředěný
na cosi neviditelného
- více tušeného než právě přítomného --
předivo nadechnuté jak ze skla,
číhající na nic netušící kořist.
Setrvávající ve smrtícím záměru.
Tu náhlý úder křídel -- pak ticho!
Síť vláken potrhaná a prázdná.

www stránky Books on Demand

Rückenwind


Laufend, fast getragen
Über den Hügeln meiner Kindheit
mal geschoben, mal schwebend.
Mit dem Wind im Rücken
jauchzende, unwissende Kindheit
leichtfüßig dem Lebenskampf entgegen

Vítr v zádech


V běhu, téměř nesena
přes pahorky svého dětství
chvíli postrkem, chvíli vzlétám
s větrem v zádech
jásavý, nevědoucí čas nevinnosti
tak lehkonoze mířící vstříc životním zápasům

Böhmerwäldler Heimatbrief, 2003, č. 6, s. 10

P.S. U dvou básní, zveřejněných tentokráte v měsíčníku krajanů z Prachaticka, Vimperska a Volarska, uvedla autorka dokonce i svou adresu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Z programu jednoho z partnerů internetových stránek Books on Demand, jímž je nakladatelství Literareon - der Verlag für Autoren, dovídám se data Olgy Juliane Kalal-Dragojevic, ročník 1935, rodem ze Šumavy (Böhmerwald) bez bližšího určení místa (o šumavském původu ostatně neklamně svědčí i zveřejnění jejích veršů v krajanském měsíčníku Hoam!). Své mládí do osmnácti let strávila prý v Rakousku, nyní žije ve Frankfurtu nad Mohanem. Než vyšla její samostatná prvotina, sbírka básní Die Fortgegangene (Odešlá), publikovala časopisecky a v antologiích. Až roku 2010 jsem se z májového čísla měsíčníku Hoam! dověděl, že se narodila v Salnau-Neuhäuser, tj. v Nových Chalupách, které jsou dnes součástí Nové Pece.

- - - - -
* Nové Chalupy, Nová Pec

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Obálka a záznam její knihy v v mnichovském nakladatelství Utz Verlag (2002)Obálka a záznam její knihy v v mnichovském nakladatelství Utz Verlag (2002)
Tady v dopise krajanskému měsíčníku prozradila při snímku petrolejové lampy
svých prarodičů, kdeže se to na Šumavě v jejím svitu narodila
Kalalovi v Nových Chalupách opravdu žili, ale kromě jejich odchodu do Rakouska o nich krajanský sborník nic bližšího nesděluje...
Rodné Nové Chalupy (Neuhäuser) na výřezu staré mapy

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist