logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNA KALETTA

Narodila jsem se na Šumavě...

Narodila jsem se na Šumavě roku 1943 a vyrůstala jsem ve velké rodině. Po vyhnání tři roky nato jsem strávila léta dětství a mládí (v originále "meine Kindheit und meine Jugendjahre" - pozn. překl.) ve Wasseralfingen (od roku 1975 největší z místních částí města Aalen" - pozn. překl.), spolkový stát Bádensko-Württembersko. Své povolání vychovatelky jsem měla velice ráda a vykonávala jsem je až do své svatby v roce 1968. Manžela jsem jsem poznala v Schönstattském hnutí (viz blíže Wikipedia - pozn. překl.). Už roku 1965 jsme měli několik setkání s páterem Kentenichem (viz https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Kentenich - pozn. překl.), která byla pro nás velice formující (v originále "sehr prägend" - pozn. překl.). V roce 1969 jsme vstoupili do Institutu schönstattských rodin (v originále "Institut der Schönstattfamilien" - pozn. překl.) a převzali jsme různé úkoly v rámci tzv. "rodinného díla" (v originále "Familienwerk" - pozn. překl.). Naším úkolem bylo provázet jednotlivé rodiny a uvádět je ve známost s realizací "domácí svatyňky" (viz k tomu opět Wikipedia a také podrobněji bakalářská práce Zdeňky Turkové Modlitební praxe Schönstattského hnutí aplikovaná vživotě rodiny - pozn. překl.) a s pedagogikou pátera Kentenicha. Mnoho radosti jsme prožili se svými vlastními čtyřmi dětmi a jejich rodinami. Velkým darem je pro nás množství vnuků.


Patrimonium-Verlag

Předchozí text je informací o spoluautorce knihy "Schicksal? Oder doch Gottes Führung?" (tj. "Osud? Či přece jen Boží řízení?"), která vyšla roku 2018 v nakladatelství Patrimonium Verlag (má své sídlo v Cáchách /Aachen/) a Erna Kaletta, roz. Grillová, ji napsala spolu se svým bratrem Rudolfem (Rudolf Chysostomus Grill je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže, stejně jako další bratr Josef). Narodila se 30. května válečného roku 1943 v početné a zbožné selské rodině Franze (Franz Grill je rovněž samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže) a Hermine Grillových, jimž náležel rozlehlý statek "Boirhof" v Dětochově (Tichtihöfen) čp. 3, dnes zcela zaniklé osadě blízko Květušína, který je dnes částí obnovené obce Polná na Šumavě. Dne 5. října 1946 byla odtud celá rodina s dětmi násilně vysídlena do Německa, kde se ocitla ve württemberském městě Aalen-Wasseralfingen (od roku 1975 Aalen s největší svou městskou částí Wasseralfingen). V roce 1968 se Erna Grillová provdala za Wolfganga Kalettu z Hildesheimu (spolková země Dolní Sasko) a měla s ním čtyři děti. V už zmíněné knize podrobně popsala rodinné osudy selské dcery ze Šumavy, země, kterou musila nahradit síla víry.

- - - - -
* Dětochov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Snímky z webu Schönstattského hnutí ji zachycují s manželem v Římě
Svatba jejích rodičů v Polné na Šumavě roku 1932
Rodina Grillova i se služebnými silami v "Božím koutě" rodového statku

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist