logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS KAMMERER

"Městský medvěd"

Německy psáno "Stadtbär" bylo to přirovnání pseudonymem Hanse Kammerera, jímž po osm let podepisoval své pravidelné sobotní glosy v regionálním deníku Grafenauer Anzeiger. Městu Grafenau, kde se 28. března roku 1909 narodil a kde 1. května roku 1987 také zemřel a je tu i pochován, kde nese jeho jméno základní škola "Hans-Kammerer-Schule", náležel až do morku kostí, jakkoli jeho sgrafita krášlí nejen snad jen mnohou budovu zdejší. Jeho akční rádius zasahoval až do hornobavorského Traunsteinu či Seeonu (od 1. ledna 1980 sloučená obec Seeon-Seebruck). "Graffiare" je italské slovo a znamená "škrábat". Spodní vrstva tmavé omítky na domovní fasádě se nechá zaschnout a do svrchní tenké vrstvy světlé omítky se za vlhka proškrabuje kresba pořízená na pauzovací papír. Práce vyžaduje rychlost, poněvadž proškrabávaná vrstva zaschnout nesmí, což při velké ploše díla může být problém. Tématy Kammererových sgrafit byly zejména cechovní symboly, značící povolání majitele domu na způsob domovního znamení. Města na druhé "bavorské straně Šumavy" na rozdíl od té české totiž i po tragické druhé světové válce žila řemesky a živnostmi, jak to ostatně dokazují i "májky" na mnoha jejich veřejných prostranstvích. Také nebeští patroni přišli mnohde ke cti. Jen v Grafenau (od roku 1862 existovaly spojené okresy Wolfstein a Grafenau, od roku 1972 pak vznikl spojením s okresem Freyung nový zemský okres Freyung-Grafenau) zůstalo po Kammererovi na zdejších domech 40 jeho děl. Vyrůstal tu na ulici jménem Hauptstraße, kde měli jeho rodiče pronajatý dnes už neexistující hostinec "Zur blauen Traube", tj. "U Modrého hroznu". Po vychození školy vstoupil při městě do učení, od roku 1927 navštěvoval pak odbornou školu keramickou v Landshutu, kterou zakončil v roce 1930 mistrovskou zkouškou. V letech 1933-1971, tedy až do svého odchodu na penzi byl zaměstnán u AOK (tj. Allgemeine Ortskrankenkasse, česky by se řeklo Všeobecná místní nemocenská pokladna) v Grafenau. Nejvíce jeho sgrafit vzniklo v šedesátých a osmdesátých letech minulého, tj. dvacátého století. Maloval i ostrostřelecké terče, navrhoval praporce, korouhve, mešní roucha a výtvarně zpracovával záznamy do "zlaté knihy" města Grafenau. I plakát pro městskou lidovou slavnost je prý stále užíván v podobě, jakou navrhl on. Slavnostní průvod k 600. jubileu jeho rodného města tvořily jím mistrovsky upravené alegorické vozy. Byl to prostě multitalent oplývající činorodou silou. Městský medvěd! Svými "škrábanci" a rozmáchlými gesty zkrášlil jako medvěd na hradbách v městském znaku "pošumavský" rodný kout.

- - - - -
* Grafenau (BY) / † † † Grafenau (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Takto zachytil "obchod na Zlaté stezce"
Rodné Grafenau, kde sídlí správa Národního parku Bavorský les
Před radnicí v Grafenau vidíme i českou vlajku

zobrazit všechny přílohy

TOPlist