logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SIEGFRIED KAPPER (vl. jm. ISAAK SALOMON KAPPER)

Na litografii Eduarda Kaisera z roku 1848, provázené i vlastnoručním podpisem tehdy osmadvacetiletého Kappera

Na litografii Eduarda Kaisera z roku 1848, provázené i vlastnoručním podpisem tehdy osmadvacetiletého Kappera

Repro Wikipedia.de

Na dobové litografii, jejímž autorem je rovněž Eduard Kaiser

Na dobové litografii, jejímž autorem je rovněž Eduard Kaiser

Repro Literární atlas československý, 1 (1932), s. 109 a R. Kestenberg-Gladstein, Neuere Geschichte der Juden in den Böhmischen Ländern. Zweiter Teil, Heraus aus der "Gasse", 1830-1890 (2002), s. 128

Na kresbě Friedricha Kriehubera (1834-1871)

Na kresbě Friedricha Kriehubera (1834-1871)

Repro Květy, 1870, č. 46

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1890 (1930), s. 589

Špatně čitelný záznam v židovské matrice tehdy ještě samostatného, dnes pražského Smíchova vypovídá o jeho narození dne 21. března roku 1820 v domě čp. 28, kde byl otcem chlapce, který dostal jméno Salomon, zde s jedním "n" a jedním "p" psaný Herman Kaper, matkou pak Sara, dcera Zachariase Rosenballa a jeho ženy Marie

Špatně čitelný záznam v židovské matrice tehdy ještě samostatného, dnes pražského Smíchova vypovídá o jeho narození dne 21. března roku 1820 v domě čp. 28, kde byl otcem chlapce, který dostal jméno Salomon, zde s jedním "n" a jedním "p" psaný Herman Kaper, matkou pak Sara, dcera Zachariase Rosenballa a jeho ženy Marie

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Doklad pro psaní příjmení

Doklad pro psaní příjmení

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

I značně porušená pobytová přihláška pražského policejního ředitelství prozrazuje rok jeho narození na pražském, tehdy ovšem samostatném Smíchově, jakož i data manželčina a přípis o jeho přesídlení do tehdy rakouského města Görz (dnes Gorizia na severovýchodě Itálie)

I značně porušená pobytová přihláška pražského policejního ředitelství prozrazuje rok jeho narození na pražském, tehdy ovšem samostatném Smíchově, jakož i data manželčina a přípis o jeho přesídlení do tehdy rakouského města Görz (dnes Gorizia na severovýchodě Itálie)

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 251, obraz 166
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Pražská pobytová přihláška jeho otce, sklenářského mistra Hermanna Kappera (†29. prosince 1843) s výčtem jeho 7 dětí - rodištěm jeho ženy Sary byl podle dokumentu Nový Bydžov

Pražská pobytová přihláška jeho otce, sklenářského mistra Hermanna Kappera (†29. prosince 1843) s výčtem jeho 7 dětí - rodištěm jeho ženy Sary byl podle dokumentu Nový Bydžov

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 251, obraz 133
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Prvým překladem básně Karla Hynka Máchy do němčiny bylo Kapperovo tlumočení skladby Budoucí vlast,
(Das künftige Vaterland), zveřejněné v roce 1841 v časopise Ost und West

Prvým překladem básně Karla Hynka Máchy do němčiny bylo Kapperovo tlumočení skladby Budoucí vlast,
(Das künftige Vaterland), zveřejněné v roce 1841 v časopise Ost und West

Repro D. Tureček ... et. al., KHM 1810-2010: Dvě století české kultury s Máchou : katalog k výstavě v Letohrádku Hvězda 29. června - 31. října 2010 (2010), s. 39

Titulní list sbírky České listy (1846) a strana z ní se známou básní

Titulní list sbírky České listy (1846) a strana z ní se známou básní

Repro Literární atlas československý, 1 (1932), s. 109

Titulní list prvého dílu (1865) jeho putování po české zemi ("Böhmerland")

Titulní list prvého dílu (1865) jeho putování po české zemi ("Böhmerland")

Klášter Teplá na ocelorytině Wilhelma (Viléma) Kandlera (1816-1896) z knihy Böhmerland

Klášter Teplá na ocelorytině Wilhelma (Viléma) Kandlera (1816-1896) z knihy Böhmerland

Repro S. Kapper - W. Kandler, Das Böhmerland : Wanderungen und Ansichten : Der Nordwest (1865), obr. příl.

Obálka a titulní list (1896) jeho zpracování pověstí z pražského ghetta pro edici Jüdische Universal-BibliothekObálka a titulní list (1896) jeho zpracování pověstí z pražského ghetta pro edici Jüdische Universal-Bibliothek

Obálka a titulní list (1896) jeho zpracování pověstí z pražského ghetta pro edici Jüdische Universal-Bibliothek

Repro A. Mikulášek, V. Glosíková, A. B. Schulz a kol., Literatura s hvězdou Davidovou : slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století (1998), obr. příl. s. i

Záznam o jeho úmrtí v databázi JewishGen s chybou v místě pohřbu

Záznam o jeho úmrtí v databázi JewishGen s chybou v místě pohřbu

Repro JewishGen

Židovský hřbitov v Dobříši, kde byl pochován, novější náhrobky byly však za německé okupace odvezeny...

Židovský hřbitov v Dobříši, kde byl pochován, novější náhrobky byly však za německé okupace odvezeny...

Repro J. Heřman, Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě
(198?), obr. příl.

... novější snímek dobříšského židovského hřbitova

... novější snímek dobříšského židovského hřbitova

Repro www stránky Brdy.info

Dopis Aloise Jiráska akademickému spolku Kapper z ledna roku 1920

Dopis Aloise Jiráska akademickému spolku Kapper z ledna roku 1920

Repro A. Mikulášek, V. Glosíková, A. B. Schulz a kol., Literatura s hvězdou Davidovou : slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století (1998), obr. příl. s. xxviii (Kalendář českožidovský)

Jeho česká báseň, přetištěná v Českožidovském almanachu po téměř 150 letech

Jeho česká báseň, přetištěná v Českožidovském almanachu po téměř 150 letech

Repro Českožidovský almanach 1994/1995, s. 58-59

Obálka, předsádka a titulní list (1998) nového vydání jeho jediné české knihy (Nakladatelství Franze Kafky v Praze), kterou je osobité zpracování dalmatských pohádek

Obálka, předsádka a titulní list (1998) nového vydání jeho jediné české knihy (Nakladatelství Franze Kafky v Praze), kterou je osobité zpracování dalmatských pohádek

Jeho životopis v poznámce Ziny Trochové na závěr jeho Pohádek přímořských

Jeho životopis v poznámce Ziny Trochové na závěr jeho Pohádek přímořských

Repro S. Kapper, Pohádky přímořské (1998),
s. 151-152

Obálka (2007, Hyperion Records) nahrávek z děl Johannese Brahmse, některých i na texty Kapperových překladů ze srbské poezie

Obálka (2007, Hyperion Records) nahrávek z děl Johannese Brahmse, některých i na texty Kapperových překladů ze srbské poezie

Jan Neruda, "proslavený" antisemitským pamfletem "Pro strach židovský" (1869), Kapperovi v nekrologu alespoň přiznal místo na "slovanském Parnasu"

Jan Neruda, "proslavený" antisemitským pamfletem "Pro strach židovský" (1869), Kapperovi v nekrologu alespoň přiznal místo na "slovanském Parnasu"

Repro Lidové noviny, 27. 2. 2013, s. 8, autor Jiří Peňás

Stará podoba kostela sv. Štěpána v Kvildě, než roku 1889 vyhořela v letech 1892-1894 byl znovuvybudován do dnešní podoby, na snímku Johanna Kopeckého (viz i Franz Reinisch)

Stará podoba kostela sv. Štěpána v Kvildě, než roku 1889 vyhořela v letech 1892-1894 byl znovuvybudován do dnešní podoby, na snímku Johanna Kopeckého (viz i Franz Reinisch)

Repro archív paní Hany Voděrové, Vítaný host

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist