logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BENNO KARLEZ

Repro z daru kláštera Vyšší Brod

Repro z daru kláštera Vyšší Brod

V pozdějším věku

V pozdějším věku

Repro z daru kláštera Vyšší Brod

Slavnostní "komité" při odhalení památníku císaře Františka Josefa v Horní Stropnici na snímku, kde je zachycen prvý zleva (pátý zleva stojí Adalbert Leppa, otec spisovatelů Karla Franze a Konrada Leppových, šestý zprava Hans (Johann) Waltenberger a prvý zprava Franz Steinko, ředitel školy a předseda celého výboru)

Slavnostní "komité" při odhalení památníku císaře Františka Josefa v Horní Stropnici na snímku, kde je zachycen prvý zleva (pátý zleva stojí Adalbert Leppa, otec spisovatelů Karla Franze a Konrada Leppových, šestý zprava Hans (Johann) Waltenberger a prvý zprava Franz Steinko, ředitel školy a předseda celého výboru)

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho studijní záznamy

Repro SOkA České Budějovice, osobní fond Karlez Benno

Oznámení o promoci

Oznámení o promoci

Repro SOkA České Budějovice, osobní fond Karlez Benno

Cestovní pas

Repro SOkA České Budějovice, osobní fond Karlez Benno

Dekret o jmenování čestným občanem Horní Stropnice

Dekret o jmenování čestným občanem Horní Stropnice

Repro SOkA České Budějovice, osobní fond Karlez Benno

Výběr dalších písemností z jeho pozůstalosti v českobudějovickém archívu

Repro SOkA České Budějovice, osobní fond Karlez Benno

Zpráva o jeho úmrtí na "stařeckou slabost" v 74 letech na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Zpráva o jeho úmrtí na "stařeckou slabost" v 74 letech na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Otcem Karla Karlece byl podle česky psaného záznamu veselské farní matriky Karel Karlec, vrchní dozorce při c.k. "poplatcý strázy" (německý překlad v závorce zní "Oberaufseher bey der k.k. Gefällenwache") a syn pražského měšťana Matěje Karlce a "mateře Anny, rozené Horny též z Prahy", matkou pak dítěte byla "Zofije, dcera p. Antonína Maška rytíře z Maßburgu", bývalého c.k. setníka a hejtmana, nyní poštmistra "w Moldawo-Teynu" (rozuměj v Týně nad Vltavou) "a "Zofije, rozené Prechlerowy z statku Liten (rozuměj Liteň) v kraji Berounském

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Weseliensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Weseliensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Repro Directorium Divini Officii, Voluntate ac Decreto Reverendissimi, Eximii ac Illustrissimi Domini Domini Joannis Valeriani Miseratione divina et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis editum et a Venerabili Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCLXV, s 53

Kostel sv. Vavřince v PřídolíKostel sv. Vavřince v Přídolí

Kostel sv. Vavřince v Přídolí

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Farní kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici na pohlednici Josefa Seidela...

Farní kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici na pohlednici Josefa Seidela...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

... a dnes (2013)

... a dnes (2013)

Foto Leona Töröková

Hlavní oltář hornostropnického kostela

Hlavní oltář hornostropnického kostela

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 11, obálka

Vedlejší oltář sv. Linharta, "patrona stád"

Vedlejší oltář sv. Linharta, "patrona stád"

Repro Glaube und Heimat, 2007, č. 11, zadní strana obálky

Kostel sv. Martina ve Střížově, kde působil jako kaplan (údajně zde byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova)Kostel sv. Martina ve Střížově, kde působil jako kaplan (údajně zde byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova)

Kostel sv. Martina ve Střížově, kde působil jako kaplan (údajně zde byl pokřtěn Jan Žižka z Trocnova)

Foto Pavel Polák

Tištěná grafická nápodoba podpisu Ferdinanda I. na dokumentu z roku 1538

Tištěná grafická nápodoba podpisu Ferdinanda I. na dokumentu z roku 1538

Repro Historica Třeboň 1526-1547 : listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II., Písemnosti z let 1536-1540 (2015), s. 350, foto Tomáš Sterneck (SOA Třeboň, Historica třeboň, sign. 4046

Znak krále Ferdinanda I. navržený samotným Albrechtem Dürerem v roce 1527

Znak krále Ferdinanda I. navržený samotným Albrechtem Dürerem v roce 1527

Repro J. Petráň, Český znak (1971), s. 51

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist