logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS KASPARAK

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 2, s. 102

Je tady na snímku žáků školy v Helmbachu ze školního roku 1925-1926 ten ležící vpravo, řečený po otci Ferdinandovi "Ferdler Hans"

Je tady na snímku žáků školy v Helmbachu ze školního roku 1925-1926 ten ležící vpravo, řečený po otci Ferdinandovi "Ferdler Hans"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1995, č. 2, s. 71

Mohl by to být on, kdo je na výčtu prvních odvedenců k wehrmachtu roku 1939 ve Vimperku zcela napravo stojící uveden jménem Johann Kasparek

Mohl by to být on, kdo je na výčtu prvních odvedenců k wehrmachtu roku 1939 ve Vimperku zcela napravo stojící uveden jménem Johann Kasparek

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 542

Takto osaměle figuruje na archu sčítání lidu z roku 1921 pro chalupu čp. 11 v Michlově Huti

Repro Sčítání lidu 1921, Michlova Huť, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Plánek Michlovy Huti, v jejíž části zvané "Hinterhelmbach" vidíme dole uprostřed kromě čp. 11 i rodné stavení matčino čp. 13,
 nahoře pak směřuje k Vimperku tok řeky Volyňky, která tu má jméno "Minkesinbach"

Plánek Michlovy Huti, v jejíž části zvané "Hinterhelmbach" vidíme dole uprostřed kromě čp. 11 i rodné stavení matčino čp. 13,
nahoře pak směřuje k Vimperku tok řeky Volyňky, která tu má jméno "Minkesinbach"

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald. Band II. (1977), s. 39

Michlova Huť na staré pohlednici

Michlova Huť na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Záznam křestní matriky farní obce Nový Svět o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho "kaltenbašské" svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam vimperské křestní matriky o "helmbašském" narození matčině s pozdějším zápisem o její svatbě v Kaltenbachu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Otcovo parte na stránkách krajanského měsíčníku

Otcovo parte na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1964, č. 3, zadní strana obálky

Matčino parte a zpráva o jejím úmrtíMatčino parte a zpráva o jejím úmrtí

Matčino parte a zpráva o jejím úmrtí

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1965, č. 5, s. 167 a 179

Jeho tehdy čtrnáctiletý syn vytvořil tuto kroniku 1110 let Šumavy pro žákovskou soutěž v roce 1967

Jeho tehdy čtrnáctiletý syn vytvořil tuto kroniku 1110 let Šumavy pro žákovskou soutěž v roce 1967

Repro Hoam!, 1968, č. 2, s. 55

Zpráva o jeho úmrtí a parte v krajanském časopiseZpráva o jeho úmrtí a parte v krajanském časopise

Zpráva o jeho úmrtí a parte v krajanském časopise

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 2, s. 85 a 102

Velký znak města Münster

Velký znak města Münster

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist