logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BENEDIKT KASTNER

Na snímku fotoateliéru Seidel s datem 11. června roku 1933 a jeho podpis z malšínské matriky

Na snímku fotoateliéru Seidel s datem 11. června roku 1933 a jeho podpis z malšínské matriky

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), s. 11 a SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození v leonfeldenské křestní matrice

Repro Matricula Online

Jako mladý kněz v Hořicích, vedle něho ve dvojím plášti Paulus Heinrich

Jako mladý kněz v Hořicích, vedle něho ve dvojím plášti Paulus Heinrich

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 6, s. 27

Jako dvaatřicetiletého kaplana v Hořicích ho vidíme v řádovém úboru na snímku z roku 1923, zachycujícím výbor pašijových her
 - pátý zprava v prvé řadě sedí opět P. Paulus Heinrich

Jako dvaatřicetiletého kaplana v Hořicích ho vidíme v řádovém úboru na snímku z roku 1923, zachycujícím výbor pašijových her
- pátý zprava v prvé řadě sedí opět P. Paulus Heinrich

Repro Hoam!, 1951, č. 2, s. 27

Slavnostní přijetí nového faráře v Malšíně na snímku z dubna 1927

Slavnostní přijetí nového faráře v Malšíně na snímku z dubna 1927

Repro F. Irsigler, Rund um den Turmberg : Chronik Pfarrgemeinde Malsching (1987), s. 11

V letech 1931 a 1932 byl kostel v Malšíně rozšířen o přístavbu, při jejímž vysvěcení se u misijního kříže sešli Benedikt Kastner (vepředu třetí zleva), Dominik Kaindl a vyšebrodský opat Tecelin Jaksch (ten stojí s křížem na hrudi hned napravo od Kaindla)

V letech 1931 a 1932 byl kostel v Malšíně rozšířen o přístavbu, při jejímž vysvěcení se u misijního kříže sešli Benedikt Kastner (vepředu třetí zleva), Dominik Kaindl a vyšebrodský opat Tecelin Jaksch (ten stojí s křížem na hrudi hned napravo od Kaindla)

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 3, s. 62

Takto hleděl (my vidíme jen jeho rameno) na snímku z roku 1936 ze své
farní zahrady v Malšíně k poutnímu kostelíku na Turmbergu

Takto hleděl (my vidíme jen jeho rameno) na snímku z roku 1936 ze své
farní zahrady v Malšíně k poutnímu kostelíku na Turmbergu

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 8, s. 57

O primici Franze Irsiglera v Beilngries 15. července roku 1951 ho vidíme kráčet vedle novokněze

O primici Franze Irsiglera v Beilngries 15. července roku 1951 ho vidíme kráčet vedle novokněze

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 6, s. 11

Náhrobní deska v Bad LeonfeldenNáhrobní deska v Bad Leonfelden

Náhrobní deska v Bad Leonfelden

Foto Ivo Kareš

Pamětní deska na kněžském hrobě v Malšíně, vysvěcená 23. července 1995

Pamětní deska na kněžském hrobě v Malšíně, vysvěcená 23. července 1995

Foto Ivo Kareš

Poutní kaple Panny Marie Pomocné na Turmbergu (viz i Franz Irsigler a Georg Otto Watzkarsch)

Poutní kaple Panny Marie Pomocné na Turmbergu (viz i Franz Irsigler a Georg Otto Watzkarsch)

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist