logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL KEUSCH

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 11, s. 59

Záznam oddací matriky farní obce Knížecí Pláně o zdejší svatbě jeho rodičů dne 27. prosince roku 1924 (oddával je tu farář Paul Benda) - ženich Karl Keusch,stavební technik na Knížecích Pláních čp. 56 (tj. na Tremlově pile), narozený dne 13. srpna 1897 v téměř zcela dnes zaniklých Kuřivodech (Hühnenwasser), jejichž městské jádro (z 226 domů někdejšího města jich zbylo 16) je dnes hlavní (sídelní) částí města Ralsko, okr. Česká Lípa (Ralsko po Kuřivodech zdědilo i status města), jako syn Heinricha Keusche, majitele chlapcova rodného domu čp. 92, a jeho ženy Gabriele, roz. Hanlové rovněž z Kuřivod čp. 25, bere si tu v Knížecích Pláních za ženu Marii, narozenou ve zdejším čp. 21 dne 18. prosince roku 1895, dceru majitele pily v Knížecích Pláních čp. 56 Franze Tremla a Marie, roz. Přibilové z Knížecích Plání čp. 48 - svatebními svědky byli četnický strážmistr z Českých Žlebů (Böhmisch Röhren) Johann Fiedler a chalupník z Knížecích Plání čp. 48 Josef Přibil

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Svatba jeho rodičů

Svatba jeho rodičů

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 90

Jeho rodiče na snímku Josefa Seidela z dubna roku 1926

Jeho rodiče na snímku Josefa Seidela z dubna roku 1926

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Rodiče s jeho malou ještě sestrou

Rodiče s jeho malou ještě sestrou

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 111

Se sestřičkou Gertrud na Seidelově snímku z června 1929

Se sestřičkou Gertrud na Seidelově snímku z června 1929

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Na rodinném snímku také z června 1929

Na rodinném snímku také z června 1929

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Ano, Karl je ten malý chlapec vedle své sestřičky, jako on stojící vepředu při skupině u domu
(je to Tremlova pila)

Ano, Karl je ten malý chlapec vedle své sestřičky, jako on stojící vepředu při skupině u domu
(je to Tremlova pila)

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 28

Zpráva o požáru na Tremlově pile a úmrtí jeho otce v obecní kronice Knížecích Plání

Repro Chronik der Gemeinde Fürstenhut, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Předčasně zemřelý Franz Treml a jeho žena Marie, roz. Přibilová, všeobecně v Knížecích Pláních zvaná Treml-MutterPředčasně zemřelý Franz Treml a jeho žena Marie, roz. Přibilová, všeobecně v Knížecích Pláních zvaná Treml-Mutter

Předčasně zemřelý Franz Treml a jeho žena Marie, roz. Přibilová, všeobecně v Knížecích Pláních zvaná Treml-Mutter

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 112

Kamarád Poitl, se kterým pásal krávy a který se nevrátil z války, se tu dívá z Luzného, kam si udělali výlet

Kamarád Poitl, se kterým pásal krávy a který se nevrátil z války, se tu dívá z Luzného, kam si udělali výlet

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 105

Na Tremlově pile někdy za války s maminkami z okolí ještě jako student

Na Tremlově pile někdy za války s maminkami z okolí ještě jako student

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 109

Blahopřání k jeho svatbě ve Spiegelau 6. dubna 1951 na stránkách krajanského měsíčníku

Blahopřání k jeho svatbě ve Spiegelau 6. dubna 1951 na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1951, č. 9, s. 30

Obálka (1992) jeho knihy vydané nakladatelstvím Morsak v Grafenau

Obálka (1992) jeho knihy vydané nakladatelstvím Morsak v Grafenau

Tremlova pila na kresbě Ludwiga Rosenbergera z července 1939

Tremlova pila na kresbě Ludwiga Rosenbergera z července 1939

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald : Erinnerungen an Fürstenhut, Buchwald, Hüttl, Mühlreuter Häuser, Scheureck (1992), s. 34

Zbytky Tremlovy pily v Knížecích Pláních

Zbytky Tremlovy pily v Knížecích Pláních

Zbytky Tremlovy pily v Knížecích Pláních

Foto Josef Pecka

Děti ze školy v zasněžených Knížecích Pláních i s panem učitelem

Děti ze školy v zasněžených Knížecích Pláních i s panem učitelem

Repro E. Kintzl - J. Fischer, Zmizelá Šumava (2015), s. 21

Dopis vrchního lovčího Wenzela von Feldegg (Feldeck) ze 7. října 1792 o místě k postavení myslivny,
která spolu s hájovnou dostala jméno "Fürstenhut"

Dopis vrchního lovčího Wenzela von Feldegg (Feldeck) ze 7. října 1792 o místě k postavení myslivny,
která spolu s hájovnou dostala jméno "Fürstenhut"

Repro archív Kohoutího kříže

Snímek, vlepený do kroniky obce Knížecí Pláně z let 1902-1933, zachycuje výšku sněhové pokrývky u plotu zdejší fary koncem března roku 1931, kdy bylo malému Karlovi necelých pět let

Snímek, vlepený do kroniky obce Knížecí Pláně z let 1902-1933, zachycuje výšku sněhové pokrývky u plotu zdejší fary koncem března roku 1931, kdy bylo malému Karlovi necelých pět let

Repro Chronik der Gemeinde Fürstenhut, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Knížecí Pláně, jak jsou vidět z hory Luzný, v pozadí za nimi Boubín a Bobík

Knížecí Pláně, jak jsou vidět z hory Luzný, v pozadí za nimi Boubín a Bobík

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1953, č. 9, s. 11

Podobný pohled na současném snímku (2014)

Podobný pohled na současném snímku (2014)

Foto Leona Töröková

Někdejší fara a lesovna na Knížecích Pláních, jak je zvěčnily staré pohlednice

Někdejší fara a lesovna na Knížecích Pláních, jak je zvěčnily staré pohlednice

Někdejší fara a lesovna na Knížecích Pláních, jak je zvěčnily staré pohlednice

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, jaro 2007, s. 37

Hřbitov v Knížecích Pláních v zimě 2015Hřbitov v Knížecích Pláních v zimě 2015

Hřbitov v Knížecích Pláních v zimě 2015

Foto Leona Töröková

Luzný z Knížecích Plání (zima 2015)...

Luzný z Knížecích Plání (zima 2015)...

Foto Leona Töröková

... a od Březníku...

... a od Březníku...

Foto Leona Töröková

... a Březník od Luzného (2014)

... a Březník od Luzného (2014)

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist