logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRIEDRICH KINDERMANN

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Záblatí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Několik současných záběrů z rodného SedlmínaNěkolik současných záběrů z rodného Sedlmína

Několik současných záběrů z rodného Sedlmína

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Bohumil Toms

Záznam prachatické křestní matriky pro osadu Perlovice o narození jeho manželky Theresie

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Dům čp. 3/4 v Perlovicích a před ním zleva synové Otto, Fritz, matka Therese, Johann jako voják a otec Friedrich

Dům čp. 3/4 v Perlovicích a před ním zleva synové Otto, Fritz, matka Therese, Johann jako voják a otec Friedrich

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001). s. 192

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 4 v Perlovicích s rodinou Reisingerovou, kam se přiženil

Repro Sčítání lidu 1921, Perlovice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 4 v Perlovicích (2018)

Dům čp. 4 v Perlovicích (2018)

Foto Ivo Kareš

Sousední dům čp. 3 dnes rozhodně "výměnek" nepřipomíná

Sousední dům čp. 3 dnes rozhodně "výměnek" nepřipomíná

Foto Ivo Kareš

Poválečné osudy jeho rodiny zaznamenal i krajanský časopis

Poválečné osudy jeho rodiny zaznamenal i krajanský časopis

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1957, č. 4, s- 15

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist