logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GUSTAV KINDERMANN

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 366

Na snímku z terénních prací u Stögerovy Huti je on ten chlapec v první řadě vlevo, třetí odleva je zachycen Bruno Sitter

Na snímku z terénních prací u Stögerovy Huti je on ten chlapec v první řadě vlevo, třetí odleva je zachycen Bruno Sitter

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1988, č. 7, s. 306

Rodina Kindermannova po odsunu na snímku pořízeném v roce 1949 v Pasově - Gustav je na něm zachycen stojící třetí zleva

Rodina Kindermannova po odsunu na snímku pořízeném v roce 1949 v Pasově - Gustav je na něm zachycen stojící třetí zleva

Repro F.K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 366

Záznam volarské křestní matriky o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho svatbě s Annou Nieglovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hornovltavické oddací matriky o svatbě rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Archy sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 257, kde mezi syny Franze a Anny Kindermannových figuruje i on, tehdy ani ne dvouletý

Repro Sčítání lidu 1921, Stögrova Huť, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Volarská "Heimatstube", tj. "domovská jizba", ve Waldkirchen, kde byla instalována i jeho fotodokumentace

Volarská "Heimatstube", tj. "domovská jizba", ve Waldkirchen, kde byla instalována i jeho fotodokumentace

Repro F.K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 533

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2017, č. 2, s. 59

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2017, č. 2, s. 41

Znak města Wuppertal, kde zemřel

Znak města Wuppertal, kde zemřel

Repro Wikipedia

Pamětní deska "mrtvým domova" ve Waldkirchen vedle sochy sv. WolfgangaPamětní deska "mrtvým domova" ve Waldkirchen vedle sochy sv. Wolfganga

Pamětní deska "mrtvým domova" ve Waldkirchen vedle sochy sv. Wolfganga

Foto Pavel Polák

Docela vzácný snímek z nitra jedné z pazderen

Docela vzácný snímek z nitra jedné z pazderen

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1958, č. 10, s. 13

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist