logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

UDALRICH ALOIS KLASCHKA

Na výřezu z fotografie členů vyšebrodského konventu z doby těsně před odsunem ho vidíme vpředu uprostřed mezi Severinem Gottsmichem  a Aloisem Martetschlägerem, nad ním stojí Nikolaus Lonsing, Odilo Petermichl a Gotthard Ortner

Na výřezu z fotografie členů vyšebrodského konventu z doby těsně před odsunem ho vidíme vpředu uprostřed mezi Severinem Gottsmichem a Aloisem Martetschlägerem, nad ním stojí Nikolaus Lonsing, Odilo Petermichl a Gotthard Ortner

Repro Wikimedia Commons

Takto zaznamenal složení jeho řádových slibů českobudějovický německý list

Takto zaznamenal složení jeho řádových slibů českobudějovický německý list

Budweiser Zeitung, 1925, č. 62, s. 7

Jeho záznam v katalogu diecéze z osudného roku 1938, po němž až do roku 1944 farářoval v Chanovicích

Jeho záznam v katalogu diecéze z osudného roku 1938, po němž až do roku 1944 farářoval v Chanovicích

Repro Catalogus saecularis et regularis cleri dioeceseos Bohemo-Budvicensis pro Anno domini 1938, s. 150

Už protektorátní diecézní katalog ho zachycuje jako administrátora farnosti Chanovice

Už protektorátní diecézní katalog ho zachycuje jako administrátora farnosti Chanovice

Repro Directorium divini officii juxta novum calendarium provinciae Pragenae dispositum a clero diocesis Boh.-Budvicensis (1942), s. 39

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 7, s. 6

Německy psaný záznam vyšebrodské křestní matriky o narození otcově

Německy psaný záznam vyšebrodské křestní matriky o narození otcově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Česky psaný záznam oddací matriky farní obce Střížov o zdejší svatbě jeho rodičů 13. září roku 1898

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kostel sv. Martina ve Střížově, kde byl pokřtěn

Kostel sv. Martina ve Střížově, kde byl pokřtěn

Foto Pavel Polák

Dnes zpustlý zámek v rodných Komařicích

Dnes zpustlý zámek v rodných Komařicích

Foto Pavel Polák

Fara a kostel Srdce Ježíšova v Malšíně, kde působil jako kaplanFara a kostel Srdce Ježíšova v Malšíně, kde působil jako kaplan

Fara a kostel Srdce Ježíšova v Malšíně, kde působil jako kaplan

Foto Leona Töröková a Ivo Kareš

Farní kostel sv. Bartoloměje a fara ve Vyšším Brodě

Farní kostel sv. Bartoloměje a fara ve Vyšším Brodě

Foto Pavel Polák

Brána do vyšebrodského kláštera - v roce 2014 byly pod zelenou barvou, kterou byl klášter natřen během 2. světové války, odkryty nádherné renesanční fresky

Brána do vyšebrodského kláštera - v roce 2014 byly pod zelenou barvou, kterou byl klášter natřen během 2. světové války, odkryty nádherné renesanční fresky

Foto Pavel Polák

Jak věrnými dokázali cisterciáčtí bratři také být a i za války třicetileté zůstat, svědčí tato frontispis v knize opata cisterciáckého kláštera Sedlec blízko Kutné Hory Šimona Eustacha Kapihorského, vydaná roku 1630

Jak věrnými dokázali cisterciáčtí bratři také být a i za války třicetileté zůstat, svědčí tato frontispis v knize opata cisterciáckého kláštera Sedlec blízko Kutné Hory Šimona Eustacha Kapihorského, vydaná roku 1630

J. Petráň, Český znak (1971), s. 53

Kostel Povýšení sv. Kříže v ChanovicíchKostel Povýšení sv. Kříže v Chanovicích

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chanovicích

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist