logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMMA KLETZENBAUEROVÁ

Repro z daru Emmy Kletzenbauerové

Ve 13 letech o sv. biřmování

Ve 13 letech o sv. biřmování

Repro z daru Emmy Kletzenbauerové

S bratry

S bratry

Repro z daru Emmy Kletzenbauerové

Při oslavách 650. jubilea založení obce Rychnov nad Malší je tu zachycena se starostkou obce Dolní Dvořiště
 Helenou Panskou a s obecním radním a pořadatelem oslav Josefem Kletzenbauerem

Při oslavách 650. jubilea založení obce Rychnov nad Malší je tu zachycena se starostkou obce Dolní Dvořiště
Helenou Panskou a s obecním radním a pořadatelem oslav Josefem Kletzenbauerem

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 9/10, s. 67

Pozdrav k jejím osmdesátinám, jehož spoluautorem je Karl Stiepan, na stránkách krajanského měsíčníku...

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 1, s. 44

... a připomínka jejích pětaosmdesátin v témže periodiku

... a připomínka jejích pětaosmdesátin v témže periodiku

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 12, s. 45

Na webových stránkách projektu Paměť národa jsou kromě jejího životopisu a fotografií i zvukové záznamy jejích vzpomínek

Na webových stránkách projektu Paměť národa jsou kromě jejího životopisu a fotografií i zvukové záznamy jejích vzpomínek

Repro www stránky Paměť národa

Trochu nezvyklý pohled na rodný Rychnov nad Malší

Trochu nezvyklý pohled na rodný Rychnov nad Malší

Repro Hoam!, 1951, č. 12, s. 21

Na dvou snímcích z prohlídky kostela sv. Ondřeje v Rychnově nad Malší je zachycena se svými přáteliNa dvou snímcích z prohlídky kostela sv. Ondřeje v Rychnově nad Malší je zachycena se svými přáteli

Na dvou snímcích z prohlídky kostela sv. Ondřeje v Rychnově nad Malší je zachycena se svými přáteli

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 1, s. 56

Dům v Rychnově nad Malší, kde žije

Dům v Rychnově nad Malší, kde žije

Foto Pavel Polák

Hrob jejího muže Aloise Kletzenbauera v Rychnově nad Malší a v detailu i rodový znak Kletzenbauerových
se stromem, domem a (sušenou) hruškou dole s ježkem

Hrob jejího muže Aloise Kletzenbauera v Rychnově nad Malší a v detailu i rodový znak Kletzenbauerových
se stromem, domem a (sušenou) hruškou dole s ježkem

Foto Jan Mareš

Hrob jejího bratra Karla Ziky v Rychnově nad Malší

Hrob jejího bratra Karla Ziky v Rychnově nad Malší

Foto Jan Mareš

Její rukopisný záznam o záchraně sochy Matky Boží ze Svatého Kamene

Její rukopisný záznam o záchraně sochy Matky Boží ze Svatého Kamene

Repro Festschrift 500 Jahre Wallfahrt Maria Schnee beim Heiligen Stein 1500-2000, s. 28

Socha Matky Boží na Svatém Kameni (viz i Josef Friesenecker)

Socha Matky Boží na Svatém Kameni (viz i Josef Friesenecker)

Foto Pavel Polák

Poutní kostel u Svatého Kamene ještě s obilnými mandeli na polích kolem Rychnova nad Malší

Poutní kostel u Svatého Kamene ještě s obilnými mandeli na polích kolem Rychnova nad Malší

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 231

Čtyři svaté obrázky od Svatého Kamene...

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 243

... a ještě jeden ze sbírek muzea ve Freistadtu...

... a ještě jeden ze sbírek muzea ve Freistadtu...

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen.
Band 2, Ausstellungen (2013), s. 309, foto Flora Fellnerová

... a ještě dva, z nich jeden z českým textem

... a ještě dva, z nich jeden z českým textem

Repro archív Kohoutího kříže

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist