logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH KLIMA

Tato podobenka doprovázela v meziválečném diecézním časopise "Glaube und Heimat" cyklus jeho článků "Wie ich der Krieg erlebte"

Tato podobenka doprovázela v meziválečném diecézním časopise "Glaube und Heimat" cyklus jeho článků "Wie ich der Krieg erlebte"

Repro Glaube und Heimat , 1935, č. 14, 1. s. přílohy

V červnu 1932 navštívil Červené Dřevo biskup Šimon Bárta - Heinrich Klima kráčí vpředu, první zleva je Antonín Pospíšil

V červnu 1932 navštívil Červené Dřevo biskup Šimon Bárta - Heinrich Klima kráčí vpředu, první zleva je Antonín Pospíšil

Repro Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Záznam o jeho narození a křtu v matrice farní obce Červené Dřevo

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Všerubská fara

Všerubská fara

Foto Ivo Kareš

Kazatelna a oltář v tamním kostele svatého Michaela archanděla

Kazatelna a oltář v tamním kostele svatého Michaela archanděla

Foto Ivo Kareš

Záznam o úmrtí horšovskotýnské úmrtní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Zápis o jeho skonu ve všerubské kronice s fotografií čerstvého hrobu

Repro Kronika obce Všeruby 1919-1975 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Náhrobek ve Všerubech dnes - německé náhrobky jsou pietně umístěny u hřbitovní zdiNáhrobek ve Všerubech dnes - německé náhrobky jsou pietně umístěny u hřbitovní zdi

Náhrobek ve Všerubech dnes - německé náhrobky jsou pietně umístěny u hřbitovní zdi

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist