logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MAX KLIMA

Ze školní kroniky

Hned úvodem budiž řečeno, že školní kronika z obce Svatá Kateřina (Sankt Katharina) u Nýrska (Neuern) se nedochovala, ačkoli by ji Max Klima v letech 1920-1930, kdy tu působil jako ředitel školy, která tam už také nestojí, musel vést. Kéž je neexistence obou vlastně vítanou záminkou rozvést trochu historii učitelské dynastie Klimovy z rovněž dnes zcela zaniklé obce Červené Dřevo (Rothenbaum), která tam působila po dvě staletí (ani školní kronika z Červeného Dřeva se ovšem bohužel nedochovala). Už kolem roku 1750 se tu o výchovu mládeže staral kostelník a kantor, v roce 1782 sem nastoupil jako učitel jistý Johann Klima a od té doby tu Klimovi působili až do vyhnání v roce 1945. Samostatnou farností se Červené Dřevo stalo roku 1856 a vposled k ní náležely osady Chudenín, Fleky, Liščí, Sruby a Pláně (německy Chudiwa, Flecken, Fuchsberg, Heuhof a Plöß). Kostel Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě vyhořel v roce 1953 a bavorští sousedé mohli sledovat dým, stoupající z jeho ruin. Max (Maxmilian) Klima se narodil v tamním čp. 3 dne 20. prosince roku 1869. Jeho sourozenci byli (bez nároku na úplnost, všichni ale narození v Červeném Dřevě) bratr Johann Baptist (*1867, †1940), sestra Maria (*1872, †1964 v 92 letech ve Furth im Wald), bratr Adolf (*1874, † asi měsíc nato), bratr Adolf (*1876, † asi dva roky nato), bratr Sigismund (*1878, † asi 3 měsíce nato), bratr Franz Xaver (*1880, † snad někdy po roce 1963 ve Furth im Wald), bratr Leopold (ten je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže), sestra Hedwig (*1885, † asi 5 měsíců nato), bratr Heinrich (*1886, 1933 ve Všerubech /Neumark/, má i samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže). Otec Johann Baptist Klima, narozený 24. června 1838 v Červeném Dřevě, tamní řídící učitel, zemřel tamtéž 1. května roku 1891 v 52 letech. Jeho otec a jmenovec Johann Klima, toho jména II., si 30. května 1825 vzal za ženu Barbaru, roz. Baumannovou ze Srubů (Heuhof) čp. 8 a i jeho syn Johann Klima III. si odtud ze zcela dnes jako Červené Dřevo zaniklých Srubů přivedl ženu a Maxovu matku Marii, roz. Multererovou (*24. dubna 1844 ve Srubech, †2. května 1934 v Horšovském Týně /Bischofteinitz/, Velké předměstí, na stařeckou slabost brzy poté, co se dožila 90 let). V roce 1952 přináší krajanský časopis "Glaube und Heimat" ve svém 7. čísle na straně 36 zprávu, že koncem května bylo Multererovo stavení čp. 2 ve Srubech, zvané "Webabaunhaus", strženo. Johann a Maria by měli spolu takřka desatero dětí, kdyby jich skoro polovina nezemřela už brzy po narození. Stejně byli všichni místní obyvatelé po druhé světové válce vysídleni a dožili v cizí zemi. Na to nějaká školní kronika tak jako tak nestačí.

Těžká ztráta

Anonym

Červené Dřevo. (Úmrtí.) Těžká ztráta bolestně postihla zde po celé generace usedlou učitelskou rodinu Klimaovu skonem řídícího učitele Maxe Klimy v Horšovském Týně. Zvěčnělý (v originále "der Verewigte" - pozn. překl.) churavěl téměř jeden rok a zemřel nyní náhle ve věku (nedožitých - pozn. překl.) 63 let. Kromě ovdovělé manželky zanechal dvě nezaopatřené děti. Max Klima byl bratrem zdejšího řídícího učitele Franze Klimy, arciděkana Leopolda Klimy v Horšovském Týně a faráře Klimy ve Všerubech (v originále "in Neumark", rozuměj Heinricha Klimu /1886-1933/- pozn. překl.). Dne 4. července byl zesnulý, který se těšil veliké vážnosti širokých kruhů obyvatel, za neobyčejně velké účasti zdejších i přespolních smutečních hostí uložen k poslednímu odpočinku na hřbitově v Horšovském Týně. Tragickou shodou osudu se stalo, že synovec zemřelého řídícího učitele K. Klima (má být "H. Klima" - pozn. překl.) měl právě v den pohřbu slavit svůj sňatek se slečnou H. Liebelovou (má být "M. Lieblovou" - pozn. překl.), takže svatba byla nyní o 3 týdny odložena (nakonec došlo k odložení o pouhý týden - pozn. překl.). Země budiž tomuto dobrému muži a vzdělavateli lidu (v originále "und Volksbildner" - pozn. překl.) lehkou!


Budweiser Zeitung, 1932, č. 52, s. 9-10

P.S. Odložená svatba synovce se konala v Českých Budějovicích 11. července 1932, ženich se jmenoval Heinrich Klima (*12. července 1899 v Červeném Dřevě čp. 3, †24. června 1993 v Neukirchen beim Heiligen Blut, viz o něm i v obrazové příloze těchto webových stran u jména Anton Haas) a byl tedy stejně jako jeho sestra Maria Schmidt-Klimaová (i samostatně zastoupená na webových stranách Kohoutího kříže, v obrazové příloze je k dispozici i foto školy, kde se oba narodili) potomkem Johanna Klimy (1867-1940) a Anny Breiové (1871-1952), nevěsta Mathilde, roz. Lieblová (*16. března 1908 v Nýrsku čp. 118, †8. ledna 1990 v nemocnici ve Furth im Wald) byla dcerou majitele pily ve Vrátě u Českých Budějovic Wenzela Liebla a Agnes, roz. Böhmové z Nýrska čp. 203, "per delegationem" pak snoubence v katedrále sv. Mikuláše oddával arciděkan Leopold Klima, zde i podepsaný. Heinrich Klima byl v Červeném Dřevě ředitelem školy až do roku 1945 a stal se po vyhnání i autorem publikace "Geschichte der Vertreibung der Böhmerwäldler nach 1945 aus dem Grenzgebiet um Rothenbaum". Měl se ženou Mathilde 3 dcery, z nichž ta nejstarší Gertraud, provd. Samm (*30. září 1934 v Červeném Dřevě, †22. července 2010 v Neukirchen beim Heiligen Blut) měla ještě sestry Gerlinde, provd. Meyerovou, a Gudrun, provd, Jäckelovou, které ji přežily. To jen pro dílčí upřesnění chybných údajů v nepodepsaném článku z "Budweiser Zeitung".

- - - - -
* Červené Dřevo / Hojsova Stráž / Svatá Kateřina, Chudenín / † † † Horšovský Týn

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Červené Dřevo
Arch sčítání lidu z roku 1890 s rodinou Klimových v Červeném Dřevě, stavení čp. 3
Záznam úmrtní matriky farní obce Červené Dřevo o úmrtí otcově
Škola a kostel ve Svaté Kateřině na snímku z roku 1915

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist