logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL KLOSTERMANN

V mladých letech

V mladých letech

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Na snímku z roku 1891, ...

Na snímku z roku 1891, ...

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

... roku 1897...

... roku 1897...

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

... a roku 1918

... a roku 1918

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Zápis v knize narozených

Zápis v knize narozených

Repro www stránky Institut Karla Klostermanna, Štěkeň

Se sourozenci (viz i Anna Jelineková)

Se sourozenci (viz i Anna Jelineková)

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Mezi profesory německé reálky v Plzni

Mezi profesory německé reálky v Plzni

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Jako plzeňský profesor o přestávce s nedokouřeným doutníkem

Jako plzeňský profesor o přestávce s nedokouřeným doutníkem

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Se ženou

Se ženou

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 2007, s. 31

Štěkeň, pohlednice...

Štěkeň, pohlednice...

... a celý záběr, Karl Klostermann s manželkou Betty 26. srpna 1913 na jezu ve Štěkni
(viz i Alfred zu Windisch-Grätz)

... a celý záběr, Karl Klostermann s manželkou Betty 26. srpna 1913 na jezu ve Štěkni
(viz i Alfred zu Windisch-Grätz)

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

S Augustem Sedláčkem a manželkami ve Štěkni 1922

S Augustem Sedláčkem a manželkami ve Štěkni 1922

S Augustem Sedláčkem a manželkami ve Štěkni 1922

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Kresba Cyrila Boudy pro edici Slunovrat

Kresba Cyrila Boudy pro edici Slunovrat

Podobizna od malíře Velíška

Podobizna od malíře Velíška

Na perokresbě Miroslava Houště z roku 1988

Na perokresbě Miroslava Houště z roku 1988

Repro J. Royt - V. Horpeniak, Miroslav Houšť : dílo (2004), s. 210

Na exlibris od Jiřího Vláčila z roku 1948

Na exlibris od Jiřího Vláčila z roku 1948

Repro ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

U příležitosti oslav sedmdesátin

U příležitosti oslav sedmdesátin

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Smuteční rozloučení s Karlem Klostermannem ve Štěkni

Smuteční rozloučení s Karlem Klostermannem ve Štěkni

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Záběr z pohřebního průvodu na náměstí v Plzni

Záběr z pohřebního průvodu na náměstí v Plzni

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Úvod nekrologu v Národních listech...

Úvod nekrologu v Národních listech...

Repro Národní listy, 18. července 1923, s. 4

... a jízlivá poznámka z Budweiser Zeitung, kde je jako místo úmrtí uvedena Štěkeň "u Jihlavy" (!)

... a jízlivá poznámka z Budweiser Zeitung, kde je jako místo úmrtí uvedena Štěkeň "u Jihlavy" (!)

Repro Budweiser Zeitung, 21. července 1923, s. 2

Úmrtní list

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Opis úmrtního listu, vystavený v září 1946(!) na protektorátním blanketu

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Hrob v Plzni

Hrob v Plzni

Repro H. Reischl, Böhmerwald Kulturgeschichte kompakt : von den ersten Siedlungsanfängen bis zu Karl Klostermann (2008), s. 239, Literární atlas československý, 2 (1938), s. 74, M. Korandová, Volba profesora Klostermanna (2007), zadní strana obálky, foto Západočeské muzeum v Plzni, Jiří Berger a V. Kudrlička, Šumava : co zmizelo z Královského hvozdu (2005), s. 236

Jeho matka Charlotte, roz. Hauerová (viz i Anna Jelineková, kde je i fotografie otce Josefa)

Jeho matka Charlotte, roz. Hauerová (viz i Anna Jelineková, kde je i fotografie otce Josefa)

Repro ze sbírek Muzea Šumavy Sušice / Kašperské Hory

Hrob matčin v šumavském Rejštejně

Hrob matčin v šumavském Rejštejně

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2008, s. 27

Rodný dům jeho děda na Horské Kvildě, zvaný Gregernhaus (zde na zimním snímku, pořízeném někdy na počátku 20. století
a převzatém z knihy, jejíž barevnou obálku navíc zdobí jeho s fotografickým záběrem téměř totožné výtvarné zpodobení), který byl po druhé světové válce zbořen - jen střešní zvoničku se podařilo přemístit na chalupu v Horním Antýglu čp. 29, stojící pod vlevo vzadu viditelnou horou, dnes na mapách zvanou Sokol (dříve Antigl)

Rodný dům jeho děda na Horské Kvildě, zvaný Gregernhaus (zde na zimním snímku, pořízeném někdy na počátku 20. století a převzatém z knihy, jejíž barevnou obálku navíc zdobí jeho s fotografickým záběrem téměř totožné výtvarné zpodobení), který byl po druhé světové válce zbořen - jen střešní zvoničku se podařilo přemístit na chalupu v Horním Antýglu čp. 29, stojící pod vlevo vzadu viditelnou horou, dnes na mapách zvanou Sokol (dříve Antigl)

Repro P. Kuncl, Tam na Šumavě : kronika šumavské obce Horská Kvilda (2014), s. 22

Jeho spojitost s rodem Abeleů na přehledné tabulce

Jeho spojitost s rodem Abeleů na přehledné tabulce

Repro Rodopisná revue 4, zima 1999, s. 13, podle údajů Bedřicha Štiesse z r. 1950

Obálka německy psané prvotiny (1890)

Obálka německy psané prvotiny (1890)

Česky psané věnování novináři Janu Josefu Langnerovi v jednom z výtisků této knihy

Česky psané věnování novináři Janu Josefu Langnerovi v jednom z výtisků této knihy

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Citace z Adolfa Heyduka rok před první světovou válkou

Citace z Adolfa Heyduka rok před první světovou válkou

Repro V. Dressler, Básník Šumavy (1914), předmluva

Jeho životopisec a překladatel jeho německých textů do češtiny Max Regal (podle Ondřeje Fibicha pochází jediná známá podobenka z Regalova občanského průkazu)

Repro K. Klostermann, Vzpomínky na Šumavu II : kniha rozptýlených pamětí (2012), záložka

Obálka českého překladu Maxe Regala jeho německy psaných fejetonů (1926) vydaného v Praze (Jos. R. Vilímek)

Obálka českého překladu Maxe Regala jeho německy psaných fejetonů (1926) vydaného v Praze (Jos. R. Vilímek)

List Josefa Váchala z válečného roku 1916

List Josefa Váchala z válečného roku 1916

Repro K. Kaiserová, Karel Klostermann a Alexandr Marian (1997), obr. příl.

Černobílá reprodukce akvarelu Josefa Váchala Weitfällerská slať na Šumavě a jeho předloha - podle Vavrouškova Literárního atlasu z roku 1938 jde o ilustraci ke Klostermannově knize "V srdci šumavských hvozdů" z roku 1929, tento údaj je ovšem podle dostupných pramenů chybný

Černobílá reprodukce akvarelu Josefa Váchala Weitfällerská slať na Šumavě a jeho předloha - podle Vavrouškova Literárního atlasu z roku 1938 jde o ilustraci ke Klostermannově knize "V srdci šumavských hvozdů" z roku 1929, tento údaj je ovšem podle dostupných pramenů chybný

Černobílá reprodukce akvarelu Josefa Váchala Weitfällerská slať na Šumavě a jeho předloha - podle Vavrouškova Literárního atlasu z roku 1938 jde o ilustraci ke Klostermannově knize "V srdci šumavských hvozdů" z roku 1929, tento údaj je ovšem podle dostupných pramenů chybný

Repro B. Vavroušek, Literární atlas československý 2 (1938), s. 75 a Sbírka Viléma Trmala

V roce 1921 přeložil stěžejní Klostermannův román "Skláři" do němčiny PhDr. Otto Stelzer, ředitel Čiperovy knihovny v Plzni, který se podílel i na založení tamní Studijní a vědecké knihovny

V roce 1921 přeložil stěžejní Klostermannův román "Skláři" do němčiny PhDr. Otto Stelzer, ředitel Čiperovy knihovny v Plzni, který se podílel i na založení tamní Studijní a vědecké knihovny

Repro www stránky Ing. Pavla Stelzera

Pamětní deska v Srní

Pamětní deska v Srní

Foto Jan Mareš

Busta spisovatele umístěná v prvních letech 21. století v myslivně na Březníku...Busta spisovatele umístěná v prvních letech 21. století v myslivně na Březníku...

Busta spisovatele umístěná v prvních letech 21. století v myslivně na Březníku...

Foto Jan Mareš a repro Schöner Bayerischer Wald, 2003, č. 5, s. 34

... ve které vznikla restaurace s expozicí a jedním ze stolů věnovaným Karlu Klostermannovi, později ovšem uzavřená

... ve které vznikla restaurace s expozicí a jedním ze stolů věnovaným Karlu Klostermannovi, později ovšem uzavřená

Foto Leona Töröková

Jeho socha v Javorníku

Jeho socha v Javorníku

Foto Leona Töröková

Spisovatelův pomník v Kašperských Horách

Spisovatelův pomník v Kašperských Horách

Foto Pavel Polák

Pamětní deska na domě, ve kterém v Kašperských Horách s rodiči žil

Pamětní deska na domě, ve kterém v Kašperských Horách s rodiči žil

Foto Pavel Polák

Má pamětní kámen i v bavorské obci Sankt Oswald-Riedlhütte

Má pamětní kámen i v bavorské obci Sankt Oswald-Riedlhütte

Repro Der Böhmerwald, 2021, č. 6, s. 24

Jeho rodiště Haag am Hausruck dole při okraji
mapy Šumavy

Jeho rodiště Haag am Hausruck dole při okraji
mapy Šumavy

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 352

Návrh plakátu ke spisovatelovu výročí

Návrh plakátu ke spisovatelovu výročí

Program odhalení pamětní desky v rodném Haagu...

Program odhalení pamětní desky v rodném Haagu...

... a návrh desky s německým a českým textem
(viz i Gerold Dvorak)

... a návrh desky s německým a českým textem
(viz i Gerold Dvorak)

Repro Sonderausgabe der Gemeindezeitung der Marktgemeinde Haag am Hausruck, 2005, č. 209

Autor překladů a textů Kohoutího kříže Jan Mareš (vpravo) s Dr. Vladimírem Horpeniakem na výstavě Ozvěny světů Karla Klostermanna v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách

Autor překladů a textů Kohoutího kříže Jan Mareš (vpravo) s Dr. Vladimírem Horpeniakem na výstavě Ozvěny světů Karla Klostermanna v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách

Foto Ivo Kareš

Obálka (2008) soupisu díla vydaného Jihočeskou vědeckou knihovnou

Obálka (2008) soupisu díla vydaného Jihočeskou vědeckou knihovnou

V září 2008 byla v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích zahájena výstava Šumava Karla Klostermanna - část expozice věnovanou životu a dílu spisovatele připravilo regionální oddělení Jihočeské vědecké knihovny spolu s autory Kohoutího kříže

V září 2008 byla v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích zahájena výstava Šumava Karla Klostermanna - část expozice věnovanou životu a dílu spisovatele připravilo regionální oddělení Jihočeské vědecké knihovny spolu s autory Kohoutího kříže

V září 2008 byla v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích zahájena výstava Šumava Karla Klostermanna - část expozice věnovanou životu a dílu spisovatele připravilo regionální oddělení Jihočeské vědecké knihovny spolu s autory Kohoutího kříže

Foto Helena Jakešová, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Webová stránka České televize nabízí i reportáž o Karlu Klostermannovi z pořadu "Toulavá kamera"
(další dokumentární film České televize o Karlu Klostermannovi viz Anna Jelineková)

Webová stránka České televize nabízí i reportáž o Karlu Klostermannovi z pořadu "Toulavá kamera"
(další dokumentární film České televize o Karlu Klostermannovi viz Anna Jelineková)

Repro www stránky České televize

Pohlednice s lesní kaplí na Klapperlu zachycuje i její vnitřek

Pohlednice s lesní kaplí na Klapperlu zachycuje i její vnitřek

Lesní kaple z roku 1936 na výšině zvané Klapperberg (Klapperl) mezi Kašperskými Horami a Rejštejnem na místě Klostermannových prázdninových pobytů...

Lesní kaple z roku 1936 na výšině zvané Klapperberg (Klapperl) mezi Kašperskými Horami a Rejštejnem na místě Klostermannových prázdninových pobytů...

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 8, zadní strana obálky

Tady vidíme kapli označenou na Klostermannově (Vysokém) vrchu severovýchodně od Rejštejna

Tady vidíme kapli označenou na Klostermannově (Vysokém) vrchu severovýchodně od Rejštejna

Repro Šumava - Klatovsko : turistická mapa (2003)

Tzv. "Bílý domek" na Klapperlu, místo spisovatelových letních pobytů a rodina "domácích" zachycená tu s ním, stojícím vlevoTzv. "Bílý domek" na Klapperlu, místo spisovatelových letních pobytů a rodina "domácích" zachycená tu s ním, stojícím vlevo

Tzv. "Bílý domek" na Klapperlu, místo spisovatelových letních pobytů a rodina "domácích" zachycená tu s ním, stojícím vlevo

Repro M. Malá, Šumava : putování za krajinou a lidmi (2010), s. 79

"Červené srdce", známé z jedné jeho povídky souboru V srdci šumavských hvozdů (její původní německá verze má název "Die Steinzen-Agnes"),
 leží dodnes v troskách stěn Hauswaldské kaple (viz i Franka Woraczová)"Červené srdce", známé z jedné jeho povídky souboru V srdci šumavských hvozdů (její původní německá verze má název "Die Steinzen-Agnes"),
 leží dodnes v troskách stěn Hauswaldské kaple (viz i Franka Woraczová)

"Červené srdce", známé z jedné jeho povídky souboru V srdci šumavských hvozdů (její původní německá verze má název "Die Steinzen-Agnes"),
leží dodnes v troskách stěn Hauswaldské kaple (viz i Franka Woraczová)

Repro Hvozd - Der Hochwald, foto Bohumil Vácha a foto Pavel Polák

Foto Pavel Polák a repro Hvozd - Der Hochwald, foto Bohumil Vácha

Hauswaldská kaple na snímku z roku 1920

Hauswaldská kaple na snímku z roku 1920

Repro ŠumavaNet.cz

Klostermannův smrk v Srní - spisovatel jej údajně sám zasadil jako třináctiletý chlapec
při pobytu v Srní u rodiny Václava BeeraKlostermannův smrk v Srní - spisovatel jej údajně sám zasadil jako třináctiletý chlapec
při pobytu v Srní u rodiny Václava Beera

Klostermannův smrk v Srní - spisovatel jej údajně sám zasadil jako třináctiletý chlapec
při pobytu v Srní u rodiny Václava Beera

Foto Pavel Polák

Mezi Českými Budějovicemi a Plzní jezdí rychlík Karel Klostermann

Mezi Českými Budějovicemi a Plzní jezdí rychlík Karel Klostermann

Repro www stránky ŽelPage - elektronický magazín o drahách

V roce 2007 byla zásluhou Ing. Jany Tiché pojmenována planetka č. 149728,
objevená v květnu roku 2004 na Kleti, jménem KlostermannV roce 2007 byla zásluhou Ing. Jany Tiché pojmenována planetka č. 149728,
objevená v květnu roku 2004 na Kleti, jménem Klostermann

V roce 2007 byla zásluhou Ing. Jany Tiché pojmenována planetka č. 149728,
objevená v květnu roku 2004 na Kleti, jménem Klostermann

Repro www stránky Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a planetky.cz

Pořad Jihočeského literárního místopisu Martina C. Putny o životě a díle Klostermannově (klikněte pro přehrání)

Pořad Jihočeského literárního místopisu Martina C. Putny o životě a díle Klostermannově (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

J

J

Jubilejní (2008) pivo jménem Klostermann pochází ze Strakonic a úspěšně se již několik let prodává i vyváží

Jubilejní (2008) pivo jménem Klostermann pochází ze Strakonic a úspěšně se již několik let prodává i vyváží

Repro www stránky Měšťanský pivovar Strakonice a z daru Františka Sáčka

Na poštovní známce k jeho jubileu

Na poštovní známce k jeho jubileu

Repro www stránky Filatelisté sobě - Filaso.cz

Jubilejní zápalky

Jubilejní zápalky

Pohlednice vydaná v jubilejním roce 2013 Institutem Karla Klostermanna ve Štěkni

Pohlednice vydaná v jubilejním roce 2013 Institutem Karla Klostermanna ve Štěkni

Plakát k výstavě k jeho jubileu v roce 2018 ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni

Plakát k výstavě k jeho jubileu v roce 2018 ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni

Repro www stránky Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Pomník Jakuba Kubaty u Zbudova připomíná selskou rebelii z konce 16. století - při jeho odhalení 21.8.1904 se konal tábor lidu za účasti více než 30 000 lidí, přítomni byli i Karel Klostermann a Adolf Heyduk

Pomník Jakuba Kubaty u Zbudova připomíná selskou rebelii z konce 16. století - při jeho odhalení 21.8.1904 se konal tábor lidu za účasti více než 30 000 lidí, přítomni byli i Karel Klostermann a Adolf Heyduk

Foto Ivo Kareš

Obálka prvního českého překladu (Kodudek, Praha, 2022) 33 fejetonů z let 1885-1887, které napsal německy pod pseudonymem Faustin pro pražský německý list "Politik"Obálka prvního českého překladu (Kodudek, Praha, 2022) 33 fejetonů z let 1885-1887, které napsal německy pod pseudonymem Faustin pro pražský německý list "Politik"

Obálka prvního českého překladu (Kodudek, Praha, 2022) 33 fejetonů z let 1885-1887, které napsal německy pod pseudonymem Faustin pro pražský německý list "Politik"

Ozdobený hrob v Plzni a setkání ve Štěkni ke 100. výročí spisovatelova úmrtíOzdobený hrob v Plzni a setkání ve Štěkni ke 100. výročí spisovatelova úmrtí

Ozdobený hrob v Plzni a setkání ve Štěkni ke 100. výročí spisovatelova úmrtí

Repro archív sdružení Karel Klostermann spisovatel Šumavy

Obálka knihy Veroniky Faktorové a Michala Hořejšího, kterou vydala Jihočeská vědecká knihovna v roce 2023 a autoři při jejím křtu a vernisáži doprovodné výstavy v Jihočeské vědecké knihovněObálka knihy Veroniky Faktorové a Michala Hořejšího, kterou vydala Jihočeská vědecká knihovna v roce 2023 a autoři při jejím křtu a vernisáži doprovodné výstavy v Jihočeské vědecké knihovně

Obálka knihy Veroniky Faktorové a Michala Hořejšího, kterou vydala Jihočeská vědecká knihovna v roce 2023 a autoři při jejím křtu a vernisáži doprovodné výstavy v Jihočeské vědecké knihovně

Foto Petra Mašínová

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist