logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF KÖFERL

Záznam křestní matriky farní obce Lauterbach vypovídá o jeho narození ve dnes zcela zaniklých Litrbaších, přezvaných před zánikem s krutou ironií jménem Čistá, a to ve zdejším čp. 79, jakož i křtu den nato v litrbašském farním kostele sv. Michaela Archanděla (křtícím knězem byl Anton Koeferl) jménem Joseph - novorozencův otec, podkovář Kilian Käferl (česky by se řeklo "Brouček"), byl synem Franze Käferla, rovněž podkováře na rodném stavení chlapcově čp. 79, a jeho choti Josephy, roz. Hahnové rovněž z Litrbachů, novorozencova matka Johanna byla pak dcerou zdejšího pekařského mistra Franze Gareise a jeho ženy Kathariny, roz. Neidhartové také odtud - podle pozdějšího přípisu zemřel Joseph Käferl či Josef Köferl, jak se psal, dne 1. prosince 1918 a nikoli 1. dubna 1919 v Lauterbachu, jak uvádí ctihodný Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder a jistě neméně ctihodný Deutsches Literatur-Lexikon to přebírá

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Repro z daru Geralda Deistlera

Ve Statistickém popisu školních okresů Čech (1884) ho německá část publikace jmenuje mezi tachovským učitelstvem příjmením Koferl

Ve Statistickém popisu školních okresů Čech (1884) ho německá část publikace jmenuje mezi tachovským učitelstvem příjmením Koferl

Repro Statistický popis školních okresů Čech, (1884), s. 88

Obálka jeho knihy o politickém okrese Tachov

Obálka jeho knihy o politickém okrese Tachov

Repro Google Books

Obálka (1903) výboru německé nářečn poezie i s jeho verši

Obálka (1903) výboru německé nářečn poezie i s jeho verši

Rodné Litrbachy (Čistá) mezi dvěma světovými válkami a dnes, kdy z nich zůstalo jen původní stromořadí

Rodné Litrbachy (Čistá) mezi dvěma světovými válkami a dnes, kdy z nich zůstalo jen původní stromořadí

Rodné Litrbachy (Čistá) mezi dvěma světovými válkami a dnes, kdy z nich zůstalo jen původní stromořadí

Repro L. Krčmář - Zdeněk Procházka - J. Soukup, Zničené kostely (2004), s. 123 a 124

Litrbachy na starých pohlednicích i se školou, do které kdysi chodívalLitrbachy na starých pohlednicích i se školou, do které kdysi chodíval

Litrbachy na starých pohlednicích i se školou, do které kdysi chodíval

Repro www stránky Slavkovský les

Myslivna ve městě Litrbachy na snímku z léta 1946, než se s ostatními staveními v okolí stala roku 1948, třicet let po Köferlově skonu, obětí dělostřeleckého cvičení v nově zřízeném vojenském prostoru, vzniklém po odsunu původních obyvatel

Myslivna ve městě Litrbachy na snímku z léta 1946, než se s ostatními staveními v okolí stala roku 1948, třicet let po Köferlově skonu, obětí dělostřeleckého cvičení v nově zřízeném vojenském prostoru, vzniklém po odsunu původních obyvatel

Repro R. Steun, Šumava mezi dvěma národy (2021), obr. příl.

Plán městečka Litrbachy před zánikem

Plán městečka Litrbachy před zánikem

Repro www stránky Slavkovský les

Zánik rodných Litrbachů, jak jej zachytil vojenský instruktážní film z roku 1948

Záznam filmu vystavený na YouTube

Čistá, ale opravdu "Čistá" dnes...Čistá, ale opravdu "Čistá" dnes...

Čistá, ale opravdu "Čistá" dnes...

Repro www stránky Slavkovský les

Památník zaniklé obce Litrbachy a také symbolické hroby 12 žen, které u nedalekého Zaječího vrchu zahynuly při pochodu smrti v roce 1945

Památník zaniklé obce Litrbachy a také symbolické hroby 12 žen, které u nedalekého Zaječího vrchu zahynuly při pochodu smrti v roce 1945

Památník zaniklé obce Litrbachy a také symbolické hroby 12 žen, které u nedalekého Zaječího vrchu zahynuly při pochodu smrti v roce 1945

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 198

Letecké snímky "Města Čistá", jak znělo i úřední označení lokality, odsouzené k zániku,
na leteckých snímcích z roku 1947, 1952 (domy již bez střech) a 2011

Letecké snímky "Města Čistá", jak znělo i úřední označení lokality, odsouzené k zániku,
na leteckých snímcích z roku 1947, 1952 (domy již bez střech) a 2011

Repro www stránky Zaniklé obce a www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist