logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FANNI KOLLROSSOVÁ

Repro Hoam!, 2004, č. 4, s. 49

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 180 v Zejbiši s rodinou Denkovou i s ní jako mladší sestrou Hedwig (Hedi), provd. Alferiové

Repro Sčítání lidu 1869, Javorná, SOkA Klatovy, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Javorná na staré pohlednici

Javorná na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Buchar u Javorné dnes

Buchar u Javorné dnes

Repro www stránky iFrog

Kaple sv. Anny na Opálce

Kaple sv. Anny na Opálce

Foto Josef Pecka

Cenný soupis rodiny Denkovy i s razítkem otcova truhlářství, vyhotovený a podepsaný Hedi Alferiovou

Repro archív Kohoutího kříže

Zpráva o jejím skonu v regionálním tisku

Zpráva o jejím skonu v regionálním tisku

Repro MAIN-POST Nachrichten für Franken, Bayern und die Welt

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist