logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARTIN ADOLF KOPETZ

Záznam o jeho narození a křtu v křestní matrice Chodové Plané

Záznam o jeho narození a křtu v křestní matrice Chodové Plané

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Titulní listy jeho děl (1801 a 1803)Titulní listy jeho děl (1801 a 1803)

Titulní listy jeho děl (1801 a 1803)

Repro Google Books a www stránky Ztichlá klika

Pražský zapisovací arch z roku 1830

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 286, obraz 779
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznam o úmrtí v knize zemřelých farního kostela Matky Boží před Týnem

Záznam o úmrtí v knize zemřelých farního kostela Matky Boží před Týnem

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik TÝN Z7

Zpráva o jeho úmrtí v pražských německých novinách

Zpráva o jeho úmrtí v pražských německých novinách

Repro K. K. priv. Prager Zeitung, 10. 8. 1832, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Jeho heslo v životopisném slovníku k dějinám českých zemí...

Jeho heslo v životopisném slovníku k dějinám českých zemí...

Repro Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. 1., I-K (1984), s. 244

... a na webu krajanského sdružení

... a na webu krajanského sdružení

Repro www stránky Heimatkreis Plan-Weseritz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist