logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS KÖPL

Výřez ze záznamů ktišské křestní matriky pro rok 1651 s latinskými záznamy i pro ves "Pauluß", např. v předposledním řádku (č. 16) "...von Pauluß"

Výřez ze záznamů ktišské křestní matriky pro rok 1651 s latinskými záznamy i pro ves "Pauluß", např. v předposledním řádku (č. 16) "...von Pauluß"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka svazku Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 (1997, Státní ústřední archiv v Praze),
 který pro tehdejší Bechyňský kraj obsahuje i Köplův text

Obálka svazku Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 (1997, Státní ústřední archiv v Praze),
který pro tehdejší Bechyňský kraj obsahuje i Köplův text

Pohled na Miletínky ze čtyřicátých let minulého století

Pohled na Miletínky ze čtyřicátých let minulého století

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 95

Bývalá škola v Miletínkách na snímcích z let 1940 a 1967Bývalá škola v Miletínkách na snímcích z let 1940 a 1967

Bývalá škola v Miletínkách na snímcích z let 1940 a 1967

Repro Ktiš 1310-2010 : 700 let od první písemné zmínky o obci (2010), s. 75 a Glaube und Heimat, 1968, č. 20, s. 877

Jiný pohled na Miletínky se školou a také s májkou na návsi

Jiný pohled na Miletínky se školou a také s májkou na návsi

Repro Glaube und Heimat, 2019, č. 7, s. 62

Dnes (2022) je někdejší škola jediným domem v obci, který nejeví známky chátrání

Dnes (2022) je někdejší škola jediným domem v obci, který nejeví známky chátrání

Foto Ivo Kareš

V tomto stavení sídlila škola před stavbou nové budovy

V tomto stavení sídlila škola před stavbou nové budovy

Foto Ivo Kareš

Na druhé straně domu bývala kovárna

Na druhé straně domu bývala kovárna

Foto Ivo Kareš

Kříž při cestě

Kříž při cestě

Foto Ivo Kareš

Miletínky dnesMiletínky dnes

Miletínky dnes

Foto Ivo Kareš

Repro archív Davida Šnobla

Nevíme, v jakém domě ve Smědči rychtář Köpl žil, dlouhou historii vsi i celého kraje ale dokumentují majitelé zdejšího stavení čp. 11 - Hanus a Blasius Kurzovi z jimi vytvořeného seznamu majitelů domu byli jistě Köplovými sousedyNevíme, v jakém domě ve Smědči rychtář Köpl žil, dlouhou historii vsi i celého kraje ale dokumentují majitelé zdejšího stavení čp. 11 - Hanus a Blasius Kurzovi z jimi vytvořeného seznamu majitelů domu byli jistě Köplovými sousedy

Nevíme, v jakém domě ve Smědči rychtář Köpl žil, dlouhou historii vsi i celého kraje ale dokumentují majitelé zdejšího stavení čp. 11 - Hanus a Blasius Kurzovi z jimi vytvořeného seznamu majitelů domu byli jistě Köplovými sousedy

Foto Ivo Kareš a David Šnobl

I toto patří k historii Smědče: na návsi (uprostřed škola, vlevo dům čp. 12) vyhrává na podzim 1938 hudba horského pluku wehrmachtu č. 99 (viz i Hans Strobl)

I toto patří k historii Smědče: na návsi (uprostřed škola, vlevo dům čp. 12) vyhrává na podzim 1938 hudba horského pluku wehrmachtu č. 99 (viz i Hans Strobl)

Repro J. Lakosil, Sudety ve stínu Mnichova : rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích (2022), s. 291

Ruiny domu čp. 12 na snímku z roku 2017

Ruiny domu čp. 12 na snímku z roku 2017

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist