logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KORTUS

Tady figurují Franz Kortus mladší a starší na snímku z českokrumlovského fotoateléru Seidel s kosami před Roklanskou hájenkou v roce 1947

Tady figurují Franz Kortus mladší a starší na snímku z českokrumlovského fotoateléru Seidel s kosami před Roklanskou hájenkou v roce 1947

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel Fotoateliér Seidel

Originál dopisu s verši i s datací z března 1959

Originál dopisu s verši i s datací z března 1959

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 70

Záznam kvildské křestní matriky o jeho narození ve Filipově Huti čp. 3 v říjnu roku 1881 matce Marii, vdově po Kilianu Kerschbaumovi, dceři Josefa Kortuse, mlynáře ve Filipově Huti čp. 9, a Marie Anny, roz. Zachové z Kubovy Huti - pozdější přípis zpravuje o tom, že se Franz Xaver Kortus roku 1934 zřekl v Sušici katolické víry (apostasia a fide)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Patnáctiletý Franz tu stojí druhý zprava s matkou a prarodiči na snímku, pořízeném roku 1896 snad ve Filipově Huti

Patnáctiletý Franz tu stojí druhý zprava s matkou a prarodiči na snímku, pořízeném roku 1896 snad ve Filipově Huti

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 14

Nová kaplička na místě, kde stávala ve Filipově Huti kaple původní a Kortusův statek

Nová kaplička na místě, kde stávala ve Filipově Huti kaple původní a Kortusův statek

Foto Pavel Polák

Záznam o jeho svatbě s Albinou Pauknerovou, dcerou Ignatze Pauknera a Elisabeth, roz. Vaterové, obou z Preisleiten čp. 3, v kvildské oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Franz Kortus a jeho žena Albina na snímcích z roku 1908

Franz Kortus a jeho žena Albina na snímcích z roku 1908

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 15

Albina Kortusová s dětmi někdy kolem roku 1914: zleva Rosa, Marie, Franz a Resi

Albina Kortusová s dětmi někdy kolem roku 1914: zleva Rosa, Marie, Franz a Resi

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 28

Franz Kortus se ženou Albinou a dětmi: zleva Hans, Resi, Franz, Rosa, Karl

Franz Kortus se ženou Albinou a dětmi: zleva Hans, Resi, Franz, Rosa, Karl

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 41

Na snímku dětí končících školní docházku ve Filipově Huti v roce 1926, pořízeném panem řídícím Eduardem Landem, stojí dcera Marie v zadní řadě čtvrtá zprava - za školáky, mezi nimiž jsou zachyceni i tři Mariini sourozenci, tu vzadu stojí jejich pan učitel Karl Schröder

Na snímku dětí končících školní docházku ve Filipově Huti v roce 1926, pořízeném panem řídícím Eduardem Landem, stojí dcera Marie v zadní řadě čtvrtá zprava - za školáky, mezi nimiž jsou zachyceni i tři Mariini sourozenci, tu vzadu stojí jejich pan učitel Karl Schröder

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 55

Manželé Kortusovi s malou dcerou Annou na Roklanské hájence

Manželé Kortusovi s malou dcerou Annou na Roklanské hájence

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 53

Albina Kortusová s dětmi na Roklanské hájence někdy kolem roku 1928, kdy byly malé Anně 3 roky

Albina Kortusová s dětmi na Roklanské hájence někdy kolem roku 1928, kdy byly malé Anně 3 roky

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 62

Rodina Kortusova na snímku z roku 1930, vzadu zleva Resi, Rosa, Albina, Franz starší, vpředu Hans, Anna, Karl a Franz mladší

Rodina Kortusova na snímku z roku 1930, vzadu zleva Resi, Rosa, Albina, Franz starší, vpředu Hans, Anna, Karl a Franz mladší

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 63

Franz Kortus tu stojí vpravo s pomocníky při odklízení sněhu někdy kolem roku 1935

Franz Kortus tu stojí vpravo s pomocníky při odklízení sněhu někdy kolem roku 1935

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 47

Zlatá svatba manželů Kortusových v roce 1958

Zlatá svatba manželů Kortusových v roce 1958

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 69

Děti před Roklanskou chatou v roce 1947 na dalším snímku z fotobanky Musea Fotoateliér Seidel

Děti před Roklanskou chatou v roce 1947 na dalším snímku z fotobanky Musea Fotoateliér Seidel

Repro Z. Šmída, Šumava - Modravské pláně (2016), s. 309

Roklanská hájenka s dosud funkční propustí na staré pohlednici...

Roklanská hájenka s dosud funkční propustí na staré pohlednici...

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 19

... a na starší olejomalbě

... a na starší olejomalbě

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 16

Tady Roklanská hájenka stávala - srovnání jednoho z nejstarších snímků z konce 19. století a současný stav

Tady Roklanská hájenka stávala - srovnání jednoho z nejstarších snímků z konce 19. století a současný stav

Repro Letem světem, 31.1.1933 a foto Zdeněk Šmída

Detail provalené propusti Roklanské nádrže (údajně byla propusť odstřelena armádou po utonutí
 jednoho ze zde sloužících vojáků, viz i Friedrich Max Thiem)

Detail provalené propusti Roklanské nádrže (údajně byla propusť odstřelena armádou po utonutí
jednoho ze zde sloužících vojáků, viz i Friedrich Max Thiem)

Foto Ivo Kareš

Na fotografii někdy z poloviny padesátých let 20. století je vidět Roklanská chata, za ní budova "roty"
 a pozorovací věž, v popředí vrtulník, který vojáky v zimě zásoboval

Na fotografii někdy z poloviny padesátých let 20. století je vidět Roklanská chata, za ní budova "roty"
a pozorovací věž, v popředí vrtulník, který vojáky v zimě zásoboval

Repro Vojensko.cz (z archívu Josefa Bitaly)

Roklanská chata Klubu československých turistů stála kousek od hájenky (viz Otto Paleczek), dnes je ovšem turistům nepřístupná

Roklanská chata Klubu československých turistů stála kousek od hájenky (viz Otto Paleczek), dnes je ovšem turistům nepřístupná

Foto Ivo Kareš

Z vojenského objektu "roty" hned vedle chaty zůstaly jen základy

Z vojenského objektu "roty" hned vedle chaty zůstaly jen základy

Foto Ivo Kareš

Turistický štítek Roklanské hájenky

Turistický štítek Roklanské hájenky

Repro z daru Zdeňka Šmídy

Zpěvník Rosy Kortusové s adresou Roklanské hájenky - jde o druhý díl knížky, vydaný v Českých Budějovicích roku 1925, jehož spoluautorem je Anton Schacherl

Zpěvník Rosy Kortusové s adresou Roklanské hájenky - jde o druhý díl knížky, vydaný v Českých Budějovicích roku 1925, jehož spoluautorem je Anton Schacherl

Repro E. Zemanová, Šumava - Roklanská hájenka ve vzpomínkách (2011), s. 59

Někdejší škola ve Filipově Huti na snímcích z roku 2017, na snímku vpravo je na obzoru RoklanNěkdejší škola ve Filipově Huti na snímcích z roku 2017, na snímku vpravo je na obzoru Roklan

Někdejší škola ve Filipově Huti na snímcích z roku 2017, na snímku vpravo je na obzoru Roklan

Foto Leona Töröková

Pohled na Preisleiten, kde se narodila jeho žena Albina, přibližně od Hradlového mostu na řece Vydře

Pohled na Preisleiten, kde se narodila jeho žena Albina, přibližně od Hradlového mostu na řece Vydře

Repro www stránky Zaniklé obce

Preisleiten od severu přibližně z dnešní silnice od Hradlového mostu

Preisleiten od severu přibližně z dnešní silnice od Hradlového mostu

Repro www stránky Zaniklé obce

Preisleiten od západu

Preisleiten od západu

Repro www stránky Zaniklé obce

Poloha Preisleiten na staré mapě, vrch Kainzen Berg uprostřed napravo je dnes na mapách značen jako Jelení vrch (1176m)

Poloha Preisleiten na staré mapě, vrch Kainzen Berg uprostřed napravo je dnes na mapách značen jako Jelení vrch (1176m)

Repro Zone 9 Kol. IX. Schüttenhofen und Winterberg, 1:75 000, K. u. k. militärgeographisches Institut. (1894) (Digitální knihovna JVK)

Preisleiten napravo od Hradlového mostu na Vydře, naproti dnes také zcela zaniklým Vchynicím-Tetovu na druhém jejím břehu, na leteckých snímcích z roku 1949 a 2008

Preisleiten napravo od Hradlového mostu na Vydře, naproti dnes také zcela zaniklým Vchynicím-Tetovu na druhém jejím břehu, na leteckých snímcích z roku 1949 a 2008

Preisleiten napravo od Hradlového mostu na Vydře, naproti dnes také zcela zaniklým Vchynicím-Tetovu na druhém jejím břehu, na leteckých snímcích z roku 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hradlový most (rechle) na Vydře v roce 2019

Hradlový most (rechle) na Vydře v roce 2019

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist