logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF KOSCHANT

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 3, s. 67

Na společném snímku poutníků do Mariazell z někdejší jazykově německé farnosti Blansko stojí ve třetí řadě čtvrtý zleva

Na společném snímku poutníků do Mariazell z někdejší jazykově německé farnosti Blansko stojí ve třetí řadě čtvrtý zleva

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 1, s. 33

Selský dvorec řečený "Weindi", kde se v Mostkách narodil a který dodnes stojí

Selský dvorec řečený "Weindi", kde se v Mostkách narodil a který dodnes stojí

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 6, s. 50

Především jeho zásluhou obnovený kříž při cestě do Mostků září zlacením sochy Kristovy pod návrším s dominantou farního kostela sv. Jiří v BlanskuPředevším jeho zásluhou obnovený kříž při cestě do Mostků září zlacením sochy Kristovy pod návrším s dominantou farního kostela sv. Jiří v Blansku

Především jeho zásluhou obnovený kříž při cestě do Mostků září zlacením sochy Kristovy pod návrším s dominantou farního kostela sv. Jiří v Blansku

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 3, s. 50 a 1998, č. 11, s. 71

Delegát u okresního zastupitelstva a zemské kulturní rady Franz Koschant z Mostků
se vrací domů v roce 1912 od kaplického nádraží v poštovním "kočáře", tehdy ještě
pravidelně pendlujícím na trase z Kaplice do Malont

Delegát u okresního zastupitelstva a zemské kulturní rady Franz Koschant z Mostků
se vrací domů v roce 1912 od kaplického nádraží v poštovním "kočáře", tehdy ještě
pravidelně pendlujícím na trase z Kaplice do Malont

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 418

K Mostkům kdysi patřila i niťařská továrna Franze Karla Schrötera v údolí Malše, z níž dnes zůstal jen tzv. "Zámeček" u Kaplice, zde zachycený na snímku z roku 1925 s věžičkou vlevo

K Mostkům kdysi patřila i niťařská továrna Franze Karla Schrötera v údolí Malše, z níž dnes zůstal jen tzv. "Zámeček" u Kaplice, zde zachycený na snímku z roku 1925 s věžičkou vlevo

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 9/10, s. 55

Dnešní "Hotel Zámeček"

Dnešní "Hotel Zámeček"

Repro www stránky Českem s námi

Rodina Pascherova z chalupy zvané "Pauli-Haus" v dnes zcela zaniklých Nižších Hodonicích i se sousedy na zčásti už pokoseném obilném poli

Rodina Pascherova z chalupy zvané "Pauli-Haus" v dnes zcela zaniklých Nižších Hodonicích i se sousedy na zčásti už pokoseném obilném poli

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 317

Seznam usedlostí ve vsi Nižší Hodonice se jmény jejich majitelů před odsunem a zánikem

Repro archív Bernharda Riepla

Nižší Hodonice na indikační skice z roku 1826

Nižší Hodonice na indikační skice z roku 1826

Repro M. Bureš, Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor : příklad archeologické transformace (2015), s. 181 (Národní archiv, sign. IS, BUD105)

Kaple v lese západně od zcela zbořené vsi Nižší Hodonice

Kaple v lese západně od zcela zbořené vsi Nižší Hodonice

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : kostely, kaple a kapličky v České republice (2006), s. 25

Druhá kaple, ležící na severozápadě někdejší vsi Nižší Hodonice při levé straně silničky do Dobechova - ze zbořeného zdiva roste strom

Druhá kaple, ležící na severozápadě někdejší vsi Nižší Hodonice při levé straně silničky do Dobechova - ze zbořeného zdiva roste strom

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : kostely, kaple a kapličky v České republice (2006), s. 25

Bývalé selské stavení v Dobechově

Bývalé selské stavení v Dobechově

Repro V. Hajer, Kaplice (2008), s. 65, foto Petr Odložil

Rodné Mostky, ...Rodné Mostky, ...

Rodné Mostky, ...

... Dobechov...

... Dobechov...

... Dobechov...

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

... a zaniklé "Nižší" Hodonice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008... a zaniklé "Nižší" Hodonice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a zaniklé "Nižší" Hodonice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

To, co zbylo z Nižších Hodonic

To, co zbylo z Nižších Hodonic

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 17, foto Milan Koželuh

Stará pohlednice ze vsi Pernlesdorf, pošta Kaplice

Stará pohlednice ze vsi Pernlesdorf, pošta Kaplice

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 314

Pernlesdorf v roce 1908

Pernlesdorf v roce 1908

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 7, s.54

Pečeť farního úřadu Blansko

Pečeť farního úřadu Blansko

Repro SOkA České Budějovice

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist