logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNST KOTTAL

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1977, č. 4, s. 133

Rodné stavení čp. 3 ve Vyšovatce

Rodné stavení čp. 3 ve Vyšovatce

Foto Ivo Kareš

Narodil se ve Vyšovatce čp. 3 a byl ve Vimperku pokřtěn jako Ernst Kottal (roku 1943 však podle tohoto záznamu vimperské matriky "od víry odpadl") - otcova matka Elisabeth, roz. Fuchsová, pocházela z Pravětína, její muž a novorozencův děd už hospodařil na Ernstově rodném stavení, matka Ernstova byla pak dcerou mlynáře v Šumavských Hošticích čp. 19 Josepha Hanzla a jeho ženy Anny Marie, roz. Beckové z Řepešína - přípis k záznamu uvádí datum svatby Ernsta Kottala s Marií Blaschko dne 3. března roku 1930

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodná Vyšovatka od jihu na snímku z roku 1938, v pozadí vpravo Svatá Maří...

Rodná Vyšovatka od jihu na snímku z roku 1938, v pozadí vpravo Svatá Maří...

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald (1970), s. 110

... a dnes

... a dnes

Repro www stránky obce Buk

Vyšovatka z ptačího pohledu

Vyšovatka z ptačího pohledu

Šumava, jaro 2011, s. 25, foto Pavel Hubený

Bývalá škola ve Vyšovatce

Bývalá škola ve Vyšovatce

Foto Jan Mareš

Kaple postavená nově dnešními osadníky vsi namísto zničené původní

Kaple postavená nově dnešními osadníky vsi namísto zničené původní

Foto Ivo Kareš

Zchátralá budova bývalého hostince v Řepešíně, rodné obce jeho babičky z matčiny strany

Zchátralá budova bývalého hostince v Řepešíně, rodné obce jeho babičky z matčiny strany

Foto Pavel Polák

Na této mapce cest v okolí Vimperka a Husince (zde Hussnitz) z roku 1683 nacházíme vedle
mnoha jiných i jeho rodnou Vyšovatku (Scheiben) a Řepešín (zde Rebeschin)

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 389

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist