logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GOTTFRIED KRAFT

Repro www stránky Meinbezirk.at

Svatební foto strýčka Wenzla s tetou Melli

Svatební foto strýčka Wenzla s tetou Melli

Repro Glaube und Heimat, 2020, č. 4, s. 54

Stavení čp. 13 v Šejbech kolem roku 1975 a v roce 1991 na jeho snímcích

Stavení čp. 13 v Šejbech kolem roku 1975 a v roce 1991 na jeho snímcích

Stavení čp. 13 v Šejbech kolem roku 1975 a v roce 1991 na jeho snímcích

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 8, s. 67 a www stránky Scheiben, das vergessene Dorf an der Grenze

Záznam hornostropnické křestní matriky o narození Theresie Herzogové v Meierhofu (Humenice) s pozdějším přípisem o jejím úmrtí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Anton Neppl

Anton Neppl

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 8, s. 67

Záznam hornostropnické matriky o druhé svatbě Antona Neppela (tak je tu příjmením psán) s Theresií Wicho

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro čp. 13 v Šejbech

Repro Sčítání lidu 1921, Šejby, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist