logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GREGOR KRÁLÍK

Záznam o jeho narození v domažlické křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Originál jím psané a námi užité úvodní textové ukázky v českokrumlovské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1910 pro dům čp. 10 v Kvildě

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Bývalá fara čp. 10 je pohlednici Josefa Seidela zachycena uprostřed

Bývalá fara čp. 10 je pohlednici Josefa Seidela zachycena uprostřed

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Oznámení o jeho skonu v Ordinariátním listu Budějovické diecéze

Oznámení o jeho skonu v Ordinariátním listu Budějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Budějovické diecéze, 1910, č. 5, s. 20

Je jeho náhrobek mezi těmito pietně uloženými na zrušeném kvildském hřbitově?

Je jeho náhrobek mezi těmito pietně uloženými na zrušeném kvildském hřbitově?

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist