logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTHMAR KRAML

Na snímku učitelského sboru obecné a měšťanské školy ve Volarech z roku 1925 stojí uprostřed
    zadní řady nad ředitelem Josefem Pexiderem, k jehož odchodu se všichni shromáždili

Na snímku učitelského sboru obecné a měšťanské školy ve Volarech z roku 1925 stojí uprostřed
zadní řady nad ředitelem Josefem Pexiderem, k jehož odchodu se všichni shromáždili

Repro F.K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 157

Pan učitel Kraml se třetí třídou dívčí školy ročníku narození 1920 na snímku z roku 1930, pořízeném volarským fotografem Wilhelmem Winklerem

Pan učitel Kraml se třetí třídou dívčí školy ročníku narození 1920 na snímku z roku 1930, pořízeném volarským fotografem Wilhelmem Winklerem

Repro F.K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 159

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Zbytiny

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Početná rodina řídícího učitele Edmunda Kramla (*6. října 1857) a jeho ženy Anny (*16. září 1854) je tu i s jejich synem Othmarem a se sedmi ostatními ratolestmi zachycena na archu sčítání lidu z roku 1900 pro dům čp. 92 v Záblatí, v němž sídlila obecná škola

Repro Sčítání lidu 1900, Záblatí, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho otec, řídící učitel Edmund Kraml s bílým plnovousem, uprostřed žáků školy v Záblatí

Jeho otec, řídící učitel Edmund Kraml s bílým plnovousem, uprostřed žáků školy v Záblatí

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 10, s. 461

Na staré pohlednici Záblatí je budova školy čp. 92 zachycena vpravo nad okolními domy

Na staré pohlednici Záblatí je budova školy čp. 92 zachycena vpravo nad okolními domy

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Někdejší škola v Záblatí na snímku z roku 2017

Někdejší škola v Záblatí na snímku z roku 2017

Foto Ivo Kareš

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1959, č. 3, s. 18

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist