logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AURELIA KRANERWITTEROVÁ

Článek o výstavě v Bad Leonfelden v roce 2015, jejíž byla důležitou aktérkou

Článek o výstavě v Bad Leonfelden v roce 2015, jejíž byla důležitou aktérkou

Repro BRAUCHma, 2015, č. 3, s. 4

Tady si podle matričního záznamu farní obce Malonty bere začátkem roku 1874 Johann Starkbaum, rolník v Malontech čp. 80, syn Josefa Starkbauma z téhož stavení a Anny, roz. Harasko z Desek, za ženu Marii, dceru Ignatze Starkbauma z Malont čp. 77 a Terezie, roz. Martinekové z Mostků

Tady si podle matričního záznamu farní obce Malonty bere začátkem roku 1874 Johann Starkbaum, rolník v Malontech čp. 80, syn Josefa Starkbauma z téhož stavení a Anny, roz. Harasko z Desek, za ženu Marii, dceru Ignatze Starkbauma z Malont čp. 77 a Terezie, roz. Martinekové z Mostků

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Stará pohlednice Malont dokazuje, že se německy psaly skutečně "im Böhmerwald"

Stará pohlednice Malont dokazuje, že se německy psaly skutečně "im Böhmerwald"

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Náves v Malontech na pohlednici někdy před rokem 1914, než prvou světovou válkou a po roce 1933 národním socialismem začaly být psány jiné dějiny než dosud

Náves v Malontech na pohlednici někdy před rokem 1914, než prvou světovou válkou a po roce 1933 národním socialismem začaly být psány jiné dějiny než dosud

Památník padlým v Malontech z roku 1926...

Památník padlým v Malontech z roku 1926...

Repro Sudetenpost, 2006, č. 17, s. 9

... a jeho podoba poválečná s reliéfním portrétem prezidenta Edvarda Beneše (viz i Josef Quass)... a jeho podoba poválečná s reliéfním portrétem prezidenta Edvarda Beneše (viz i Josef Quass)

... a jeho podoba poválečná s reliéfním portrétem prezidenta Edvarda Beneše (viz i Josef Quass)

Repro Sudetenpost, 2006, č. 17, s. 9 a Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 422,
foto Vladislav Dudák

Boží muka při silnici z Malont na Jaroměř

Boží muka při silnici z Malont na Jaroměř

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený
z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 12, foto Milan Koželuh

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist