logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADOLF KRAUPATZ

Repro Festschrift zur 47. Hauptversammlung des Deutschen Böhmerwaldbundes und zum 4. Heimatfeste am 5., 6., und 7. September 1931 in Friedberg, s. 29 a a Obecní kronika Frymburk, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dřevoryt s podobiznou Adalberta Stiftera,vlastní práce Kraupatzova

Dřevoryt s podobiznou Adalberta Stiftera,
vlastní práce Kraupatzova

Repro Festschrift zum 3. Friedberger Heimatfeste (1928), s. 24

Rodný dům hudebního skladatele Simona Sechtera
ve Frymburku na Kraupatzově dřevorytu

Rodný dům hudebního skladatele Simona Sechtera
ve Frymburku na Kraupatzově dřevorytu

Repro Mein Böhmerwald, 1954, č. 5-6, s. 12

Z přípisů k záznamu o narození Adolfa Kraupatze ve frymburské matrice je patrno, že se dle zprávy farního úřadu "Maria Geburt am Rennweg" ve Vídni v červenci 1910 oženil a v srpnu 1919 také ve Vídni podruhé s Franziskou Skoda, v dubnu 1939 ve Vídni pak vystoupil z římskokatolické církve

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam strýčické křestní matriky o otcově narození v Radošovicích

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam želnavské křestní matriky o matčině narození v Bělé čp. 5

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam frymburské oddací matriky o otcově první svatbě dne 3. února roku 1880 ve zdejším kostele sv. Bartoloměje - dvaačtyřicetiletý ženich Matthäus Kraupatz, měšťan ve Frymburku čp. 3, narozený v Radošovicích (Roschowitz) čp. 9 dne 7. září roku 1837, byl synem zednického mistra v Radošovicích Paula Kraupatze a Sofie, roz. Pátekové, selské dcery z Radošovic čp. 1, osmadvacetiletá nevěsta Elisabeth, narozená v Bělé (Parkfried) čp. 5 dne 20. července 1851, byla dcerou majitele hospodářství v Bělé čp. 5 Mathiase Raschko a Anna, roz. Haasové ze Slunečné (Sonnberg)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hornoplánské oddací matriky o otcově druhé svatbě dne 23. května roku 1905 v mariánském poutním kostele v Kájově - už sedmašedesátiletý vdovec si tu bere za ženu padesátiletou nevěstu Marii, narozenou ve dnes zcela zaniklé vsi Loutka (Reith) dne 26. listopadu 1854 jako dcera sedláka z Loutky čp. 1 Josefa Woitsche a měšťanské dcery z Horní Plané čp. 94 Kathariny, roz. Brunnerové - svědky byli Jakob Kraupatz, výminkář z Bělé čp. 6 a kostelník Leopold Schinko z Kájova čp. 3

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho otec Matthäus Kraupatz si dal tyto dvě podobenky pořídit v březnu 1910 českokrumlovským fotoateliérem SeidelJeho otec Matthäus Kraupatz si dal tyto dvě podobenky pořídit v březnu 1910 českokrumlovským fotoateliérem Seidel

Jeho otec Matthäus Kraupatz si dal tyto dvě podobenky pořídit v březnu 1910 českokrumlovským fotoateliérem Seidel

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Zpráva o úmrtí jeho ženy Franzisky čtyři roky po něm v listopadu 1953 ve Vídni

Zpráva o úmrtí jeho ženy Franzisky čtyři roky po něm v listopadu 1953 ve Vídni

Repro Hoam!, 1953, č. 12, s. 19

Listina z 26. června 1521, opatřená pečetí městečka Frymburka a uchovávaná ve fondu Státního okresního archivu v Českém Krumlově, kterou mlynář Michal Lang s manželkou Dororou prodávají svůj mlýn pod Frymburkem faráři Zikmundovi ve Schläglu

Listina z 26. června 1521, opatřená pečetí městečka Frymburka a uchovávaná ve fondu Státního okresního archivu v Českém Krumlově, kterou mlynář Michal Lang s manželkou Dororou prodávají svůj mlýn pod Frymburkem faráři Zikmundovi ve Schläglu

Repro V. Bůžek, Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526 (1998), s. 112

Květná neděle na starém snímku z jeho rodného Frymburku

Květná neděle na starém snímku z jeho rodného Frymburku

Repro Hoam!, 1955, č. 4, s. 14

Podobný záběr dnes (2014) - z této strany se scenérie nezměnila, ale hned za kostelem je jezero

Podobný záběr dnes (2014) - z této strany se scenérie nezměnila, ale hned za kostelem je jezero

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist