logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL KRAUS

Repro Lidové noviny, 22. 4. 2004, s. 8

Repro A. Mikulášek, V. Glosíková, A. B. Schulz a kol., Literatura s hvězdou Davidovou : slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století (1998), obr. příl. s. xxxi (nedatovaná kresba z časopisu Encourter, 1979)

Podle tohoto záznamu jičínské židovské matriky se tu narodil v domě čp. 43+44 dne 28. dubna roku 1874, dne 5. května dostal pak po obřízce jméno Carl - novorozencův otec Jakob Kraus je tu uveden jen jako obchodník v Jičíně bez dat svých rodičů, chlapcova matka Amalia byla podle záznamu dcerou lékaře Ignatze Kantora a jeho ženy Anny, roz. Friedové z Jičína, jako svědci při obřízce, kterou provedl jičínský lékař MUDr. Samuel Klein, jsou psáni Leopold Kantor a Isaak Heller, oba rovněž z Jičína

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

V článku Jiřího Bílka Tajemství Františkova je zmíněn i osud Jakoba Krause

V článku Jiřího Bílka Tajemství Františkova je zmíněn i osud Jakoba Krause

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, 2016, podzim 03/2016, s. 4-5

Pohlednice Františkova

Pohlednice Františkova

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 74

Otcova šumavská papírna...

Otcova šumavská papírna...

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 117

... a dopisní obálka s firmou už z časů první republiky

... a dopisní obálka s firmou už z časů první republiky

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 74

3D model papírny na Františkově

3D model papírny na Františkově

Repro projekt PhotoStruk, autorka modelu Lenka Závitkovská

Na cestách se Sidonií Nádhernou (viz i Dietmar Grieser)

Na cestách se Sidonií Nádhernou (viz i Dietmar Grieser)

Repro Rilke & Kraus & Vrchotovy Janovice (1985), s. 34

Sidonie Nádherná v roce 1910

Sidonie Nádherná v roce 1910

Repro Rainer Maria Rilke : evropský básník z Prahy (1996), s. 91

Se Sidonií Nádhernou na zámku ve Vrchotových Janovicích roku 1914

Se Sidonií Nádhernou na zámku ve Vrchotových Janovicích roku 1914

Repro Frankfurter Algemeine Zeitung, 23. 8. 2014

Fotografie z května 1921 nese Krausovo věnování "Für Sidi Nadherny"

Fotografie z května 1921 nese Krausovo věnování "Für Sidi Nadherny"

Repro O. Janka, Nádherná Sidonie : příběh poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice (1998), s. 17

V klobouku zvaném "buřinka"

V klobouku zvaném "buřinka"

Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (2001), s. 113

Sidonie Nádherná na dvou portrétech Maxe ŠvabinskéhoSidonie Nádherná na dvou portrétech Maxe Švabinského

Sidonie Nádherná na dvou portrétech Maxe Švabinského

Repro Zámecký park ve Vrchotových Janovicích : průvodce (1999), s. 8
a prospekt naučné stezky "Po stopách Sidonie Nádherné"

Bysta Sidonie Nádherné je dílem Clary Westhoffové, choti básníka Rainera Marii Rilkea

Bysta Sidonie Nádherné je dílem Clary Westhoffové, choti básníka Rainera Marii Rilkea

Repro D. Grieser, Česká babička, aneb, Cizinec je našinec (2011), s. 47

Obálka (2000) knihy vydané v Praze nakladatelstvím Mladá fronta s pasáží o cestách Šumavou má na obálce rovněž portrét Sidonie od Maxe Švabinského z roku 1907

Obálka (2000) knihy vydané v Praze nakladatelstvím Mladá fronta s pasáží o cestách Šumavou má na obálce rovněž portrét Sidonie od Maxe Švabinského z roku 1907

Na rakouské poštovní známce ke 100. výročí jeho narození (1974)

Na rakouské poštovní známce ke 100. výročí jeho narození (1974)

Jeho proslulý list Pochodeň, vycházející ve Vídni "třikrát do měsíce"

Jeho proslulý list Pochodeň, vycházející ve Vídni "třikrát do měsíce"

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1914

Úryvek o cestě na Šumavu z knihy Roberta Saka a Zdeňka Bezecného "Dáma z rajského ostrova"

Úryvek o cestě na Šumavu z knihy Roberta Saka a Zdeňka Bezecného "Dáma z rajského ostrova"

Repro R. Sak - Z. Bezecný, Dáma z rajského ostrova : Sidonie Nádherná a její svět (2000), s. 150

Český překlad jiné z jeho básní, věnovaných Sidonii Nádherné

Český překlad jiné z jeho básní, věnovaných Sidonii Nádherné

Repro D. Grieser, Česká babička, aneb, Cizinec je našinec (2011), s. 47

Obálky dvou dílů vydání jeho korespondence se Sidonií Nádhernou von Borutin
z let 1913-1936 z nakladatelství Wallstein v Göttingen

Obálky dvou dílů vydání jeho korespondence se Sidonií Nádhernou von Borutin
z let 1913-1936 z nakladatelství Wallstein v Göttingen

O jeho vrcholném díle se takto rozepsal Pavel Eisner ve sborníku Co číst z literatur germánských (1935)

O jeho vrcholném díle se takto rozepsal Pavel Eisner ve sborníku Co číst z literatur germánských (1935)

Repro Co číst z literatur germánských (1935), s. 116-117

Snímek se zprávou o úmrtí ve vídeňském ilustrovaném týdeníku, kde je označen jako "oslnivý stylista a strhující řečník"

Snímek se zprávou o úmrtí ve vídeňském ilustrovaném týdeníku, kde je označen jako "oslnivý stylista a strhující řečník"

Repro Wiener Bilder, 1936, č. 25, s. 10 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 13. 6. 1936, s. 6 a 7 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Posmrtná maska

Posmrtná maska

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 66

Hrob Karla Krause na videňském Ústředním hřbitově

Hrob Karla Krause na videňském Ústředním hřbitově

Repro Letzte Heimat : Ruhestätten deutschsprachiger Dichter aus Böhmen und Mähren (2004), s. 63

Tady někde si přál spočinout po smrti, roku 1999 byly sem do parku ve Vrchotových Janovicích s "historickým zpožděním"
 přeneseny z Anglie ostatky Sidonie (na horním snímku je místo vlevo vedle náhrobku jejího bratra dosud volné)...

Tady někde si přál spočinout po smrti, roku 1999 byly sem do parku ve Vrchotových Janovicích s "historickým zpožděním"
přeneseny z Anglie ostatky Sidonie (na horním snímku je místo vlevo vedle náhrobku jejího bratra dosud volné)...

Repro Zámecký park ve Vrchotových Janovicích : průvodce (1999), s. 65 a I. Mudrová, Tajnosti českých hřbitovů (2013), s. 120 a 121

... a náhrobní kámen Sidonie Nádherné

... a náhrobní kámen Sidonie Nádherné

Repro Wikipedia, foto gampe

O Sidonii Nádherné, Karlu Krausovi i Reinerovi Maria Rilkovi vypráví dokumentární film Josefa Platze Baronka Sidonie Nádherná aneb Konec šlechty v Čechách z roku 2004, kde je zachyceno i přenesení jejích ostatků do hrobu ve Vrchotových Janovicích za účasti Jiřího Gruši a Pavla Dostála

O Sidonii Nádherné, Karlu Krausovi i Reinerovi Maria Rilkovi vypráví dokumentární film Josefa Platze Baronka Sidonie Nádherná aneb Konec šlechty v Čechách z roku 2004, kde je zachyceno i přenesení jejích ostatků do hrobu ve Vrchotových Janovicích za účasti Jiřího Gruši a Pavla Dostála

Repro www stránky České televize

Několik opravdu "nádherných" snímků Josefa Ptáčka z Vrchotových Janovic svědčí o místech, kde pobývali Rilke i Kraus, zcela výmluvně: byl to ozvuk českého lesa, za války ovšem paní Sidonii zabraný jako součást výcvikového prostoru zbraní SSNěkolik opravdu "nádherných" snímků Josefa Ptáčka z Vrchotových Janovic svědčí o místech, kde pobývali Rilke i Kraus, zcela výmluvně: byl to ozvuk českého lesa, za války ovšem paní Sidonii zabraný jako součást výcvikového prostoru zbraní SS

Několik opravdu "nádherných" snímků Josefa Ptáčka z Vrchotových Janovic svědčí o místech, kde pobývali Rilke i Kraus, zcela výmluvně: byl to ozvuk českého lesa, za války ovšem paní Sidonii zabraný jako součást výcvikového prostoru zbraní SS

Repro Země krásná (2009), s. 11-17, foto Josef Ptáček

Bronzová pamětní deska Karlu Krausovi na jeho rodném domě v Jičíně (Fortna čp. 43)Bronzová pamětní deska Karlu Krausovi na jeho rodném domě v Jičíně (Fortna čp. 43)

Bronzová pamětní deska Karlu Krausovi na jeho rodném domě v Jičíně (Fortna čp. 43)

Repro J. Chratilová, Devět židovských cest : procházky po památkách Čech, Moravy a Slezska (2008) a www stránky Města a obce online

Pamětní deska v Bad Ischl

Pamětní deska v Bad Ischl

Foto Ivo Kareš

Pražské nakladatelství Vitalis připomnělo na svých webových stranách k českým překladům Stifterových děl
 i tato Krausova slova o "jihočeském básníkovi", jak Vitalis Stiftera označuje

Pražské nakladatelství Vitalis připomnělo na svých webových stranách k českým překladům Stifterových děl
i tato Krausova slova o "jihočeském básníkovi", jak Vitalis Stiftera označuje

Repro www stránky nakladatelství Vitalis

Obraz Petera Fischerbauera s názvem "Karl Kraus
předčasně opouští premiéru Lehárovy operety Země úsměvů"

Obraz Petera Fischerbauera s názvem "Karl Kraus
předčasně opouští premiéru Lehárovy operety Země úsměvů"

Repro P. Fischerbauer, Fritz you're simply the best (2010)

Pražské Národní divadlo uvedlo ke 100. výročí vyhlášení první světové války v režii Roberta Wilsona inscenaci "1914"
 jako koláž z textů Karla Krause a Jaroslava Haška ve vztahu k tehdejšímu dění

Pražské Národní divadlo uvedlo ke 100. výročí vyhlášení první světové války v režii Roberta Wilsona inscenaci "1914"
 jako koláž z textů Karla Krause a Jaroslava Haška ve vztahu k tehdejšímu dění

Pražské Národní divadlo uvedlo ke 100. výročí vyhlášení první světové války v režii Roberta Wilsona inscenaci "1914"
jako koláž z textů Karla Krause a Jaroslava Haška ve vztahu k tehdejšímu dění

Repro www stránky 1914, foto Lucie Jansch

Jeho osobnost a dílo vzbuzují stálou pozornost - článek Terezy Matějčkové v Lidových novinách

Repro Lidové noviny, 17. 5. 2014, příloha Orientace s. VI

Obálka "komiksového románu" Sidonie (2021) a obrázek z něho s úryvkem Krausovy básněObálka "komiksového románu" Sidonie (2021) a obrázek z něho s úryvkem Krausovy básně

Obálka "komiksového románu" Sidonie (2021) a obrázek z něho s úryvkem Krausovy básně

Repro T. Srbová - P. J. Stibitzová, Sidonie : komiksový román (2021)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist