logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

XAVER GUSTAV KRAUS

Na snímku z roku 1906

Na snímku z roku 1906

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 39

Raphael Pavel tu zmiňuje i jeho malířské kopie, amatérské fotografování a text o "estetice v lese", nesprávně však uvádí jako jeho rodiště Český Krumlov

Raphael Pavel tu zmiňuje i jeho malířské kopie, amatérské fotografování a text o "estetice v lese", nesprávně však uvádí jako jeho rodiště Český Krumlov

Repro R. Pavel, Hohenfurt (1891), s. 47

Záznam matriky farní obce Červený Újezd o jeho narození v Milhosticích

Repro SOA Praha eBadatelna

Záznam o jeho umrtí ve vyšebrodské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Úvod Fiedlerova nekrologu, který slibuje další reference o zemřelém

Úvod Fiedlerova nekrologu, který slibuje další reference o zemřelém

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 74, s. 1

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Ivo Kareš

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním biskupském věstníku

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním biskupském věstníku

Repro Acta curiae episcopalis Bohemo-Budvicensis, 1924, č. 15-17, s. 68

Vzpomínka u příležitosti 40. výročí jeho úmrtí na stránkách krajanského časopisu

Vzpomínka u příležitosti 40. výročí jeho úmrtí na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 18, s. 751

Vyšebrodský klášter

Vyšebrodský klášter

Foto Pavel Polák

Z novějších hlasů o vyšebrodském klášteře

Repro Lidové noviny, 11.2.2017, s. 34, text a foto Karel Drábek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist