logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JAN KREJČÍ

Jeho portrét z roku 1862, tedy dva roky poté, co vyšla ona proslulá německy psaná monografie Šumavy

Jeho portrét z roku 1862, tedy dva roky poté, co vyšla ona proslulá německy psaná monografie Šumavy

Repro www stránky P.R. Vejrážky

Repro Magazin Víkend : páteční příloha Hospodářských novin, 2010, č. 5, s. 26

Repro www stránky ČVUT v Praze

Jeho pražská pobytová přihláška se jmény a daty jeho samého,
manželky a dětí

Jeho pražská pobytová přihláška se jmény a daty jeho samého,
manželky a dětí

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 311, obraz 343
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Podle tohoto německy psaného záznamu v klatovské křestní matrice se narodil 28. února roku 1825 v domě čp. 76 na Vídeňském předměstí (téhož dne byl i pokřtěn jménem Johann Baptist, tj. Jan Křtitel) jako nemanželské dítě Kathariny Mouchové, dcery revírníka v Čachrově Friedricha Mauchy a jeho ženy Kathariny, pocházející z města Leschnitz (dnes Leśnica), panství Slawikau (dnes Slawikow) v tehdy pruském, dnes polském Slezsku - otec Fritz Kreyczi, tehdy "Straßenräumer", tj. dlaždič a metař v Libni, syn Adalberta Kreycziho, nádeníka v Podeřišti, panství Hluboká nad Vltavou, a Anny, roz. Boudové, legitimizoval už šestiletého chlapce na vlastní své přání (auf väterliches Verlangen) svatbou s jeho matkou dne 7. ledna 1831 v Proseku

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Pohlednice z Čachrova, odkud pocházela jeho matka

Pohlednice z Čachrova, odkud pocházela jeho matka

S. Olt, Šumava a Pošumaví : města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích, díl VII, 2013 [kalendář]

Jeho heslo ve Wurzbachově Biografickém lexikonu císařství Rakouského (1865)

Repro Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Dreizehnter Teil, Kosárek - Lagkner (1865), s. 188-190

Noticka listu Národní politika ke 120. výročí jeho narození v únoru 1945

Noticka listu Národní politika ke 120. výročí jeho narození v únoru 1945

Repro Národní politika, 28. 2. 1945

Sádrová bysta s jeho poprsím od Ladislava Borůvky z roku 1900

Sádrová bysta s jeho poprsím od Ladislava Borůvky z roku 1900

Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2011, č. 6, s. 86 (foto ze sbírek Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech)

Pomník v Klatovech na titulu skládačky (2007) o osobnostech města

Pomník v Klatovech na titulu skládačky (2007) o osobnostech města

Model jeho pomníku od architekta Jana Kouly s bystou Ladislava Borůvky z roku 1901

Model jeho pomníku od architekta Jana Kouly s bystou Ladislava Borůvky z roku 1901

Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2011, č. 6, s. 84 (foto ze sbírek Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech)

Odhalení jeho pomníku ve Vrchlického sadech města Klatovy 4. srpna roku 1901

Odhalení jeho pomníku ve Vrchlického sadech města Klatovy 4. srpna roku 1901

Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2011, č. 6, s. 82 (foto ze sbírek Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech)

Skupinový portrét jeho rodiny při slavnostním odhalení pomníku v Klatovech, kde na zemi sedí syn Krejčího dcery Doubravky, provd. Šímové, budoucí slavný český malíř Josef Šíma

Skupinový portrét jeho rodiny při slavnostním odhalení pomníku v Klatovech, kde na zemi sedí syn Krejčího dcery Doubravky, provd. Šímové, budoucí slavný český malíř Josef Šíma

Repro Sborník prací z historie a dějin umění, 2011, č. 6, s. 80 (foto ze sbírek Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech)

Náhrobek na vyšehradském hřbitově

Náhrobek na vyšehradském hřbitově

Repro F. Bořánek, Místa, kde navždy odpočívají slavní (2020), s. 102

Dokumentární film o něm (2010) z cyklu České televize 72 jmen české historie

Dokumentární film o něm (2010) z cyklu České televize 72 jmen české historie

Repro www stránky České televize

Titulní list (1860) i jeho knihy s předmluvou Carla Rittera a skvělými ilustracemi Eduarda Herolda
... a záhlaví oddílu, který napsal on (viz i Josef Wenzig)Titulní list (1860) i jeho knihy s předmluvou Carla Rittera a skvělými ilustracemi Eduarda Herolda
... a záhlaví oddílu, který napsal on (viz i Josef Wenzig)

Titulní list (1860) i jeho knihy s předmluvou Carla Rittera a skvělými ilustracemi Eduarda Herolda
... a záhlaví oddílu, který napsal on (viz i Josef Wenzig)

Repro J. Wenzig - J. Krejčí, Der Böhmerwald : Natur und Mensch (1860)

K Heroldově ilustraci, zachycující výhled z Vintířových skal na "Prášilské pohoří", Krejčí v závorce poznamenal: (Granitterrain.)

K Heroldově ilustraci, zachycující výhled z Vintířových skal na "Prášilské pohoří", Krejčí v závorce poznamenal: (Granitterrain.)

Repro J. Wenzig - J. Krejčí, Der Böhmerwald : Natur und Mensch (1860), s. 35 a 119

Další z Heroldových ilustrací zachycuje Velký a Malý Ostrý, v lidové češtině Prsa Matky Boží

Další z Heroldových ilustrací zachycuje Velký a Malý Ostrý, v lidové češtině Prsa Matky Boží

Eduard Herold (1820-1895) je i autorem olejomalby Černé jezero, vzniklé někdy kolem roku 1860,
kdy vyšla šumavská monografie Wenziga a Krejčího

Eduard Herold (1820-1895) je i autorem olejomalby Černé jezero, vzniklé někdy kolem roku 1860,
kdy vyšla šumavská monografie Wenziga a Krejčího

Repro Šumavské proměny : krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století (katalog výstavy, 2008),
ze sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Eduard Herold (zde na podobizně z Vilímkových Humoristických listů) své vlastní knihy psal sice česky, narodil se však v Praze chudému herci tamního německého divadla Johannu Christianu Heroldovi

Eduard Herold (zde na podobizně z Vilímkových Humoristických listů) své vlastní knihy psal sice česky, narodil se však v Praze chudému herci tamního německého divadla Johannu Christianu Heroldovi

Repro Humoristické listy, 1885, č. 38, s. 303

Pražská policejní přihláška Eduarda Herolda i s datem jeho úmrtí a jménem synovým je psána německy

Pražská policejní přihláška Eduarda Herolda i s datem jeho úmrtí a jménem synovým je psána německy

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 176, obraz 426
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist