logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT KŘENEK

Záznam o jeho narození v křestní matrice Červeného Újezdce

Repro Křestní matrika Červeného Újezdce (Městský úřad Lišov)

Rodný dům čp. 8 v Červeném Újezdci nese ve štítě rok 1923, zřejmě tedy proti roku jeho narození doznal změn

Rodný dům čp. 8 v Červeném Újezdci nese ve štítě rok 1923, zřejmě tedy proti roku jeho narození doznal změn

Foto Ivo Kareš

Návesní kaple v Červeném Újezdci

Návesní kaple v Červeném Újezdci

Foto Ivo Kareš

Kostel Nejsvětější Trojice v Libníči, kde byl pokřtěn

Kostel Nejsvětější Trojice v Libníči, kde byl pokřtěn

Foto Ivo Kareš

Záznam křestní matriky farní obce Dobrá Voda u Nových Hradů o narození jeho ženy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 5 v Dobré Vodě u Nových Hradů

Repro Sčítání lidu 1921, Dobrá Voda u Nových Hradů, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na staré pohlednici z Dobré Vody je dům, kde Křenkovi bydleli, na levé straně uprostřed

Na staré pohlednici z Dobré Vody je dům, kde Křenkovi bydleli, na levé straně uprostřed

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Pohled z kruhového okna ve štítu bývalé dobrovodské školy zachycuje vlevo jako druhý v řadě přestavěný dům čp. 5

Pohled z kruhového okna ve štítu bývalé dobrovodské školy zachycuje vlevo jako druhý v řadě přestavěný dům čp. 5

Repro www stránky Domov pro seniory Horní Stropnice

Někdejší dobrovodská škola

Někdejší dobrovodská škola

Repro www stránky Domov pro seniory Horní Stropnice

Zpráva o "putovním" shromáždění učitelů a přátel školy ze soudního okresu Nové Hrady v červnu 1901

Repro Budweiser Zeitung, 1901, č. 51, s. 8

Tento řádek v indexu dobrovodské matriky svědčí o tom, že skonal pod jménem Adalbert Křenek 31. dubna 1939 ve zdejším domě čp. 5 už na území Landeshauptmannschaft Oberdonau (tj. Zemského hejtmanství Horní Podunají), od 1. května 1939, tedy den nato přezvaného na Reichsgau Oberdonau, tj. Říšská župa Horní Podunají či Hornodunajská župa

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Poděkování vdovy za projevy účasti

Poděkování vdovy za projevy účasti

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 36, s. 16

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist