logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EDUARD KRISTAN

Na fotografii maturitního ročníku českobudějovické německé reálky roku 1924 stojí ve druhé řadě druhý zprava, nahoře úplně vlevo je Guido Rodinger...

Na fotografii maturitního ročníku českobudějovické německé reálky roku 1924 stojí ve druhé řadě druhý zprava, nahoře úplně vlevo je Guido Rodinger...

Repro Hoam!, 1974, č. 9.s. 319

... a setkání abiturientů ve Würzburgu o 50 let později, bohužel bez jmen zúčastněných

... a setkání abiturientů ve Würzburgu o 50 let později, bohužel bez jmen zúčastněných

Repro Hoam!, 1974, č. 9, s. 320

V seznamu studentů je psán "Křištan"

V seznamu studentů je psán "Křištan"

Repro Jahresbericht der deutschen k. k. Staats-Realschule in Budweis (1918)

Podpis ve školní kronice

Podpis ve školní kronice

Repro Chronik der Staatlichen deutschen Volkschule in Netolitz 1940-1941, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na fotografii vlepené do školní kroniky v roce 1943...

Na fotografii vlepené do školní kroniky v roce 1943...

Repro Schulchronik (Ledenice) 1941-1944, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

... a o rok později v polní uniformě "horského myslivce"

... a o rok později v polní uniformě "horského myslivce"

Repro Schulchronik (Ledenice) 1941-1944, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dvoustránka s jeho úvodním zápisem v ledenické německé školní kronice

Repro Schulchronik (Ledenice) 1941-1944, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ledenická škola dávno před jeho nástupem

Ledenická škola dávno před jeho nástupem

Repro www stránky Historické fotografie

Pečlivě nalinkované šikmé řádky

Pečlivě nalinkované šikmé řádky

Repro Schulchronik (Ledenice) 1941-1944, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stručná historie Netolic v kronice tamní německé obecné školy, která je tu vepsána jeho rukou na základě české brožury Theodora Antla

Repro Chronik der Staatlichen deutschen Volkschule in Netolitz 1940-1941, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Snímek budovy školy, vlepený do kroniky

Snímek budovy školy, vlepený do kroniky

Repro Chronik der Staatlichen deutschen Volkschule in Netolitz 1940-1941, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Plán německé školy v Netolicích ve školní kronice přeplněné nacistickou propagandou

Plán německé školy v Netolicích ve školní kronice přeplněné nacistickou propagandou

Repro Gedenkbuch ... der Deutschen Volkschule für Jungen und Mädchen in Nettolitz 1941 (1944), SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ukázka nacistického humoru z vlepek v netolické německé školní kronice: angloameričtí spojenci u Leninovy rakve v mauzoleu se slovy: "Podívej se, Harrimane, jak se ten starý gauner šklebí, mám trapný dojem, že se nám vysmívá!"

Ukázka nacistického humoru z vlepek v netolické německé školní kronice: angloameričtí spojenci u Leninovy rakve v mauzoleu se slovy: "Podívej se, Harrimane, jak se ten starý gauner šklebí, mám trapný dojem, že se nám vysmívá!"

Repro Gedenkbuch ... der Deutschen Volkschule für Jungen und Mädchen in Nettolitz 1941 (1944), SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist