logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNES KRÖLL

Jako provinciál oblátů zde se spolubratrem Paulem Jeanem na misii ve farnosti Červené Dřevo (Rothenbaum), kde pronesli v březnu roku 1935 dvacet čtyři misijních kázání

Jako provinciál oblátů zde se spolubratrem Paulem Jeanem na misii ve farnosti Červené Dřevo (Rothenbaum), kde pronesli v březnu roku 1935 dvacet čtyři misijních kázání

Repro Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Soupis členů kongregace oblátů v Újezdu Svatého Kříže z diecézního katalogu na rok 1930

Soupis členů kongregace oblátů v Újezdu Svatého Kříže z diecézního katalogu na rok 1930

Repro Catalogus saecularis et regularis cleri dioeceseos Bohemo-Budvicensis pro Anno domini 1930, s. 150

Jeho dopis z června 1930, adresovaný českobudějovickému biskupství, se žádostí o souhlas s převzetím poutního místa Kájov do užívání oblátů

Jeho dopis z června 1930, adresovaný českobudějovickému biskupství, se žádostí o souhlas s převzetím poutního místa Kájov do užívání oblátů

Repro J. Růžičková, Historie oblátů v českých zemích od roku 1911-1950 (bakalářská práce 2011)
(SOA Třeboň, fond Obláti Kájov, karton 1679, sign. VI-E-14)

Biskup Šimon Bárta píše už v červenci 1930 svému kancléři, aby P. Kröllovi odevzdal list pro řádového "otce generála" o předání kájovské fary kongregaci oblátů

Biskup Šimon Bárta píše už v červenci 1930 svému kancléři, aby P. Kröllovi odevzdal list pro řádového "otce generála" o předání kájovské fary kongregaci oblátů

Repro J. Růžičková, Historie oblátů v českých zemích od roku 1911-1950 (bakalářská práce 2011)
(SOA Třeboň, fond Újezd sv. Kříže, karton 1110, sign. II-394)

Smlouva ze srpna a září roku 1930 mezi knížetem Schwarzenbergem a P. Kröllem o užívání farnosti Kájov obláty

Repro J. Růžičková, Historie oblátů v českých zemích od roku 1911-1950 (bakalářská práce 2011)
(SOA Třeboň, fond Obláti Kájov, karton 1679, sign. VI-E-14)

Úvod jeho příspěvku o mariánském poutním místě Kájov, který vycházel na pokračování v německém diecézním listě českobudějovického biskupství

Repro Glaube und Heimat, 1932, č. 9, s. 7

Líc a rub obálky, jakož i titulní list (1932) jeho brožury o poutním místě Kájov

Líc a rub obálky, jakož i titulní list (1932) jeho brožury o poutním místě Kájov

Obálka měsíčníku oblátů Neposkvrněné Panny Marie, do něhož také přispíval

Obálka měsíčníku oblátů Neposkvrněné Panny Marie, do něhož také přispíval

Repro www stránky Booklooker.de

Razítko knihovny kláštera oblátů v Kájově

Razítko knihovny kláštera oblátů v Kájově

Repro archív Kohoutího kříže

Připomínka výročí jeho úmrtí v příloze listu Marianisches Missionswerk z října 2007

Připomínka výročí jeho úmrtí v příloze listu Marianisches Missionswerk z října 2007

Repro Missionswerk der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria, 2007, č. 10, s. 8

Nejstarší vyobrazení poutě do Kájova z roku 1660 s pozdně gotickou ještě podobou věže kostela před barokní přestavbou (viz i Maria Schwarzová)

Nejstarší vyobrazení poutě do Kájova z roku 1660 s pozdně gotickou ještě podobou věže kostela před barokní přestavbou (viz i Maria Schwarzová)

Repro Památky jižních Čech. 10 (2020), s. 147 (Římskokatolická farnost Kájov)

Kájov "zdola"

Kájov "zdola"

Foto Ivo Kareš

Kněžský ornát z Kájova

Kněžský ornát z Kájova

Foto Pavel Polák

"Lauffen na řece Travně", jak městys zachycuje mědirytina Matthäuse Meriana z jeho díla "Topographia Provinciarum Austriacarum" (1679)

"Lauffen na řece Travně", jak městys zachycuje mědirytina Matthäuse Meriana z jeho díla "Topographia Provinciarum Austriacarum" (1679)

Repro Wikipedia

Znak městyse Lauffen, zpodobující dopravu soli po Travně, pravostranném přítoku Dunaje

Znak městyse Lauffen, zpodobující dopravu soli po Travně, pravostranném přítoku Dunaje

Repro www stránky Heraldy of the World

Farní a poutní kostel "Maria im Schatten" v hornorakouském Lauffen, kde zemřelFarní a poutní kostel "Maria im Schatten" v hornorakouském Lauffen, kde zemřel

Farní a poutní kostel "Maria im Schatten" v hornorakouském Lauffen, kde zemřel

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist