logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JULIUS KRONER

Repro XXXIII. Programm des deutschen k. k. Staatsgymnasiums in Budweis, veröfffentlich am Schlusse des Schuljahres 1903-4, s. 29 a SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Planensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Planensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Repro Directorium Divini Officii, Voluntate ac Decreto Reverendissimi, Eximii ac Illustrissimi Domini Domini Joannis Valeriani Miseratione divina et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis editum et a Venerabili Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCLXV, s 54

Záznam o jeho narození v plánské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

V seznamu vyšebrodských cisterciáků na stránkách diecézního kataloguV seznamu vyšebrodských cisterciáků na stránkách diecézního katalogu

V seznamu vyšebrodských cisterciáků na stránkách diecézního katalogu

Repro Catalogus universi Cleri diocesani Bohemo-Budvicensis (1869), titulní list a s. 39, 40

Jednotlivé záznamy v matrice podepisoval obvykle německým kurentem

Jednotlivé záznamy v matrice podepisoval obvykle německým kurentem

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho úmrtí a pohřbu v Horním Dvořišti z tamní Knihy zemřelých, z něhož vyplývá, že místem uložení jeho tělesných ostatků bylo opravdu "farní Boží pole" ("Pfarrlicher Gottesacker") hornodvořišťské, příčinou skonu pak zápal plic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1893, č. 9, s. 32

Epitaf Kronerův na zdi kostela v Horním Dvořišti připomíná především jeho budějovické působení

Epitaf Kronerův na zdi kostela v Horním Dvořišti připomíná především jeho budějovické působení

Foto Henrich Lendacký

Stará kolorovaná pohlednice městyse Horní Dvořiště, kde zemřel

Stará kolorovaná pohlednice městyse Horní Dvořiště, kde zemřel

Varhany kostela v Horním Dvořišti

Varhany kostela v Horním Dvořišti

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov, foto Libor Sváček

Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1724, na starém snímku se slavnostní aureolou z čerstvých větví, který stával na náměstí Horního Dvořiště a dnes jsou jeho zničené pozůstatky složeny na hřbitově u presbytáře zdejšího kostela (viz i Andreas Dobusch)

Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1724, na starém snímku se slavnostní aureolou z čerstvých větví, který stával na náměstí Horního Dvořiště a dnes jsou jeho zničené pozůstatky složeny na hřbitově u presbytáře zdejšího kostela (viz i Andreas Dobusch)

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 10, obálka

Záznam v křestní matrice zaniklé obce Rychnůvek o narození (a také úmrtí) Alfreda Josefa Antona Rodlera revírníkovi ve svatém Tomáši Josefu Rodlerovi (jeho otec Josef Rodler byl revírníkem v Přídolí, matka Magdalena, roz. Pascherová, pocházela z Dolního Dvořiště) a jeho ženě Aloysii, dceři soudního advokáta Antona Hönnera von Roithberg, majitele statku v Pernau, což je předměstí rakouského Welsu, a jeho ženy Aloysie, roz. Greiplové z Frymburka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Přídolí o narození Alfredova otce Josefa Rodlera, syna zdejšího revírníka Josefa Rodlera (jeho otec Franz Rodler byl v Přídolí knížecím schwarzenberským lesmistrem, matka Juliana byla roz. Cžernayová) a jeho ženy Magdaleny, dcery měšťana a pekaře v Dolním Dvořišti Karla Paschera a Marie Anny, roz. Hummelové z Vyššího Brodu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Alfredův bratr Josef (psáno Joseph) Rodler se podle záznamu v křestní matrice zaniklé farní obce Rychnůvek narodil ve Svatém Tomáši čp. 2 17. září roku 1864 a byl téhož dne v kostele sv. Václava v Rychnůvku (tehdy ovšem zvaném Německý Rychnov u Frymburka) i pokřtěn - po matčině otci získal později šlechtický titul "von Roithberg"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Mezi několika málo náhrobky, dochovanými na svatotomášském hřbitově, jsou ty, které patří jejich rodičům: maminka zemřela 28. prosince 1878, tatínek 1. září 1885Mezi několika málo náhrobky, dochovanými na svatotomášském hřbitově, jsou ty, které patří jejich rodičům: maminka zemřela 28. prosince 1878, tatínek 1. září 1885

Mezi několika málo náhrobky, dochovanými na svatotomášském hřbitově, jsou ty, které patří jejich rodičům: maminka zemřela 28. prosince 1878, tatínek 1. září 1885

Foto Ivo Kareš

První zpráva z ranních Národních listů dne 31. ledna 1889 hovoří ještě o mrtvici jako příčině princova skonu

První zpráva z ranních Národních listů dne 31. ledna 1889 hovoří ještě o mrtvici jako příčině princova skonu

Repro Národní listy, 31. 1. 1889. s. 1

Oznámení o úmrtí ve vídeňském tisku

Oznámení o úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Das Vaterland, 31. 1. 1889, s. 1 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Pamětní kaple, zřízená při karmelitánském klášteře v Mayerlingu k modlitbám za nešťastného korunního prince Rudolfa, který v blízkém loveckém zámku spáchal sebevraždu s Mary Vetserovou

Pamětní kaple, zřízená při karmelitánském klášteře v Mayerlingu k modlitbám za nešťastného korunního prince Rudolfa, který v blízkém loveckém zámku spáchal sebevraždu s Mary Vetserovou

Foto Pavel Polák

Hrob Mary Vetserové na obecním hřbitově v Heiligenkreuz (viz i Placidus Hammer)

Hrob Mary Vetserové na obecním hřbitově v Heiligenkreuz (viz i Placidus Hammer)

Foto Ján Trnka

Českobudějovická stopa vyloupení hrobu Mary Vetserové

Repro Českobudějovické listy, 30. 1. 1999, Víkendové listy s. 2

Rudolfova choť princezna Štěpánka Belgická

Rudolfova choť princezna Štěpánka Belgická

Repro S. Lónya, Měla jsem být císařovnou : vzpomínky poslední rakousko-uherské korunní princezny (1936), frontispis

Rudolfův dopis Štěpánce na rozloučenou

Rudolfův dopis Štěpánce na rozloučenou

Repro S. Lónya, Měla jsem být císařovnou : vzpomínky poslední rakousko-uherské korunní princezny (1936), s. 193

Noční převoz Rudolfových ostatků z Mayerlingu do Vídně

Noční převoz Rudolfových ostatků z Mayerlingu do Vídně

Repro O. Zierer, Österreich : kleine Geschichte großer Nationen (1976), s. 91

Polárník Julius Payer

Polárník Julius Payer

Repro Lidové noviny, 13. 2. 2010, s. 27

Nejznámější Payerův obraz s názvem Nikdy zpět! (1888, o rozměrech 4x3,5 m), věnovaný císaři Františku Josefovi I., zachycuje okamžik, kdy musí oznámit svým druhům, že loď nelze vyprostit z ledu a nezbývá než nastoupit pěší pouť za nejistým osudem

Nejznámější Payerův obraz s názvem Nikdy zpět! (1888, o rozměrech 4x3,5 m), věnovaný císaři Františku Josefovi I., zachycuje okamžik, kdy musí oznámit svým druhům, že loď nelze vyprostit z ledu a nezbývá než nastoupit pěší pouť za nejistým osudem

Repro Wikipedia, ze sbírek Heeresgeschichtliches Museum Wien

Jeho slavný obraz Záliv smrti z roku 1897, visící dnes v pražském Geofyzikálním ústavu, zobrazující ovšem tragédii polární výpravy Johna Franklina (1786-1847)

Jeho slavný obraz Záliv smrti z roku 1897, visící dnes v pražském Geofyzikálním ústavu, zobrazující ovšem tragédii polární výpravy Johna Franklina (1786-1847)

Repro Lidové noviny, 13. 2. 2010, s. 27

... a byl použit i na obálce překladu zprávy o jeho expedici (Dauphin, Praha, 2019)

... a byl použit i na obálce překladu zprávy o jeho expedici (Dauphin, Praha, 2019)

"Payerův dům" - po Juliu Payerovi je pojmenována základna české arktické výzkumné stanice na souostroví Svalbard, provozuje ji Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

"Payerův dům" - po Juliu Payerovi je pojmenována základna české arktické výzkumné stanice na souostroví Svalbard, provozuje ji Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Repro www stránky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist