logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VIKTOR KRUMMAUER

Krumlov na barevné litografii Augusta Hauna (1864)

Krumlov na barevné litografii Augusta Hauna (1864)

Repro A. Haun, Album vedut Království českého (2007)

Zvukový záznam vytrubování z krumlovské zámecké věže a další informace o krumlovských zámeckých fanfárách

Zvukový záznam vytrubování z krumlovské zámecké věže a další informace o krumlovských zámeckých fanfárách

Repro www stránky Státní hrad a zámek Český Krumlov

Datovaná pohlednice Josefa Seidela s říkankou o věžném a jeho fanfáře

Datovaná pohlednice Josefa Seidela s říkankou o věžném a jeho fanfáře

Jiný záběr krumlovského věžného na pohlednici firmy Wolf z časů druhé světové války

Jiný záběr krumlovského věžného na pohlednici firmy Wolf z časů druhé světové války

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Tady Josef Seidel zachytil i příbytek "Turmernazlův" v zámecké věži

Tady Josef Seidel zachytil i příbytek "Turmernazlův" v zámecké věži

Repro I. Janoušek - J.Palkovič, 4 fotografové - 2 země - 1 region (2014) (Museum Fotoateliér Seidel)

Ze zprávy říjnového čísla krajanského měsíčníku v roce 1953 vysvítá, že toho roku věžný ještě od 9 do 16 hodin vytruboval každou denní hodinu

Ze zprávy říjnového čísla krajanského měsíčníku v roce 1953 vysvítá, že toho roku věžný ještě od 9 do 16 hodin vytruboval každou denní hodinu

Repro Hoam!, 1953, č. 10, s. 25

Ze záznamu v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově se jménem Eduarda Antona (1812-1894)
 je patrno, že se povolání schwarzenberského hudebníka dědilo z otce na syna

Ze záznamu v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově se jménem Eduarda Antona (1812-1894)
je patrno, že se povolání schwarzenberského hudebníka dědilo z otce na syna

Repro On-line katalog Městské knihovny v Českém krumlově

Záznam o narození Eduarda Antona v českrumlovské křestní matrice - otec Andreas Anton je tu označen jako "knížecí učitel hudby"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českokrumlovské Knihy zemřelých o úmrtí Eduarda Antona, označeného zde "knížecí schwarzenberský kapelník"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto dokázala zprznit tu nádhernou věž
komunistická zvůle

Takto dokázala zprznit tu nádhernou věž
komunistická zvůle

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 7, s. 269

Podle dosti věrohodné zprávy švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung z roku 1952 se na českokrumlovském zámku sbíhaly zprávy špionážní sítě STB v Západním Německu a krátkovlnná vysílačka s nimi odtud zajišťovala spojení

Podle dosti věrohodné zprávy švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung z roku 1952 se na českokrumlovském zámku sbíhaly zprávy špionážní sítě STB v Západním Německu a krátkovlnná vysílačka s nimi odtud zajišťovala spojení

Repro Hoam!, 1952, č. 11, s. 24

Věž nad krumlovskými střechami

Věž nad krumlovskými střechami

Foto Ivo Kareš

Město ve veškeré kráse na starém leteckém snímku...

Město ve veškeré kráse na starém leteckém snímku...

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

... a na staré panoramatické pohlednici i se svým širším okolím

... a na staré panoramatické pohlednici i se svým širším okolím

Repro R. Fink, Gruß aus Krummau : alte Ansichtskarten erzählen (2000), s. 25

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist