logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL KRYNES

Repro 60. Jahresbericht Staats-Obergymnasiums Krumau (1932/1933), s. 9

Rodná Dýšina

Rodná Dýšina

Repro www stránky obce Dýšina

Záznam o jeho narození v dýšinské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho pražská policejní přihláška, na které je uvedena i manželka Louise, roz. Bernfussová (*1858), syn Franz (*1883) a dcery Anna (*1884) a Marie (*1895)

Jeho pražská policejní přihláška, na které je uvedena i manželka Louise, roz. Bernfussová (*1858), syn Franz (*1883) a dcery Anna (*1884) a Marie (*1895)

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 313, obraz 232
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznam školní kroniky o jeho jmenování ředitelem krumlovského německého gymnázia

Repro Kronika Německého státního gymnázia Český Krumlov 1871-1938, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Gymnázium sídlilo v budově někdejšího jezuitského semináře, zde zachycené na pohlednici Josefa Wolfa

Gymnázium sídlilo v budově někdejšího jezuitského semináře, zde zachycené na pohlednici Josefa Wolfa

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Nekrolog ve výroční zprávě českokrumlovského gymnázia

Nekrolog ve výroční zprávě českokrumlovského gymnázia

Repro 60. Jahresbericht Staats-Obergymnasiums Krumau (1932/1933), s. 9

Listina Karla VI. o nedělitelnosti habsburské říše z roku 1713 (pragmatická sankce), na níž se odvolává i rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867

Listina Karla VI. o nedělitelnosti habsburské říše z roku 1713 (pragmatická sankce), na níž se odvolává i rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist