logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA KUBATSCHOVÁ

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2009, č. 11, s. 31

Její text o 6 bratrech Nuskových z Ledrova mlýna u vsi Ovesné (Haberles) je doprovázen snímkem jejich sešlosti na pohřbu sestry

Její text o 6 bratrech Nuskových z Ledrova mlýna u vsi Ovesné (Haberles) je doprovázen snímkem jejich sešlosti na pohřbu sestry

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1988, č. 7, s. 338

Medailon jejího manžela, z něhož vyplývá, že Spolkový záslužný kříž se stuhou Řádu za zásluhy obdržela spolu s mužem i ona, i když už posmrtně

Repro www stránky RegioWiki für Niederbayern und den Landkreis Altötting

Spolkový záslužný kříž

Spolkový záslužný kříž

Repro Wikipedia, foto Andreas Praefcke

Tímto textem se s ní na stránkách krajanského měsíčníku rozloučil v roce 2009 její manžel

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2009, č. 11, s. 31-32

Nekrolog jejího muže, rodáka ze dnes polského města Zabrze (dříve Hindenburg), na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog jejího muže, rodáka ze dnes polského města Zabrze (dříve Hindenburg), na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 8, s. 41

Náves v jejím rodném Psím Korytě (dnes Koryto)Náves v jejím rodném Psím Korytě (dnes Koryto)

Náves v jejím rodném Psím Korytě (dnes Koryto)

Foto Pavel Polák a Pavel Křovina

Dva plánky osady Koryto, jeden orientovaný růžicí do čtyř světových stran, druhý šipkou k severu, rodná chalupa čp. 13 je označena kroužkem

Repro www stránky http://zanikleobce.cz

Selský Skříněřov kdysi

Selský Skříněřov kdysi

Selský Skříněřov kdysi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1982, č. 4, s. 158
a Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald, Band II (1977), s. 258

Obálka (1924) skříněřovské obecní kroniky a razítko obce na jejím titulním listě se symboly práce a spořivosti

Obálka (1924) skříněřovské obecní kroniky a razítko obce na jejím titulním listě se symboly práce a spořivosti

Repro Gedenkbuch der politischen Gemeinde Schreinetschlag (SOA v Třeboni - digitální archív)

Kaple ve Skříněřově zachráněná zásluhou Olgy Walló

Kaple ve Skříněřově zachráněná zásluhou Olgy Walló

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Bohumil Toms

Skříněřovská kaplička v ziměSkříněřovská kaplička v zimě

Skříněřovská kaplička v zimě

Foto Pavel Křovina

Velký šumavský dům režisérky, spisovatelky a překladatelky Olgy WallóVelký šumavský dům režisérky, spisovatelky a překladatelky Olgy Walló

Velký šumavský dům režisérky, spisovatelky a překladatelky Olgy Walló

Repro Novinky a Televize.cz

Skříněřov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Skříněřov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Skříněřov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Mošna na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Karl-Heinz Rauscher)

Mošna na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Karl-Heinz Rauscher)

Mošna na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Karl-Heinz Rauscher)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist