logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTAKAR KUDRNA

Repro archív Otakara Kudrny

Na portrétu, který namaloval jeho strýc Jan Havel v sedmdesátých letech 20. století

Na portrétu, který namaloval jeho strýc Jan Havel v sedmdesátých letech 20. století

Repro archív Otakara Kudrny

Při fotografování žluťáska borůvkového, vyskytujícího se na Šumavě i v Novohradských horách

Při fotografování žluťáska borůvkového, vyskytujícího se na Šumavě i v Novohradských horách

Repro archív Otakara Kudrny, foto Lothar Mayer

Repro archív Otakara Kudrny

Repro archív Otakara Kudrny

Repro archív Otakara Kudrny

Repro archív Otakara Kudrny

S profesorem Emiliem Ballettem z Janova

S profesorem Emiliem Ballettem z Janova

Repro archív Otakara Kudrny

Na jedné z mnoha konferencí a symposií

Na jedné z mnoha konferencí a symposií

Repro archív Otakara Kudrny

Repro archív Otakara Kudrny

S autorem Kohoutího kříže Janem Marešem

S autorem Kohoutího kříže Janem Marešem

Foto Ivo Kareš

V salónním železničním voze (původně postaveném pro TGM)

V salónním železničním voze (původně postaveném pro TGM)

Repro archív Otakara Kudrny

Obálka ročenky (2002, Sudetendeutsches Archiv München), v níž jeho studie o sudetoněmeckých lepidopterolozích vyšla

Obálka ročenky (2002, Sudetendeutsches Archiv München), v níž jeho studie o sudetoněmeckých lepidopterolozích vyšla

Bibliografie jeho lepidopterologické publikační činnosti

Repro archív Otakara Kudrny

Pozvánka na výstavu jeho fotografií v Jihočeské (tehdy ještě Státní) vědecké knihovně (2001)

Pozvánka na výstavu jeho fotografií v Jihočeské (tehdy ještě Státní) vědecké knihovně (2001)

Dvojjazyčná pozvánka (2004) na výstavu z jeho sbírek v jihotyroském Bolzanu

Dvojjazyčná pozvánka (2004) na výstavu z jeho sbírek v jihotyroském Bolzanu

Webová stránka projektu Mapování evropských motýlů

Webová stránka projektu Mapování evropských motýlů

Repro www stránky Mapping European Butterflies

O projektu na stránkách odborného periodika

O projektu na stránkách odborného periodika

Repro Entomologische Zeitschrift, 2002, č. 112(11)

V září 2015 proběhlo v Jihočeské vědecké knihovně představení Atlasu rozšíření denních motýlů v EvropěV září 2015 proběhlo v Jihočeské vědecké knihovně představení Atlasu rozšíření denních motýlů v Evropě

V září 2015 proběhlo v Jihočeské vědecké knihovně představení Atlasu rozšíření denních motýlů v Evropě

Foto Milan Houšť

Nekrolog jeho prastrýce ve školní kronice zdejší německé protektorátní obecné školy, který sem vložil se slovy uznání její ředitel Eduard Kristan

Repro Chronik der Staatlichen deutschen Volkschule in Netolitz 1940-1941, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Při příležitosti odhalení pamětní desky JUDr. Otakara Kudrny byl v Netolicích jmenován čestným občanem města

Při příležitosti odhalení pamětní desky JUDr. Otakara Kudrny byl v Netolicích jmenován čestným občanem města

Repro archív Otakara Kudrny

Pamětní deska jeho prastrýce a jmenovce na muzeu v Netolicích

Pamětní deska jeho prastrýce a jmenovce na muzeu v Netolicích

Foto Ivo Kareš

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích sídlí v tzv. "Rožmberském domě", který je nejlépe dochovaným renesančním domem ve městě - výzdoba na bočním průčelí je původní (sgrafito a iluzivní bosáž), štíty do náměstí jsou novorenesanční úpravou z doby, kdy budovu vlastnil zakladatel muzea, jehož jméno nyní nese

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích sídlí v tzv. "Rožmberském domě", který je nejlépe dochovaným renesančním domem ve městě - výzdoba na bočním průčelí je původní (sgrafito a iluzivní bosáž), štíty do náměstí jsou novorenesanční úpravou z doby, kdy budovu vlastnil zakladatel muzea, jehož jméno nyní nese

Foto Ivo Kare

Obálka (2013) publikace k historii jeho rodu, vydané ke 100. výročí otevření Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

Obálka (2013) publikace k historii jeho rodu, vydané ke 100. výročí otevření Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

Jeho rodokmen končí příznačnou otázkou kohosi, kdo nevěděl, zda emigroval, či jen žije v Německu

Jeho rodokmen končí příznačnou otázkou kohosi, kdo nevěděl, zda emigroval, či jen žije v Německu

Repro archív Dagmar Kasnerové

Rodokmen původně řeznického rodu Kudrnů

Repro D. Kasnerová, Kudrnové : sedm výletů do historie rodu (2013), s. 11-12

Vlastní obrazový doprovod k jeho "Kakerlaken"

Vlastní obrazový doprovod k jeho "Kakerlaken"

Repro archív Otakara Kudrny

Obraz z roku 2012 s vlastnoručně psaným názvem

Obraz z roku 2012 s vlastnoručně psaným názvem

Repro archív Otakara Kudrny

Ve svém "vánočním dopisu" z prosince 2015 se zamýšlí nad uprchlickou krizí a změnami klimatu

Ve svém "vánočním dopisu" z prosince 2015 se zamýšlí nad uprchlickou krizí a změnami klimatu

Repro archív Kohoutího kříže

Parte

Parte

Na snímku sourozenců Daublebských ze Sternecku, pořízeném v roce 1889, stojí Jakub zcela napravo

Na snímku sourozenců Daublebských ze Sternecku, pořízeném v roce 1889, stojí Jakub zcela napravo

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 409

Snímky z vědecké práce Dr. Kudrny: žluťásek borůvkový (Colias palaeno) na fotografii Otakara Kudrny (číslo na křídle živého motýla se používá pro zjištění pohybu jednotlivých motýlů a velikosti populace) a letecký snímek biotopu Rotes Moor v Hesensku, kde se motýl vyskytuje - původní populace v této lokalitě vyhynula a byla Otakarem Kudrnou unikátně obnovena motýly ze Šumavy

Snímky z vědecké práce Dr. Kudrny: žluťásek borůvkový (Colias palaeno) na fotografii Otakara Kudrny (číslo na křídle živého motýla se používá pro zjištění pohybu jednotlivých motýlů a velikosti populace) a letecký snímek biotopu Rotes Moor v Hesensku, kde se motýl vyskytuje - původní populace v této lokalitě vyhynula a byla Otakarem Kudrnou unikátně obnovena motýly ze Šumavy

Snímky z vědecké práce Dr. Kudrny: žluťásek borůvkový (Colias palaeno) na fotografii Otakara Kudrny (číslo na křídle živého motýla se používá pro zjištění pohybu jednotlivých motýlů a velikosti populace) a letecký snímek biotopu Rotes Moor v Hesensku, kde se motýl vyskytuje - původní populace v této lokalitě vyhynula a byla Otakarem Kudrnou unikátně obnovena motýly ze Šumavy

Foto Otakar Kudrna a S. Reimann

Kudrnou získaná budějovická policejní přihláška dlouholetého českobudějovického městského stavebního ředitele a majitele sbírky motýlů Josefa Kaudelky i s datem úmrtí - sbírka se dochovala jen částečně ve sbírkách Jihočeského muzea

Repro SOkA České Budějovice

Nekrolog Josefa Kaudelky, označeného zde jako "Parteigenosse", tj. straník (myšleno člen NSDAP)

Nekrolog Josefa Kaudelky, označeného zde jako "Parteigenosse", tj. straník (myšleno člen NSDAP)

Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 92, s. 5

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist