logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF KUFNER

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 402

Rodina Kufnerova a malý Pepi

Rodina Kufnerova a malý Pepi

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 147

S panem řídícím Strunzem, který sedí vpravo dole, je tu Josef Kufner zachycen pohromadě se spolužáky z 5. třídy školy v Nových Hutích počátkem třicátých let minulého století stojící nahoře prvý zleva

S panem řídícím Strunzem, který sedí vpravo dole, je tu Josef Kufner zachycen pohromadě se spolužáky z 5. třídy školy v Nových Hutích počátkem třicátých let minulého století stojící nahoře prvý zleva

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 239

Se sestrou Hildou, později provdanou Hajekovou, a ještě dvěma děvčaty nad jezírkem U kyzu

Se sestrou Hildou, později provdanou Hajekovou, a ještě dvěma děvčaty nad jezírkem U kyzu

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 294

Starší bratr Franz (*9. srpna 1908 na Bučině), také učitel v Knížecích Pláních, Žďárku, Horní Vltavici a v Bučině, po svém vyznamenání železným křížem II. třídy za statečnost na západní frontě byl znovu povolán k tažení do Ruska, které mu bylo osudné - padl 17. října 1941 před Moskvou, na snímku ještě jako "délesloužící" svobodník horského dělostřeleckého pluku čs. armádyStarší bratr Franz (*9. srpna 1908 na Bučině), také učitel v Knížecích Pláních, Žďárku, Horní Vltavici a v Bučině, po svém vyznamenání železným křížem II. třídy za statečnost na západní frontě byl znovu povolán k tažení do Ruska, které mu bylo osudné - padl 17. října 1941 před Moskvou, na snímku ještě jako "délesloužící" svobodník horského dělostřeleckého pluku čs. armády

Starší bratr Franz (*9. srpna 1908 na Bučině), také učitel v Knížecích Pláních, Žďárku, Horní Vltavici a v Bučině, po svém vyznamenání železným křížem II. třídy za statečnost na západní frontě byl znovu povolán k tažení do Ruska, které mu bylo osudné - padl 17. října 1941 před Moskvou, na snímku ještě jako "délesloužící" svobodník horského dělostřeleckého pluku čs. armády

Repro H. Fastner, Erinnerungen an Buchwald (1986), s. 180 a M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 225

Starý hajný Kufner

Starý hajný Kufner

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 346

Domovský list

Domovský list

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 156

Mnohonárodnostní stát Rakousko-Uhersko na jím nakreslené mapě s hrdým označením "kaltenbašského" vlastního původu

Mnohonárodnostní stát Rakousko-Uhersko na jím nakreslené mapě s hrdým označením "kaltenbašského" vlastního původu

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 12, s. 17

Do krajanského měsíčníku napsal i tento nekrolog kaltenbašského i novosvětského faráře Aloise Kuschela, který až do vyhnání v září 1947 sloužil ještě ve farnosti Želnava a byl odtud přejat jako kněz lineckou diecézí

Do krajanského měsíčníku napsal i tento nekrolog kaltenbašského i novosvětského faráře Aloise Kuschela, který až do vyhnání v září 1947 sloužil ještě ve farnosti Želnava a byl odtud přejat jako kněz lineckou diecézí

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1991, č. 10, s. 501

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1998, č. 10, s. 415

Hrob na lesním hřbitově ve Stuttgartu (už podle písma se dá poznat, že náhrobek navrhl Otto Herbert Hajek) kryje otce i syna Kufnerovy

Hrob na lesním hřbitově ve Stuttgartu (už podle písma se dá poznat, že náhrobek navrhl Otto Herbert Hajek) kryje otce i syna Kufnerovy

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2011, č. 11, s. 21

"Král Šumavy" Kilian Nowotny zde sedící uprostřed rakouských rekrutů z roku 1905

"Král Šumavy" Kilian Nowotny zde sedící uprostřed rakouských rekrutů z roku 1905

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 411

Kilian Nowotny se svým psem Alíkem někdy ve třicátých letech minulého století

Kilian Nowotny se svým psem Alíkem někdy ve třicátých letech minulého století

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 317

Tady je "Kilianův otec" psán spolu se záznamy o dalších předcích v novosvětské matrice německy Nowotny, kmotr při křtu dokonce Nowotnÿ

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodná chalupa Kiliana Nowotnyho na snímku, jehož reprodukce je umístěna
v márnici hřbitova ve dnešních Nových Hutích

Rodná chalupa Kiliana Nowotnyho na snímku, jehož reprodukce je umístěna
v márnici hřbitova ve dnešních Nových Hutích

Repro V. Hrach, Šumava... : hranici přecházejte po půlnoci (2017), s. 18

Záznam novosvětské křestní matriky o narození staršího "Kilianova" bratra Josefa, z něhož je patrno české psaní dědova, otcova i bratrova příjmení - navíc i matka Petronilla byla roz. Uhlířová

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kaltenbašská chalupa čp. 43 a její obyvatelé: Kilian Nowotny tu má zapsáno i datum svého skonu

Kaltenbašská chalupa čp. 43 a její obyvatelé: Kilian Nowotny tu má zapsáno i datum svého skonu

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 437

Poloha zaniklého dnes stavení čp. 43 (Nowotny/Odum)...

Poloha zaniklého dnes stavení čp. 43 (Nowotny/Odum)...

Poloha zaniklého dnes stavení čp. 43 (Nowotny/Odum)...

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

... a poloha zaniklé chalupy čp. 88 na Pláních (Planie), kde se Kilian Nowotny narodil,
na leteckých snímcích z roku 1951 a 2008

... a poloha zaniklé chalupy čp. 88 na Pláních (Planie), kde se Kilian Nowotny narodil,
na leteckých snímcích z roku 1951 a 2008

... a poloha zaniklé chalupy čp. 88 na Pláních (Planie), kde se Kilian Nowotny narodil,
na leteckých snímcích z roku 1951 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hrob "Krále Šumavy" v bavorském Röhrnbachu

Hrob "Krále Šumavy" v bavorském Röhrnbachu

Foto Pavel Polák

"Role" Kiliana Nowotnyho v proslulém Kachyňově filmu Král Šumavy (1959)

"Role" Kiliana Nowotnyho v proslulém Kachyňově filmu Král Šumavy (1959)

Repro 5 plus 2 : Českobudějovicko, 2014, č. 40, s. 11

Také Planie mívaly svou "složenou" pohlednici

Také Planie mívaly svou "složenou" pohlednici

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 77

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist