logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SIEGFRIED DOMINIK KÜHWEG

Codex diplomaticus monasterii Altovadensis

Asi nebude nikdo požadovat ukázku z 22 svazků opsaných listin a dokumentů (je jich údajně 5808 co do počtu) vyšebrodského klášterního archivu, pocházejících z let 1259-1844. Mají souhrnný latinský název "Codex diplomaticus monasterii Altovadensis"a následují je 4 další svazky s opisy všech dostupných prací, ať už rukopisných či tištěných, o klášteře Vyšší Brod vzniklých. S archivářskou pečlivostí a v krasopisné formě pořídil to i fyzicky závratné dílo (to Codex diplomaticus se stal základem standardního listináře "Urkundenbuch des Zisterzienserstiftes Hohenfurt" /1865/ Mathiase Pangerla, autora i samostatně zastoupeného na webových stranách Kohoutího kříže). Siegfried Dominik Kühweg, klášterní archivář a knihovník za opata Valentina Schoppera, který je doprovodil i krátkým latinským výtahem informací o klášteru s titulem "Chronicon breve Monasterii Altovadensis". Dr. Milan Hlinomaz staví v zářijovém čísle Vyšebrodského zpravodaje z roku 2015 Kühwega po bok takových vědeckých veličin zdejšího kláštera jako byli Quirin Mickl, Maximilian Millauer či Stephan Lichtblau (všichni tři jsou i samostatně zastoupeni na webových stranách Kohoutího kříže). V křestní matrice města Chomutov (Komotau) je Kühwegovo narození v Lange Gasse čp. 88 dne 30. září 1795 zaznamenáno i s přípisem o jeho skonu ve Vyšším Brodě. Jeho otec Josef Küheweg (i synovo původní jméno "Dominick Joannes Küheweg" je psáno s touto podobou příjmení) je tu povoláním označen jako "k.k. Kammeral Tabak und Stempel Gefälls Bereitter", tj. "c.k. pojezdný na komorní důchody z tabáku a z kolků", matka Agnes, roz. Hayekin (tj. Anežka Hájková) pocházela ze Bzý (tj. Bzí) čp. 56 v Bechyňském kraji, Budějovická část (Bechiner Kreis Budweiser Antheils). Když jsem hledal ve vyšebrodské úmrtní matrice zápis o Kühwegově skonu, musil jsem vděčně vzpomenout obrovskou zásluhu jeho samého o budoucí určení nápisů na klášterních náhrobcích, které si provždy získal jejich soupisem, jakož výčtem pohřbů v klášteře i ve farnostech klášteru svěřených. A to se sám nedožil nijak vysokého věku: zemřel ve Vyšším Brodě čp. 137 (konvent) dne 29. ledna roku 1853 na "febris nervosa", jak se tehdy označoval břišní tyfus, a byl hned o dva dny později 31. ledna pochován na klášterním hřbitově u sv. Anny.

- - - - -
* Chomutov / † † † Vyšší Brod

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v chomutovské křestní matrice
Tady "Časopis českého Museum" zaznamenává v roce 1838, jak Paulin Schuster a Siegfried Kühweg přispěli muzejní sbírce rukopisů, listin a rytin
Záznam vyšebrodské úmrtní matriky o jeho skonu
Zpráva o jeho skonu v diecézním biskupském věstníku

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist