logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNST KUNDLATSCH

Prokleta budiž ruka, jež ničí to, co vytvořila láska k domovu!

"Fluch der Hand, die das aus Heimatliebe Geschaffene zerstört!" zněl nápis na tabulkách, připevněných na zadním opěradle laviček, které na vyhlídkových místech kolem Frymburka (Friedberg) umisťoval učitel Ernst Kudlatsch se svými žáky, když předtím ta místa sám vytipoval. Nebyl původem odsud. Narodil se 17. března roku 1887 v obci Rádlo (Radl) kus na jihozápad od Jablonce nad Nisou (Gablonz). Do Frymburku přišel už ve svých 33 Kristových letech poté, co absolvoval v roce 1907 učitelský ústav v Liberci (Reichenberg) a co působil naposledy před nástupem na frymburskou školu roku 1920 v Dobré Vodě (Gutwasser) u Českých Budějovic (Budweis). V městském parku, jemuž věnoval důkladně německou péči (odpadkové koše, keře, lavičky a cesty) stojí dodnes trpaslík "Esseviel", tj. něco jako "Jedlík", vzniklý podle jeho návrhu. Časopis Frymburský zpravodaj z května roku 2011 píše v článku provázeném i snímkem trpaslíka a jeho tvůrce o tom, že jde sice o památku na někdejšího zarytého národního socialistu, že však je dnes město sdostatek sebevědomé, aby nepotřebovalo popírat svou minulou identitu. Názor jistě inteligentní, už při vědomí toho, jak dobré učitele německá škola ve Frymburku kdysi mívala třeba v Johannu Nepomuku Maxantovi, Simonu Sechterovi, Jordanu Kajetanu Markusovi, Franzi Peterovi či Fanni Greiplové, až na toho prvního vesměs i samostatně zastoupených na webových stranách Kohoutího kříže. Ta ve své knize o Frymburku však Kundlatschovo jméno nepřipomíná ani při doprovodných fotografických přílohách. Před budovou staré školy stojí dodnes i meteorologický sloup s figurkou klučíka na vrcholu, rovněž Kundlatschův odkaz. Vzpomínka na někdejšího školního ředitele a zástupce frymburského starosty, kteréžto funkce převzal Kundlatsch po říšském záboru československých pohraničních území, připomíná i jiné jeho sochařské výtvory na "Richarden-Reut", cestou k lesu zvanému "Kühwald", úpravu tzv. Schillerova pramene na vrchu "Schwarzberg" s Kundlatschovou plastikou žáby, založení turnerského hřiště i pro školní mládež, množství vysazených stromů a také učitelovu loveckou vášeň. Neměl však po roce 1938 dlouho snít splněný německý národně socialistický sen. Dne 9. září, brzy po začátku druhé světové války, podlehl Ernst Kudlatsch v krumlovské nemocnici rakovině jícnu. Průvod s jeho ostatky prošel ještě Frymburkem a následoval odvoz ke zpopelnění v protektorátních už Českých Budějovicích. Zůstal ten park, trpaslík v něm, sloup před starou školou a také ty stromy. Nevím, co se stalo se žábou na prameni.

- - - - -
* Rádlo / Dobrá Voda u Českých Budějovic / Frymburk / † Český Krumlov / † † České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Na těchto snímcích z roku 1931 a 1933 sedí mezi členy učitelského sboru obecné školy
ve Frymburku zcela napravoNa těchto snímcích z roku 1931 a 1933 sedí mezi členy učitelského sboru obecné školy
ve Frymburku zcela napravo
Mezi učiteli frymburské školy, kde s ním působili i Franziska Greiplová, Franz Peter a Isidor Stögbauer, v soupisu německého učitelstva v Čechách z roku 1928
Obsáhlý zápis o jeho skonu a českobudějovické kremaci na stránkách frymburskéobecní kroniky
Článek o něm ve Frymburském zpravodaji

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist