logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER KUNESCH

Zaniklá osada Modlenice

Opětovně srovnali Češi se zemí jednu jazykově čistě německou osadu a nechali ji zmizet z mapy.
Asi 5 kilometrů severně od našeho domovského města Vimperka (Winterberg) se nacházela přibližně 400 let stará a k obci Hrabice (Rabitz) náležející osada Modlenice.
Místo získalo své jméno jako místo modliteb a náboženského kultu svých prvních (rozuměj českých - pozn. překl.) obyvatel. Modlenice i později zasahovaly svými pozemky hluboko do českého jazykového území a zůstaly proto v roce 1938 původně součástí zbytku Československé republiky (v originále "bei der Rest-ČSR" - pozn. překl.). Teprve pozdější jednání vedla k přičlenění k sousednímu německému (rozuměj "říšskému" - pozn. překl.) území.
O to podivnější je, že Modlenice byly nyní vystaveny zániku (v originále "jetzt geschleift wurde" - pozn. překl.). Osada se zřejmě nehodila do kolchozního konceptu dnešního režimu ČSSR.
Tam, kde až do vyhnání vládly od časného jitra až do pozdního večera pilné ruce šesti selských a dvou domkářských rodin, kde ve stájích zčásti i nově pořízených postávalo až 100 kusů dobytka a kolem 80 kusů prasat, kde se vlnila pole žita, ječmena a pšenice vedle šťavnatých a voňavých lučin, kde požehnanou úrodou naplněné stodoly a sýpky skýtaly zadostiučinění pracovitosti modlenických obyvatel, panuje nyní hrůza a děs. Několik žulových kvádrů z kdysi tak pevných stěn usedlosti Singerhof (rodný dům autora německého originálu těchto řádek - pozn. překl.) a rozházený kamenný štěrk na někdejší návsi porostlé metr vysokými bodláky, trním a kopřivami jsou zbytky šesti selských dvorců.
Krátce před první světovou válkou nově zbudovaná a kdysi tak vždy vyzdobená kaple je vypleněna. Pryč je oltář a lavice, figury světců a obrazy jsou pryč. Mramorová deskases záznamem o zakladatelích leží v troskách na podlaze. Úlomky desky dávají rozpoznat následující text:

Gründer und Wohltäter dieser Kapelle:
Dr. Johann Praschl, Prof. der Theologie in Budweis,
Johann und Anna Steinbrener, Fabrikantenseheleute aus Winterberg,¨
Martin Kunesch, Modlenitz 6 (Singer),
Adalbert Puhany, Modlenitz 5 (Wostl),
Johann Matejka, Modleniz 3 (Batlik),
Adalbert Pawlitschko, Modlenitz 2 (Schiho),
Wenzl Puhany, Modlenitz 1 (Böhm).
(tj. "Zakladatelé a dobrodinci této kaple:
Dr. Johann Praschl, profesor bohosloví z Českých Budějovic,
Johann a Anna Steinbrenerovi, továrničtí manželé z Vimperka,
Martin Kunesch, Modlenice 6 (Singer),
Adalbert Puhany, Modlenice 5 (Wostl),
Johann Matejka, Modlenice 3 (Batlik),
Adalbert Pawlitschko, Modlenice 2 (Schiho),
Wenzl Puhany, Modlenice 1 (Böhm). - pozn. překl.)

Kaple má padnout za oběť příští náloži dynamitu. Jistě i vedle stojící chalupa zvaná Simandl-Haus už dlouho neodolá ničivé zášti (alespoň to se naštěstí ani v jednom případě nenaplnilo - pozn. překl.).


Böhmerwäldler Heimatbrief, 1973, s. 410

Musím hned úvodem opravit prvý odstavec textu: podle sčítání lidu z roku 1900 se opravdu z tehdejších 69 obyvatel všichni bez výjimky přihlásili k německé národnosti, Modlenice však z mapy nezmizely už proto, že v blízkosti se na ní zvedá Modlenický vrch (823 m). Autor německého originálu textové ukázky Walter Kunesch se narodil dne 20. srpna 1925 v usedlosti čp. 6 (Singerhof), která byla v letech 1937 až 1942 nově zbudována a ještě v roce 1968 celkem zachována stála. Na snímku z roku 1973, doprovázejícím příspěvek v krajanském časopise, vidíme však už jen zcela travou zarostlou pláň. Walterův otec Richard Kunesch (*29. července 1893 v Modlenicích, je i samostatně zastoupen na stránkách Kohoutího kříže) byl synem Martina Kunesche (*9. listopadu 1859 v Modlenicích) a jeho ženy Marie, roz. Hilgartnerové (*6. června 1851 ve Veselce /Wessele/), matka Julia, roz. Reisingerová (*16. května 1898 v Perlovicích /Perletschlag/) byla dcerou Wenzla Reisingera (*5. června 1858 v Perlovicích) a Barbary, roz. Merwaldové (*5. prosince 1859 v Milešicích /Oberschlag/). Rodiče se brali v Prachaticích 3. června roku 1919. Dožil se 94 let, vážen jako dlouholetý vrchní policejní komisař v bavorském městě Aichach. Tam byl poté, co 19. prosince 2019 skonal, také po rekviem ve zdejším městském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie uložen do země na zdejším hřbitově Neuer Friedhof. Takové krásné české místní jméno Modlenice! I ta kaple mi zůstala, tehdy ještě, když jsme k ní dojeli, zatlučena prkny a už předtím vyloupená, v živé paměti.

- - - - -
* Modlenice, Vimperk / Vimperk / Cejsice / † † † Aichach (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Tři snímky, dva z nich pořízené roku 1968, zachycují rodný "Singerhof" před zánikem a ten třetí z roku 1973 už srovnaný se zemí
Náves v Modlenicích kdysi...
... a dnes: kaple Svaté rodiny a jediné stojící stavění v Modlenicích dnes

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist