logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANNEMARIE KURYOVÁ

Repro Salzburger Medienfrauen

Při prezentaci své knihy ve Vídni

Při prezentaci své knihy ve Vídni

Repro Sudetenpost, 2009, č. 12, s. 12

Na humanitární misi s bosenskou rodinou a s vojáky rakouského Bundesheeru

Na humanitární misi s bosenskou rodinou a s vojáky rakouského Bundesheeru

Repro www stránky Österreichs Bundesheer

Repro www stránky Paměť národa, Post Bellum

Z webových stránek Praktické ekumény v Bosně

Z webových stránek Praktické ekumény v Bosně

Repro www stránky Interreligiöse Verständigung und Zusammenarbeit

Záznam vimperské křestní matriky o narození matčině s pozdějšími přípisy o datu biřmování a svatby (záznam o otcově narození viz Rudolf Heske)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam vimperské oddací matriky o svatbě rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam vimperské úmrtní matriky o skonu jejího děda z matčiny strany, tj. Johanna Steinbrenera mladšího, v bavorském Mnichově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Nekrolog její maminky, jak ho do krajanského měsíčníku napsala Traudl Weilhart-Eisnerová

Nekrolog její maminky, jak ho do krajanského měsíčníku napsala Traudl Weilhart-Eisnerová

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 7, s. 346

Vimperský zámek na staré pohlednici je použit jako titul této knihy (2016) z nakladatelství Baron v Hostivicích

Vimperský zámek na staré pohlednici je použit jako titul této knihy (2016) z nakladatelství Baron v Hostivicích

Webová stránka projektu Paměť národa se záznamy jejích vzpomínek

Webová stránka projektu Paměť národa se záznamy jejích vzpomínek

Repro www stránky Paměť národa

Ćlánek k jejím devadesátinám na webu rakouské katolické církve

Repro www stránky katolisch.at

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist