logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF FRANZ LACHE

Repro Südmähren, Antlitz einer deutschen Landschaft (1983), s. 239

Záznam o jeho otci ve Statistickém popisu školních okresů Čech

Záznam o jeho otci ve Statistickém popisu školních okresů Čech

Repro Statistický popis školních okresů Čech : sestavený na základě úředních dat (1884), s. 89

Česky psaný záznam matriky obce Prapořiště o svatbě jeho rodičů v Kdyni 10. června roku 1885

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Náves v Prapořišti s kaplí sv. Jana Křtitele

Náves v Prapořišti s kaplí sv. Jana Křtitele

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 144 (ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích)

Budova české matiční školy v Prapořišti na snímku z konce 19. století

Budova české matiční školy v Prapořišti na snímku z konce 19. století

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 145 (ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích)

Zápis kroniky české obecné školy v Prapořišti vyjadřuje radost nad zrušením zdejší německé školy, kterým je podle něho "konečně odčiněna křivda, skoro po půl století na české obci páchaná"Repro Kronika obecné, národní a základní školy Prapořiště, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Porta fontium)

Zápis kroniky české obecné školy v Prapořišti vyjadřuje radost nad zrušením zdejší německé školy, kterým je podle něho "konečně odčiněna křivda, skoro po půl století na české obci páchaná"Repro Kronika obecné, národní a základní školy Prapořiště, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Porta fontium)

Pražská policejní přihláška jeho děda Ignaze Lacheho

Pražská policejní přihláška jeho děda Ignaze Lacheho

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 335, obraz 896
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznam o jeho narození a křtu v matrice pro obec Prapořiště s pozdějším přípisem o svatbě v Nové Bystřici

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Novobystřická oddací matrika takto zaznamenává jeho zdejší svatbu v srpnu roku 1911

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o něm v seznamu učitelstva němemeckých obecných a měšťanských škol z roku 1928

Záznam o něm v seznamu učitelstva němemeckých obecných a měšťanských škol z roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 341

Štítek na vazbě německé pamětní knihy, nalezené v Krampachách (dnes Potočná) v roce 1964Štítek na vazbě německé pamětní knihy, nalezené v Krampachách (dnes Potočná) v roce 1964

Štítek na vazbě německé pamětní knihy, nalezené v Krampachách (dnes Potočná) v roce 1964

Repro Pamětní kniha obce Potočná, SOkA Jindřichův Hradec (SOA v Třeboni - digitální archív)

Úvodní pasáž "krampašské" obecní kroniky

Úvodní pasáž "krampašské" obecní kroniky

Repro Pamětní kniha obce Potočná, SOkA Jindřichův Hradec (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho ustavení na škole v Krampachách v roce 1925

Záznam o jeho ustavení na škole v Krampachách v roce 1925

Repro Pamětní kniha obce Potočná, SOkA Jindřichův Hradec (SOA v Třeboni - digitální archív)

Německá škola v Nové Vsi (Schönborn), založená tu v roce 1938 sdružením Deutscher Kulturverband

Německá škola v Nové Vsi (Schönborn), založená tu v roce 1938 sdružením Deutscher Kulturverband

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens / herausgegeben vom Deutschen Landes-Lehrervereine in Böhmen (1928), s. 341

Takto se rozepsal o Novobystřické vrchovině na stránkách ústředního krajanského listu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 23. 1. 1954, s. 7

Klášter ZwettlKlášter Zwettl

Klášter Zwettl

Foto Jiří Cukr

Znak Viléma z Rožmberka na prachatické radnici

Znak Viléma z Rožmberka na prachatické radnici

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist