logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN LADEK

Český záznam o jeho narození v plasské křestní matrice

Český záznam o jeho narození v plasské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Titulní strana "Knihy narozených při chrámu Páně Plasském pod ochranau Nanebewzetj Panny Marye"

Titulní strana "Knihy narozených při chrámu Páně Plasském pod ochranau Nanebewzetj Panny Marye"

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho rodné Plasy v "ideální podobě" (kolorovaná kresba z 18. století ve sbírkách Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici)

Jeho rodné Plasy v "ideální podobě" (kolorovaná kresba z 18. století ve sbírkách Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici)

Repro Baroko v Bavorsku a v Čechách : katalog česko-bavorské zemské výstavy (2023), s. 185

Záznam hodňovské školní kroniky k Ladekovu jmenování zdejším řídícím učitelem uvádí i jeho životopis

Záznam hodňovské školní kroniky k Ladekovu jmenování zdejším řídícím učitelem uvádí i jeho životopis

Repro Kronika německé obecní školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady je podepsán pod výzvou hodňovské skupiny Böhmerwaldbundu ke sbírce na pomník Josefa II.

Tady je podepsán pod výzvou hodňovské skupiny Böhmerwaldbundu ke sbírce na pomník Josefa II.

Repro Budweiser Zeitung, 1913, č. 2, s. 9

Tento snímek z fotoateliéru Seidel, datovaný 19. listopadu 1912, zachycuje podle popisky jeho dceru (v originále "Ladek Oberlehrerstochter", jeho vlastní portrét se nám dohledat nepodařilo

Tento snímek z fotoateliéru Seidel, datovaný 19. listopadu 1912, zachycuje podle popisky jeho dceru (v originále "Ladek Oberlehrerstochter", jeho vlastní portrét se nám dohledat nepodařilo

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam hodňovské křestní matriky o narození syna a jmenovce s daty obou rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu pro hodňovskou adresu "Ortsplatz Haus-Nr. 22" (jde o budovu školy), kde bydlil se svou ženou Annou

Repro Sčítání lidu 1921, Hodňov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Závěr jeho posledního zápisu v hodňovské školní kronice a zápis o jeho skonu o stránku dále, provedený rukou jeho nástupce Franze Paara

Závěr jeho posledního zápisu v hodňovské školní kronice a zápis o jeho skonu o stránku dále, provedený rukou jeho nástupce Franze Paara

Repro Kronika německé obecní školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho syn, Dr. Johann Nepomuk Ladek (1904-1964), který působil jako lékař v Lenoře v letech 1933-1946Jeho syn, Dr. Johann Nepomuk Ladek (1904-1964), který působil jako lékař v Lenoře v letech 1933-1946

Jeho syn, Dr. Johann Nepomuk Ladek (1904-1964), který působil jako lékař v Lenoře v letech 1933-1946

Repro Neoficiální stránky obce Lenora

Jeho šumavská školní působiště: někdejší škola ve Slavkově (na snímku z roku 2015) a v Hodňově (2016) - budova školy na Kvildě, kde na Šumavě začínal, byla stržena v roce 1887 a v roce 1889 postavena nová

Jeho šumavská školní působiště: někdejší škola ve Slavkově (na snímku z roku 2015) a v Hodňově (2016) - budova školy na Kvildě, kde na Šumavě začínal, byla stržena v roce 1887 a v roce 1889 postavena nová

Jeho šumavská školní působiště: někdejší škola ve Slavkově (na snímku z roku 2015) a v Hodňově (2016) - budova školy na Kvildě, kde na Šumavě začínal, byla stržena v roce 1887 a v roce 1889 postavena nová

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

Opravená kaplička u Hodňova

Opravená kaplička u Hodňova

Foto Pavel Polák

Hodňovské hřbitovy - nejstarší u kostela, na severozápadním okraji obce...Hodňovské hřbitovy - nejstarší u kostela, na severozápadním okraji obce...

Hodňovské hřbitovy - nejstarší u kostela, na severozápadním okraji obce...

... a u silnice na Horní Planou (stav v roce 2017)

... a u silnice na Horní Planou (stav v roce 2017)

Foto Pavel Polák

V roce 2022 byly náhrobní kameny ze zrušených hrobů pietně uspořádányV roce 2022 byly náhrobní kameny ze zrušených hrobů pietně uspořádány

V roce 2022 byly náhrobní kameny ze zrušených hrobů pietně uspořádány

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist