logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ LANDSPERSKY

Záznam českobudějovické křestní matriky o jeho narození 7. března roku 1874 v Zátkově skladu na Lineckém předměstí keramikovi Karlu Landsperskému (jeho otec Ignaz Landsperský byl zdejším mistrem klempířským, matka Maria byla roz. Pupeterová) a jeho ženě Antonii Katharině, dceři Vinzenze Schneidera, pražského vzorkaře textilního tisku, a jeho manželky Marie, roz. Schukzekové, rovněž z Prahy - pozdější přípis zpravuje nás o českobudějovické svatbě Franze Landsperského s Marií Říhovou dne 9. června 1909

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické "Knihy oddaných" o jeho svatbě s Marií Říhovou, dcerou zdejšího tesaře Johanna Říhy (je tu i opravdu originálně podepsán) a jeho ženy Kathariny, roz. Cábové z Rožnova (Strodenitz), dnes městské části Českých Budějovic - nevěsta byla o 15 let mladší nežli ženich, který je tu označen jako stavební kreslíř bytem v České ulici čp. 1

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické Knihy zemřelých a pohřbených o jeho sebevraždě v květnových dnech roku 1945, kterou spáchal spolu s dcerou Hildou a manželkou Marií, roz. Říhovou (ulice Petera Roseggera je psána chybně)

Záznam českobudějovické Knihy zemřelých a pohřbených o jeho sebevraždě v květnových dnech roku 1945, kterou spáchal spolu s dcerou Hildou a manželkou Marií, roz. Říhovou (ulice Petera Roseggera je psána chybně)

Repro J. Petráš, Česko-německá problematika v Českých Budějovicích po skončení druhé světové války (2007), s. 140

Pohled do ulice ("za Rakouska" Wunderlichovy, v nové republice Tylovy, v protektorátu
Roseggerovy a po 2. světové válce opět Tylovy), kde žil a ukončil svůj život

Pohled do ulice ("za Rakouska" Wunderlichovy, v nové republice Tylovy, v protektorátu
Roseggerovy a po 2. světové válce opět Tylovy), kde žil a ukončil svůj život

Foto Ivo Kareš

Vzhled ulice se podstatně změnil v sedmdesátých letech 20. století, kdy byla na místě části
původních domů postavena Poliklinika Jih (letecké snímky z let 1952 a 2008)Vzhled ulice se podstatně změnil v sedmdesátých letech 20. století, kdy byla na místě části
původních domů postavena Poliklinika Jih (letecké snímky z let 1952 a 2008)

Vzhled ulice se podstatně změnil v sedmdesátých letech 20. století, kdy byla na místě části
původních domů postavena Poliklinika Jih (letecké snímky z let 1952 a 2008)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Parte jeho synovce Karla, který ve věku gymnazisty padl v říjnu 1944 jako německý protiletadlový dělostřelec a za něhož bylo v listopadu téhož roku slouženo rekviem v kostele sv. Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí

Parte jeho synovce Karla, který ve věku gymnazisty padl v říjnu 1944 jako německý protiletadlový dělostřelec a za něhož bylo v listopadu téhož roku slouženo rekviem v kostele sv. Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí

Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 91, s. 8

Původní podoba otištěné kresby Lannovy loděnice a města v pozadí z budějovického Heimatbuchu

Původní podoba otištěné kresby Lannovy loděnice a města v pozadí z budějovického Heimatbuchu

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s. 73

Jím signované plány Českých Budějovic - německý z roku 1911 a český již z časů republiky
(klikněte sem pro digitalizovaný plán 1911 a 1930)Jím signované plány Českých Budějovic - německý z roku 1911 a český již z časů republiky
(klikněte sem pro digitalizovaný plán 1911 a 1930)

Jím signované plány Českých Budějovic - německý z roku 1911 a český již z časů republiky
(klikněte sem pro digitalizovaný plán 1911 a 1930)

Repro Budweis, 1:8640, gez. v. Franz Landspersky (1911) a Čes. Budějovice, 1:8640, kreslil F. Landspersky (1930?)
(Digitální knihovna JVK)

Mapa Šumavy, kterou nakreslil ve druhém desetiletí 20. století (klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Mapa Šumavy, kterou nakreslil ve druhém desetiletí 20. století (klikněte na náhled pro digitalizovanou mapu)

Repro Böhmerwald-Karte, 1:50 000, gezeichnet von Franz Landspersky, Herausgegeben vom Deutschen Böhmerwaldbund in Budweis (191-?) (Digitální knihovna JVK)

Takto zachytil jako "městský stavební revident" svou signovanou kresbou pravděpodobný vzhled českobudějovické radnice v 16. století (boční věž budovy měla být postavena v roce 1555)

Takto zachytil jako "městský stavební revident" svou signovanou kresbou pravděpodobný vzhled českobudějovické radnice v 16. století (boční věž budovy měla být postavena v roce 1555)

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s.105

Kresba s jeho obtížně rozeznatelným podpisem vpravo "nad řekou" zpodobuje někdejší Velký pivovar na břehu Malše, později zastavěný domovním blokem na rohu s kavárnou Savoy proti městskému divadlu

Kresba s jeho obtížně rozeznatelným podpisem vpravo "nad řekou" zpodobuje někdejší Velký pivovar na břehu Malše,
později zastavěný domovním blokem na rohu s kavárnou Savoy proti městskému divadlu

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s.119

Do roku 1912, kdy byla přestavěna, vyhlížela zadní část českobudějovické katedrály s věží
nad kněžištěm naproti kapli Smrtelných úzkostí Páně podle jeho kresby takto

Do roku 1912, kdy byla přestavěna, vyhlížela zadní část českobudějovické katedrály s věží
nad kněžištěm naproti kapli Smrtelných úzkostí Páně podle jeho kresby takto

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s. 291

Tady zvěčnil na svém snímku z roku 1925 velkou vodu u českobudějovického Dlouhého mostu

Tady zvěčnil na svém snímku z roku 1925 velkou vodu u českobudějovického Dlouhého mostu

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s. 301

Další jím pořízený snímek dokumentuje zástavbu rohu Biskupské a Radniční ulice s branou hasičské stanice, stržené v roce 1928 a nahrazené palácem pojišťovny Fénix

Další jím pořízený snímek dokumentuje zástavbu rohu Biskupské a Radniční ulice s branou hasičské stanice, stržené v roce 1928 a nahrazené palácem pojišťovny Fénix

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s. 341

Jeho návrh na úpravu městského znaku Českých Budějovic z roku 1927 odpovídal požadavku na jeho "odhabsburštění"

Jeho návrh na úpravu městského znaku Českých Budějovic z roku 1927 odpovídal požadavku na jeho "odhabsburštění"

Repro D. Kovář, Znak, pečeť, vlajka : městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času (2015), s. 71 (SOkA České Budějovice)

Tato krojová taneční scéna z budějovického jazykového ostrova je signována jeho jménem a vročením 1909

Tato krojová taneční scéna z budějovického jazykového ostrova je signována jeho jménem a vročením 1909

Repro R. Fink, Gruß aus dem Böhmerwald (1992), s. 158

To on je autorem pohlednice s nápisem "Ruce pryč!", na níž germánský obr zahání nepřátele z Trojdohody - razítko se jménem Fr. Mir. Čapek označuje českobudějovického majitele sbírky pohlednic

To on je autorem pohlednice s nápisem "Ruce pryč!", na níž germánský obr zahání nepřátele z Trojdohody - razítko se jménem Fr. Mir. Čapek označuje českobudějovického majitele sbírky pohlednic

Repro Hoam!, 2023, č. 1, s. 5 (sbírka Reinholda Finka)

Další jeho pohlednice vybízí k pěstování dubových hájů pro památníky německých hrdinů

Další jeho pohlednice vybízí k pěstování dubových hájů pro památníky německých hrdinů

Repro Hoam!, 2023, č. 1, s. 6 (sbírka Reinholda Finka)

Jeho kresba tu zachytila "selský dům v Českých Žlebech"

Jeho kresba tu zachytila "selský dům v Českých Žlebech"

Repro Hoam!, 2023, č. 1, s. 8 (sbírka Reinholda Finka)

Roh náměstí a Krajinské ulice na kresbě s jeho autorskou šifrou, jak vyhlížel někdy počátkem 17. století - na rohovém domě s někdejším cimbuřím je dnes umístěna pamětní deska s připomínkou smrti Ondřeje Puklice ze Vztuh

Roh náměstí a Krajinské ulice na kresbě s jeho autorskou šifrou, jak vyhlížel někdy počátkem 17. století - na rohovém domě s někdejším cimbuřím je dnes umístěna pamětní deska s připomínkou smrti Ondřeje Puklice ze Vztuh

Roh náměstí a Krajinské ulice na kresbě s jeho autorskou šifrou, jak vyhlížel někdy počátkem 17. století - na rohovém domě s někdejším cimbuřím je dnes umístěna pamětní deska s připomínkou smrti Ondřeje Puklice ze Vztuh

Repro Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis (1930), s. 445 a foto Ivo Kareš

"Bílá věž" českobudějovického kláštera, kterou zachránil před požárem jeden z jeho předků, klempíř Ignaz Landspersky

"Bílá věž" českobudějovického kláštera, kterou zachránil před požárem jeden z jeho předků, klempíř Ignaz Landspersky

Foto Pavel Polák

Článek Reinholda Finka o něm

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 3, s. 8

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist