logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL LANDSTEINER

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler,
Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte
: ein Handbuch zur Geschichte der deutschen
Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band,
Von 1848 bis 1890 (1930), s. 269

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 3, s. 86

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Stoitzendorf

Repro Matricula Online

Kostel sv. Václava v Mikulově, kde byl proboštem v letech 1886-1909Kostel sv. Václava v Mikulově, kde byl proboštem v letech 1886-1909

Kostel sv. Václava v Mikulově, kde byl proboštem v letech 1886-1909

Foto Leona Töröková

Záznam o jeho skonu v mikulovské úmrtní matrice

Repro MZA v Brně - Acta Publica

Parte ve vídeňském tisku

Parte ve vídeňském tisku

Repro Reichspost, 5. 4. 1909, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Obálka (1903) lipského ilustrovaného průvodce s Landsteinerovým zpracováním hořických pašijí a mapovou přílohou

Obálka (1903) lipského ilustrovaného průvodce s Landsteinerovým zpracováním hořických pašijí a mapovou přílohou

Titulní list (1933) šestého vydání Landsteinerova zpracování hořických pašijí nákladem "farní obce Hořice na Šumavě"

Titulní list (1933) šestého vydání Landsteinerova zpracování hořických pašijí nákladem "farní obce Hořice na Šumavě"

Pašijové hry v Hořicích

Pašijové hry v Hořicích

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 3, s. 85

Obálka (1896)

Obálka (1896)

Dvě kolorované pohlednice z Hořic, tu spodní vydalo nakladatelství L. E. Hansen v Českých Budějovicích

Dvě kolorované pohlednice z Hořic, tu spodní vydalo nakladatelství L. E. Hansen v Českých Budějovicích

Repro R. Fink, Gruß aus dem Böhmerwald : farbige alte Ansichtskarten (1992), s. 97

Titulní list a frontispis českého vydání Kochemovy knihy
Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše (1698)

Titulní list a frontispis českého vydání Kochemovy knihy
Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše (1698)

Repro Lidové noviny, 22. 12. 2007, Orientace/Knihovna V

Vazba a frotispis (2007) nového vydání díla Martina z Kochemu (1634-1712) v českém překladu Edelberta Nymburského (1640 až 1647-1705) nakladatelstvím Argo

Vazba a frotispis (2007) nového vydání díla Martina z Kochemu (1634-1712) v českém překladu Edelberta Nymburského (1640 až 1647-1705) nakladatelstvím Argo

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist